Hoàng tử bé Full, bản dịch, bản gốc, giá tốt 08/2023 | Tiki | Trang 2