Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 12`:

43 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Tác giả: Bộ Xây dựng {"author":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng - QCVN 01: 2019/BXD
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng - QCVN 01: 2019/BXD
54.000 ₫
Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 
Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 
(3)
69.000 ₫
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng
127.990 ₫
-6%
QCVN 16:2017/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
QCVN 16:2017/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
(4)
39.000 ₫
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng
(4)
69.000 ₫
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng
127.900 ₫
-7%
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)(Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)(Tái Bản)
137.000 ₫
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)
(1)
393.900 ₫
-11%
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
410.990 ₫
-8%
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
136.000 ₫
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
105.990 ₫
-5%
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình
84.000 ₫
QCXDVN 05:2008 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng, An Toàn Sinh Mạng Và Sức Khoẻ
QCXDVN 05:2008 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng, An Toàn Sinh Mạng Và Sức Khoẻ
(1)
27.000 ₫
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng
117.990 ₫
-6%
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
112.000 ₫
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
126.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
207.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
119.900 ₫
-11%
QCVN 06: 2020/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
QCVN 06: 2020/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
(1)
116.000 ₫
QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
(1)
62.000 ₫
TCVN 9360:2012 Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Độ Lún Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Đo Cao Hình Học
TCVN 9360:2012 Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Độ Lún Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Đo Cao Hình Học
(1)
54.000 ₫
TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm
TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm
50.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình
191.990 ₫
-7%
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Màng Địa Kỹ Thuật Polyetylen Khối Lượng Riêng Lớn (HDPE)
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Màng Địa Kỹ Thuật Polyetylen Khối Lượng Riêng Lớn (HDPE)
43.900 ₫
-10%
Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu
Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu
52.000 ₫
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2019/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2019/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings
36.000 ₫
TCVN 9361:2012 Công Tác Nền Móng - Thi Công Và Nghiệm Thu
TCVN 9361:2012 Công Tác Nền Móng - Thi Công Và Nghiệm Thu
(1)
56.000 ₫
TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình
TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình
(1)
70.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ
126.990 ₫
-6%
TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 10797:2015 Sản Phẩm Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn; TCVN 10798:2015 Tấm Bê Tông Cốt Thép Đúc Sẵn Gia Ốc Mái Kênh Và Lát Mặt Đường; TCVN 10799:2015 Gối Cống Bê Tông Đúc Sẵn; TCVN 10800:2015 Bê Tông Cốt Thép Thành Mỏng Đúc Sẵn - Bể Lọc Chậm Và Bể Chứa Nước Sinh Hoạt; TCVN 4732:2006 Đá Ốp, Lát Tự Nhiên; TCVN 10701:2016 Tấm Thạch Cao -Yêu Cầu Lắp Đặt, Hoàn Thiện
TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 10797:2015 Sản Phẩm Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn; TCVN 10798:2015 Tấm Bê Tông Cốt Thép Đúc Sẵn Gia Ốc Mái Kênh Và Lát Mặt Đường; TCVN 10799:2015 Gối Cống Bê Tông Đúc Sẵn; TCVN 10800:2015 Bê Tông Cốt Thép Thành Mỏng Đúc Sẵn - Bể Lọc Chậm Và Bể Chứa Nước Sinh Hoạt; TCVN 4732:2006 Đá Ốp, Lát Tự Nhiên; TCVN 10701:2016 Tấm Thạch Cao -Yêu Cầu Lắp Đặt, Hoàn Thiện
80.000 ₫
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Sơn, Vecni Và Vật Liệu Chống Thấm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014) (Tái Bản 2020)
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Sơn, Vecni Và Vật Liệu Chống Thấm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014) (Tái Bản 2020)
46.400 ₫
-20%
TCVN 2737 - 1995 Tải Trọng Và Tác Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế
TCVN 2737 - 1995 Tải Trọng Và Tác Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế
(3)
39.900 ₫
-9%
Tiêu chuẩn Việt nam về Sơn, vecni và vật liệu chống thâm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014)
Tiêu chuẩn Việt nam về Sơn, vecni và vật liệu chống thâm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014)
58.000 ₫
Hướng Dẫn Thiết Kế Kết Cấu Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép Chịu Động Đất : Theo TCXDVN 375:2006
Hướng Dẫn Thiết Kế Kết Cấu Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép Chịu Động Đất : Theo TCXDVN 375:2006
(3)
65.000 ₫
Các Tiêu Chuẩn Về Chuyên Ngành Kết Cấu
Các Tiêu Chuẩn Về Chuyên Ngành Kết Cấu
(1)
78.000 ₫
TCVN 5593:2012 Công Tác Thi Công Tòa Nhà - Sai Số Hình Học Cho Phép
TCVN 5593:2012 Công Tác Thi Công Tòa Nhà - Sai Số Hình Học Cho Phép
(1)
44.000 ₫
TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch Gốm Ốp, Lát - Phương Pháp Thử
TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch Gốm Ốp, Lát - Phương Pháp Thử
72.900 ₫
-9%
TCVN 9258:2012 Chống Nóng Cho Nhà Ở - Hướng Dẫn Thiết Kế
TCVN 9258:2012 Chống Nóng Cho Nhà Ở - Hướng Dẫn Thiết Kế
60.000 ₫
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bệnh Viện
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bệnh Viện
(1)
102.000 ₫
Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà (Tái Bản)
Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà (Tái Bản)
(2)
72.400 ₫
-11%
TCVN 4514:2012 Xí Nghiệp Công Nghiệp - Tổng Mặt Bằng Tiêu Chuẩn Thiết Kế
TCVN 4514:2012 Xí Nghiệp Công Nghiệp - Tổng Mặt Bằng Tiêu Chuẩn Thiết Kế
38.000 ₫
TCVN 10304:2014 Móng Cọc - Tiêu Chuẩn Thiết Kế
TCVN 10304:2014 Móng Cọc - Tiêu Chuẩn Thiết Kế
(3)
70.000 ₫
Giáo Trình Lập Trình PLC
Giáo Trình Lập Trình PLC
(4)
69.900 ₫
-12%