Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 12`:

441 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Cẩm Nang Kỹ Thuật An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng Thiết Kế, Thi Công Và Quản Lý
Cẩm Nang Kỹ Thuật An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng Thiết Kế, Thi Công Và Quản Lý
(1)
135.000 ₫
Quy Hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật Khu Đất Xây Dựng Đô Thị (Ứng Phó Với Thiên Tai Và Biến Đổi Khí Hậu)
Quy Hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật Khu Đất Xây Dựng Đô Thị (Ứng Phó Với Thiên Tai Và Biến Đổi Khí Hậu)
(2)
114.000 ₫
Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 
Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 
(3)
69.000 ₫
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng
127.900 ₫
-7%
QCVN 16:2017/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
QCVN 16:2017/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
(4)
39.000 ₫
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng
127.990 ₫
-6%
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng
(4)
69.000 ₫
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
410.990 ₫
-8%
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
105.990 ₫
-5%
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng
117.990 ₫
-6%
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình
84.000 ₫
QCXDVN 05:2008 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng, An Toàn Sinh Mạng Và Sức Khoẻ
QCXDVN 05:2008 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng, An Toàn Sinh Mạng Và Sức Khoẻ
(1)
27.000 ₫
TCVN 9360:2012 Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Độ Lún Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Đo Cao Hình Học
TCVN 9360:2012 Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Độ Lún Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Đo Cao Hình Học
(1)
54.000 ₫
QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
(1)
62.000 ₫
Xây Dựng Nền Đường
Xây Dựng Nền Đường
99.000 ₫
-11%
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
(5)
218.000 ₫
Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Lập Định Mức Kỹ Thuật Xây Dựng
Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Lập Định Mức Kỹ Thuật Xây Dựng
57.400 ₫
-10%
Máy Và Thiết Bị Xây Dựng (Tái bản năm 2020)
Máy Và Thiết Bị Xây Dựng (Tái bản năm 2020)
97.000 ₫
-12%
TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm
TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm
50.000 ₫
Đấu Thầu Trong Xây Dựng
Đấu Thầu Trong Xây Dựng
(2)
218.000 ₫
Cơ Sở Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Và Ứng Dụng
Cơ Sở Phương Pháp Xây Dựng Bề Mặt Và Ứng Dụng
152.000 ₫
-10%
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 
(2)
59.000 ₫
Giáo Trình Máy Xây Dựng
Giáo Trình Máy Xây Dựng
(2)
83.000 ₫
Môi Trường Trong Xây Dựng
Môi Trường Trong Xây Dựng
61.000 ₫
-5%
Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản)
Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản)
(13)
117.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình
191.990 ₫
-7%
Vật Liệu Và Công Nghệ Chống Thấm Công Trình Xây Dựng 
Vật Liệu Và Công Nghệ Chống Thấm Công Trình Xây Dựng 
(5)
68.000 ₫
Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
(1)
87.900 ₫
-11%
Kinh Tế Đầu Tư Xây Dựng
Kinh Tế Đầu Tư Xây Dựng
(1)
191.000 ₫
Tải Trọng Và Tác Động Của Gió Lên Công Trình Xây Dựng
Tải Trọng Và Tác Động Của Gió Lên Công Trình Xây Dựng
(2)
85.990 ₫
-4%
Máy Và Thiết Bị Sản Xuất Vật Liệu Và Cấu Kiện Xây Dựng 
Máy Và Thiết Bị Sản Xuất Vật Liệu Và Cấu Kiện Xây Dựng 
(2)
184.978 ₫
-7%
Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu
Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu
52.000 ₫
Microsoft Project 2010 Và Ứng Dụng Trong Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Microsoft Project 2010 Và Ứng Dụng Trong Quản Lý Dự Án Xây Dựng
(3)
67.000 ₫
Thiết Kế Địa Kỹ Thuật - Phần 2: Khảo Sát Và Thí Nghiệm Đất Nền 
Thiết Kế Địa Kỹ Thuật - Phần 2: Khảo Sát Và Thí Nghiệm Đất Nền 
(1)
109.000 ₫
Giáo Trình Lập Định Mức Xây Dựng
Giáo Trình Lập Định Mức Xây Dựng
73.000 ₫
-4%
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ
126.990 ₫
-6%
Phương Pháp Nâng Cao Chất Lượng Và Tiết Kiệm Chi Phí Xây Dựng
Phương Pháp Nâng Cao Chất Lượng Và Tiết Kiệm Chi Phí Xây Dựng
(1)
96.000 ₫
TCVN 9361:2012 Công Tác Nền Móng - Thi Công Và Nghiệm Thu
TCVN 9361:2012 Công Tác Nền Móng - Thi Công Và Nghiệm Thu
(1)
56.000 ₫
Đơn Giá Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
Đơn Giá Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
225.000 ₫
-50%
Quản Lý Rủi Ro Trong Xây Dựng
Quản Lý Rủi Ro Trong Xây Dựng
(2)
103.000 ₫
Kiểm Định Vật Liệu Trong Xây Dựng
Kiểm Định Vật Liệu Trong Xây Dựng
66.000 ₫
Phương Pháp Định Lượng Trong Quản Lý Kinh Doanh Và Dự Án Xây Dựng
Phương Pháp Định Lượng Trong Quản Lý Kinh Doanh Và Dự Án Xây Dựng
(3)
145.000 ₫
Thiết Kế Tổ Chức Thi Công Xây Dựng
Thiết Kế Tổ Chức Thi Công Xây Dựng
79.000 ₫
Tải Trọng Và Tác Động Của Gió Lên Công Trình Xây Dựng (Tái Bản)
Tải Trọng Và Tác Động Của Gió Lên Công Trình Xây Dựng (Tái Bản)
(2)
82.900 ₫
-8%
Kinh Tế Công Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng 
Kinh Tế Công Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng 
105.000 ₫
Tính Toán Thiết Kế Xây Dựng Công Trình
Tính Toán Thiết Kế Xây Dựng Công Trình
(1)
272.900 ₫
-1%
TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình
TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình
(1)
70.000 ₫
Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Trong Xây Dựng
Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Trong Xây Dựng
165.000 ₫