Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả`:

470 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả
(3)
88.400 ₫
-41%
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình Tặng BookMark Romantic
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình Tặng BookMark Romantic
(4)
97.300 ₫
-30%
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình ( tặng kèm bookmark Sáng Tạo )
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình ( tặng kèm bookmark Sáng Tạo )
(1)
97.300 ₫
-30%
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
97.300 ₫
-30%
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình (Tặng Notebook tự thiết kế)
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình (Tặng Notebook tự thiết kế)
97.300 ₫
-30%
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình (Quà Tặng Tickbook)
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình (Quà Tặng Tickbook)
(1)
97.300 ₫
-30%
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình (Tặng Cây Viết Galaxy)
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công: Cuốn Sách Trang Bị Cho Phụ Nữ Hiện Đại Những Kỹ Năng Hiệu Quả Nhất Về Nắm Bắt Cơ Hội, Chuyển Đổi Nghề Nghiệp, Phương Pháp Đàm Phán, Lãnh Đạo Nhóm, Khởi Nghiệp, Quản Lý Công Việc Và Gia Đình (Tặng Cây Viết Galaxy)
(1)
97.300 ₫
-30%
Cuốn Sách Quản Trị Doanh Nghiệp Được Yêu Thích Nhất Amazon Này Sẽ Giúp Bạn Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Xuất Chúng: Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả
Cuốn Sách Quản Trị Doanh Nghiệp Được Yêu Thích Nhất Amazon Này Sẽ Giúp Bạn Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo Xuất Chúng: Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả
128.500 ₫
-19%
Combo Nhà Lãnh Đạo Không Chức Quyền + Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả
Combo Nhà Lãnh Đạo Không Chức Quyền + Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả
(1)
171.900 ₫
-40%
Combo Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả + CEO Next Door (2 Cuốn)
Combo Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả + CEO Next Door (2 Cuốn)
(2)
229.900 ₫
-20%
Kỹ Năng Lãnh Đạo
Kỹ Năng Lãnh Đạo
(5)
77.500 ₫
-40%
Combo Sách Kỹ Năng Lãnh Đạo: Lãnh Đạo Giỏi Phải Biết Tạo Niềm Vui + Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả
Combo Sách Kỹ Năng Lãnh Đạo: Lãnh Đạo Giỏi Phải Biết Tạo Niềm Vui + Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả
380.700 ₫
-6%
Combo Tuyệt Chiêu Lãnh Đạo, Quản Lý Hiệu Qủa: Nhà Lãnh Đạo 360°+ Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả + Khởi Nghiệp Thành Công Từ Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm (Bộ 3 Cuốn Kỹ Năng Lãnh Đạo Hay Nhất 2019 / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
Combo Tuyệt Chiêu Lãnh Đạo, Quản Lý Hiệu Qủa: Nhà Lãnh Đạo 360°+ Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả + Khởi Nghiệp Thành Công Từ Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm (Bộ 3 Cuốn Kỹ Năng Lãnh Đạo Hay Nhất 2019 / Tặng Kèm Bookmark Happy Life)
326.290 ₫
-33%
Rèn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo
Rèn Luyện Kỹ Năng Lãnh Đạo
(4)
86.900 ₫
-21%
Trở Thành Người Lãnh Đạo Hiệu Quả
Trở Thành Người Lãnh Đạo Hiệu Quả
(2)
79.100 ₫
-31%
Combo Lãnh Đạo: Nhà Lãnh Đạo 4.0 + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Nhà Lãnh Đạo 360°
Combo Lãnh Đạo: Nhà Lãnh Đạo 4.0 + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Nhà Lãnh Đạo 360°
(2)
431.460 ₫
-6%
Kỹ Năng Lãnh Đạo Của Người Nhật
Kỹ Năng Lãnh Đạo Của Người Nhật
(2)
116.100 ₫
-22%
Tối Ưu Hóa Kỹ Năng Lãnh Đạo
Tối Ưu Hóa Kỹ Năng Lãnh Đạo
(1)
54.900 ₫
-20%
Combo Sách Nâng Cao Khă Năng Lãnh Đạo: Nhà Lãnh Đạo 4.0 + Phát Triến Kỹ Năng Lãnh Đạo
Combo Sách Nâng Cao Khă Năng Lãnh Đạo: Nhà Lãnh Đạo 4.0 + Phát Triến Kỹ Năng Lãnh Đạo
270.720 ₫
-6%
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)
(34)
75.300 ₫
-37%
Cuốn Sách Quản Trị, Lãnh Đạo Hiệu Quả Theo Cách Của Người Nhật: Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Suất Công Việc Của Người Nhật
Cuốn Sách Quản Trị, Lãnh Đạo Hiệu Quả Theo Cách Của Người Nhật: Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Suất Công Việc Của Người Nhật
107.500 ₫
-10%
Combo Sách Kỹ Năng Lãnh Đạo: Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi + Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả
Combo Sách Kỹ Năng Lãnh Đạo: Nghệ Thuật Giữ Chân Nhân Viên Giỏi + Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả
(1)
266.960 ₫
-6%
Combo 2 Cuốn: Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay + Kỹ Năng Tư Duy Và Ra Quyết Định Hiệu Quả
HẾT HÀNG
Combo 2 Cuốn: Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay + Kỹ Năng Tư Duy Và Ra Quyết Định Hiệu Quả
208.600 ₫
-30%
Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả
Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả
(3)
60.500 ₫
-39%
Freeship
Kỹ Năng Đọc Sách Hiệu Quả
Kỹ Năng Đọc Sách Hiệu Quả
(35)
92.000 ₫
-7%
Combo Sách Kĩ Năng Kinh Doanh: Nhà Lãnh Đạo 360 + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo
Combo Sách Kĩ Năng Kinh Doanh: Nhà Lãnh Đạo 360 + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo
(1)
204.350 ₫
-33%
Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả
Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả
(26)
55.400 ₫
-38%
100 Viên Gạch Xây Dựng Kỹ Năng Lãnh Đạo
100 Viên Gạch Xây Dựng Kỹ Năng Lãnh Đạo
(5)
60.300 ₫
-39%
Sách-Quyết định: Kỹ năng lãnh đạo hàng đầu của nhà lãnh đạo tài batv
Sách-Quyết định: Kỹ năng lãnh đạo hàng đầu của nhà lãnh đạo tài batv
108.720 ₫
-28%
Kỹ năng phát triển và lãnh đạo bản thân
Kỹ năng phát triển và lãnh đạo bản thân
1.200.000 ₫
Combo Sách Xây Dựng Nhà Lãnh Đạo Hiện Đại: Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý (Tái Bản) + Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả - (Chiến lược, cơ hội và thách thức trong tương lai)
Combo Sách Xây Dựng Nhà Lãnh Đạo Hiện Đại: Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý (Tái Bản) + Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả - (Chiến lược, cơ hội và thách thức trong tương lai)
299.500 ₫
-9%
Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả
Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả
(13)
82.900 ₫
-40%
Freeship
Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả
Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả
(12)
83.000 ₫
-30%
Combo Kỹ Năng Bán Lẻ Hiệu Quả : Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả + Vua Bán Lẻ
Combo Kỹ Năng Bán Lẻ Hiệu Quả : Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả + Vua Bán Lẻ
202.640 ₫
-32%
Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả
Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả
(42)
66.700 ₫
-39%
Tuyến Tập Những Kỹ Năng Mà Những Nhà Lãnh Đạo Cần Phải Có: Kỹ Năng Lãnh Đạo Của Người Nhật (Tặng Cây Viết Galaxy)
Tuyến Tập Những Kỹ Năng Mà Những Nhà Lãnh Đạo Cần Phải Có: Kỹ Năng Lãnh Đạo Của Người Nhật (Tặng Cây Viết Galaxy)
107.280 ₫
-28%
Combo Sách Hay Về Kỹ Năng Lãnh Đạo: Dám Lãnh Đạo + Harvard Business Review On - Lãnh Đạo: Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo
Combo Sách Hay Về Kỹ Năng Lãnh Đạo: Dám Lãnh Đạo + Harvard Business Review On - Lãnh Đạo: Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo
283.300 ₫
-25%
Sách - Kỹ Năng Lãnh Đạo Từ Những Việc Nhỏ
Sách - Kỹ Năng Lãnh Đạo Từ Những Việc Nhỏ
109.000 ₫
-13%
Combo Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả + Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả ( 2 Cuốn )
Combo Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả + Kỹ Năng Ra Quyết Định Hiệu Quả ( 2 Cuốn )
(1)
186.400 ₫
-25%
Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả (Tái Bản)
Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả (Tái Bản)
(2)
62.900 ₫
-30%
Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả
Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả
(3)
86.900 ₫
-45%
Kỹ Năng Tổ Chức Cuộc Họp Hiệu Quả
Kỹ Năng Tổ Chức Cuộc Họp Hiệu Quả
(4)
60.600 ₫
-39%
Kỹ Năng Quản Lý Dự Án Hiệu Quả
Kỹ Năng Quản Lý Dự Án Hiệu Quả
(3)
66.700 ₫
-39%
Combo Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả + Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả ( 2 Cuốn )
Combo Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả + Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả ( 2 Cuốn )
(5)
170.400 ₫
-26%
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Tickbook Đặc Biệt)
(1)
83.300 ₫
-30%
Combo Bộ Sách Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo)(2 Cuốn)
Combo Bộ Sách Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo)(2 Cuốn)
189.040 ₫
-32%
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Quà Tặng Cây Viết Galaxy)
83.300 ₫
-30%
Combo Phong Cách Lãnh Đạo Jonh C.Maxwell: Nhà Lãnh Đạo 360° + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hay + 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Combo Phong Cách Lãnh Đạo Jonh C.Maxwell: Nhà Lãnh Đạo 360° + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hay + 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
850.000 ₫
-26%