Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thanh Ba (1947 - 2017)`:

35 kết quả

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đã bán 37
115.000 ₫
-4%
Chủ Nghĩa Tư Bản Lịch Sử Thăng Trầm 120 Năm (1900 - 2020)
Chủ Nghĩa Tư Bản Lịch Sử Thăng Trầm 120 Năm (1900 - 2020)
Đã bán 1
272.000 ₫
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1(1930-1954) Quyển 1 (1930-1954) (Xuất bản lần thứ hai)
Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 1(1930-1954) Quyển 1 (1930-1954) (Xuất bản lần thứ hai)
Đã bán 1
226.000 ₫
-15%
Thủ Tướng Phạm Văn Đồng - Những Chặng Đường Lịch Sử
Thủ Tướng Phạm Văn Đồng - Những Chặng Đường Lịch Sử
Đã bán 7
238.400 ₫
-20%
Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
Biên Niên Sự Kiện Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
Đã bán 3
290.000 ₫
Những Vấn Đề Chính Yếu Trong Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
Những Vấn Đề Chính Yếu Trong Lịch Sử Nam Bộ Kháng Chiến (1945 - 1975)
Đã bán 5
350.000 ₫
Hỏi - Đáp Về Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hỏi - Đáp Về Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đã bán 1
44.000 ₫
Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam - Minh Chứng Lịch Sử Và Cơ Sở Pháp Lý
Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam - Minh Chứng Lịch Sử Và Cơ Sở Pháp Lý
Đã bán 38
159.200 ₫
-20%
Lịch Sử Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954 - 1975 (Tập I)
Lịch Sử Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước 1954 - 1975 (Tập I)
49.000 ₫
Sách Lịch sử Xứ ủy Nam bộ và Trung Ương Cục miền Nam
Sách Lịch sử Xứ ủy Nam bộ và Trung Ương Cục miền Nam
Đã bán 1
196.000 ₫
Sách Vai Trò Lịch Sử Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
Sách Vai Trò Lịch Sử Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
98.000 ₫
Combo Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ + 45 Đời Tổng Thống Hoa Kỳ + Lịch Sử Đảng Phái
Combo Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ + 45 Đời Tổng Thống Hoa Kỳ + Lịch Sử Đảng Phái
816.900 ₫
-30%
Bộ 2 cuốn sách gối đầu giường của Nhật Bản về thời kì Duy Tân Minh Trị: Bàn Về Văn Minh - Ba Gã Say Luận Đàm Thế Sự
Bộ 2 cuốn sách gối đầu giường của Nhật Bản về thời kì Duy Tân Minh Trị: Bàn Về Văn Minh - Ba Gã Say Luận Đàm Thế Sự
Đã bán 1
164.580 ₫
-22%
Combo Sách : Bản Sắc - Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ + Chính Trường Hoa Kỳ - Lịch Sử Đảng Phái
Combo Sách : Bản Sắc - Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ + Chính Trường Hoa Kỳ - Lịch Sử Đảng Phái
260.400 ₫
-40%
Học Và Làm Theo Bác – Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Vượt Lên Chính Mình Để Làm Nên Lịch Sử
Học Và Làm Theo Bác – Dưới Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Vượt Lên Chính Mình Để Làm Nên Lịch Sử
68.800 ₫
-20%
Nhật Bản - Những Bài Học Từ Lịch Sử
NGỪNG KINH DOANH
Nhật Bản - Những Bài Học Từ Lịch Sử
Đã bán 5
155.000 ₫
Combo Sách : Bản Sắc - Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ + Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ + Chính Trường Hoa Kỳ: Lịch Sử Đảng Phái
Combo Sách : Bản Sắc - Nhu Cầu Phẩm Giá Và Chính Trị Phẫn Nộ + Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ + Chính Trường Hoa Kỳ: Lịch Sử Đảng Phái
Đã bán 1
464.400 ₫
-40%
Lịch Sử Biên Niên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tập I)
Lịch Sử Biên Niên Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tập I)
56.000 ₫
Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, Phường, Thị Trấn Và Nhân Dân Nơi Cư Trú
Quy Định Mới Về Trách Nhiệm Của Đảng Viên Chức Năng, Nhiệm Vụ, Mối Quan Hệ Công Tác Của Các Cơ Sở Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Cơ Sở Xã, Phường, Thị Trấn Và Nhân Dân Nơi Cư Trú
270.000 ₫
-32%
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên & Kỹ Năng Cơ Bản Của Cán Bộ Đoàn - Đội
Tìm Hiểu Luật Thanh Niên & Kỹ Năng Cơ Bản Của Cán Bộ Đoàn - Đội
315.900 ₫
-20%
Combo Sách: Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ + Lịch Sử Đảng Phái
Combo Sách: Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ + Lịch Sử Đảng Phái
Đã bán 3
340.800 ₫
-40%
Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam - Những Mốc Son Lịch Sử 
Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam - Những Mốc Son Lịch Sử 
Đã bán 4
350.000 ₫
Chủ Nghĩa Tư Bản Lịch Sử Thăng Trầm 120 Năm (1900-2020) - Tái bản 2021
Chủ Nghĩa Tư Bản Lịch Sử Thăng Trầm 120 Năm (1900-2020) - Tái bản 2021
211.820 ₫
-11%
Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp - Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng
Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp - Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng
250.000 ₫
-29%
Luật Thanh Niên & Chiến Lược Phát Triển Thanh Niên - Văn Bản Chỉ Đạo Của Trung Ương Đoàn Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Đảng Đề Ra
Luật Thanh Niên & Chiến Lược Phát Triển Thanh Niên - Văn Bản Chỉ Đạo Của Trung Ương Đoàn Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Đảng Đề Ra
Đã bán 2
234.000 ₫
-30%
LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG - LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) - QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG - LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) - QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
283.500 ₫
-19%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Combo 2 cuốn sách: Những anh hùng của lịch sử (bìa cứng)  + Kiến thức căn bản cần biết - Theo dòng lịch sử khoa học
Combo 2 cuốn sách: Những anh hùng của lịch sử (bìa cứng) + Kiến thức căn bản cần biết - Theo dòng lịch sử khoa học
418.000 ₫
-26%
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã Phường, Thị Trấn
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã Phường, Thị Trấn
Đã bán 4
72.000 ₫
-10%
Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường, Thị Trấn
Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường, Thị Trấn
331.900 ₫
-20%
Đường Thời Đại - Tiểu Thuyết Lịch Sử - Toàn Thắng 21
Đường Thời Đại - Tiểu Thuyết Lịch Sử - Toàn Thắng 21
112.000 ₫
Luật Thi Đua Khen Thưởng - Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) - Quy Định Mới Về Tuyển Dụng, Sử Dụng, Quản Lý Công Chức
Luật Thi Đua Khen Thưởng - Luật Cán Bộ Công Chức Và Luật Viên Chức (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) - Quy Định Mới Về Tuyển Dụng, Sử Dụng, Quản Lý Công Chức
334.000 ₫
-15%
Bộ Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Khát Vọng Non Sông: Triệu Thị Trinh Bão Lửa Chiến Trường
Bộ Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Khát Vọng Non Sông: Triệu Thị Trinh Bão Lửa Chiến Trường
Đã bán 7
20.800 ₫
-20%
Bộ Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Khát Vọng Non Sông _ Lê Hoàn Vị Tướng Tài Ba
Bộ Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Khát Vọng Non Sông _ Lê Hoàn Vị Tướng Tài Ba
Đã bán 5
20.800 ₫
-20%
Bộ Bọc Ghế Sofa Đơn/ Đôi/ Ba/ Bốn Chỗ Ngồi bằng chất liệu poly spandex dày dặn co giãn 4 chiều Marytexco màu trơn cổ điển thanh lịch - Tặng kèm 1 vỏ gối freesize
Bộ Bọc Ghế Sofa Đơn/ Đôi/ Ba/ Bốn Chỗ Ngồi bằng chất liệu poly spandex dày dặn co giãn 4 chiều Marytexco màu trơn cổ điển thanh lịch - Tặng kèm 1 vỏ gối freesize
420.000 ₫
-30%
Combo Tuyệt Chiêu Diễn Thuyết Hấp Dẫn: 21 Bí Mật Của Những Nhà Diễn Thuyết Tài Ba Nhất Lịch Sử + 30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết (Bộ 2 cuốn sách Kỹ Năng Sống bán chạy - Tặng kèm bookmark Green Life)
Combo Tuyệt Chiêu Diễn Thuyết Hấp Dẫn: 21 Bí Mật Của Những Nhà Diễn Thuyết Tài Ba Nhất Lịch Sử + 30 Giây Ma Thuật Trong Diễn Thuyết (Bộ 2 cuốn sách Kỹ Năng Sống bán chạy - Tặng kèm bookmark Green Life)
125.960 ₫
-6%