Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 sửa đổi bổ sung năm 2019`:

29 kết quả

Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
(2)
23.800 ₫
-18%
Freeship
LUẬT  PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
258.000 ₫
-35%
Freeship
Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ
Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ
250.000 ₫
-37%
Freeship
Luật Quản Lý Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn, Cứu Hộ
Luật Quản Lý Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Công Cụ Hỗ Trợ, Luật Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Nạn, Cứu Hộ
199.000 ₫
-43%
Quy Định Pháp Luật Về Phòng Cháy, Chữa Cháy, Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Các Biện Pháp Phòng Chống Cháy Nổ Dành Cho Cơ Quan Doanh Nghiệp
Quy Định Pháp Luật Về Phòng Cháy, Chữa Cháy, Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ Và Các Biện Pháp Phòng Chống Cháy Nổ Dành Cho Cơ Quan Doanh Nghiệp
359.900 ₫
-20%
Freeship
Sách - Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi bổ sung năm 2019)
Sách - Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi bổ sung năm 2019)
17.500 ₫
-30%
Vật Lí Đại Cương Các Nguyên Lí Và Ứng Dụng - Tập 2 - Điện, Từ, Dao Động Và Sóng
Vật Lí Đại Cương Các Nguyên Lí Và Ứng Dụng - Tập 2 - Điện, Từ, Dao Động Và Sóng
(3)
106.000 ₫
-8%
Vật Lí Đại Cương Các Nguyên Lí Và Ứng Dụng - Tập 3 - Quang Học Và Vật Lí Lượng Tử
Vật Lí Đại Cương Các Nguyên Lí Và Ứng Dụng - Tập 3 - Quang Học Và Vật Lí Lượng Tử
(4)
93.000 ₫
-8%
Biện Pháp Sử Dụng Tư Liệu Gốc Trong Dạy Học Lịch Sử Ở Trường Phổ Thông
Biện Pháp Sử Dụng Tư Liệu Gốc Trong Dạy Học Lịch Sử Ở Trường Phổ Thông
83.000 ₫
-3%
Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí
Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí
(2)
135.200 ₫
-20%
Giáo Trình Vật Liệu Nano Điều Chế, Tính Chất Và Một Số Ứng Dụng
Giáo Trình Vật Liệu Nano Điều Chế, Tính Chất Và Một Số Ứng Dụng
112.000 ₫
-7%
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
17.220 ₫
-18%
Freeship
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
250.000 ₫
-29%
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước
(2)
20.000 ₫
Freeship
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công – Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước Và Các Văn Bản Về Trưng Mua, Trưng Dụng Tài Sản
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công – Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước Và Các Văn Bản Về Trưng Mua, Trưng Dụng Tài Sản
250.000 ₫
-29%
Freeship
Sách - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
Sách - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
12.600 ₫
-30%
LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG - LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) - QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG - LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) - QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
280.900 ₫
-20%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Luật Dược 2016 – Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng, Đấu Thầu, Phân Phối Thuốc, Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Nhà Thuốc
Luật Dược 2016 – Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng, Đấu Thầu, Phân Phối Thuốc, Nguyên Tắc, Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Nhà Thuốc
(1)
259.900 ₫
-26%
Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước
Luật ngân sách quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước
260.000 ₫
-26%
Luật Ngân Sách Quy Định Mới Về Quản Lý Sử Dụng Ngân Quỹ Thu Chi Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước
Luật Ngân Sách Quy Định Mới Về Quản Lý Sử Dụng Ngân Quỹ Thu Chi Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước
280.000 ₫
-20%
LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG – QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN
LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG – QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN
258.000 ₫
-26%
Freeship
Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu và Xử Lý Đối Với Tài Sản Được Xác Lập Quyền Sở Hữu Toàn Dân
Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công – Quy Định Trình Tự, Thủ Tục Xác Lập Quyền Sở Hữu và Xử Lý Đối Với Tài Sản Được Xác Lập Quyền Sở Hữu Toàn Dân
250.000 ₫
-29%
Freeship
Luật Người Cao Tuổi - Hướng Dẫn Quản Lý Sử Dụng Tài Chính Và Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe Của Người Cao Tuổi Và Cựu Chiến Binh Việt Nam
Luật Người Cao Tuổi - Hướng Dẫn Quản Lý Sử Dụng Tài Chính Và Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe Của Người Cao Tuổi Và Cựu Chiến Binh Việt Nam
255.000 ₫
-27%
CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC NỘI DUNG VỀ  QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, VẬT LIỆU, CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG  VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ, VẬT LIỆU, CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
330.000 ₫
-16%
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Nội Dung Về 
Quản Lý Chi Phí Đầu Tư, Vật Liệu, Chất Lượng, Thi Công 
Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Nội Dung Về Quản Lý Chi Phí Đầu Tư, Vật Liệu, Chất Lượng, Thi Công Và Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
316.000 ₫
-20%
Máy Khoan ABG 10RE Phi 10mm Công Suất Mạnh Mẽ Lý Tưởng Để Khoan Các Vật Liệu Tối Đa Là 10mm Trên Vật Liệu Thép Với Thiết Kế Nhỏ Gọn, Dễ Sử Dụng- Hàng Chính Hãng.
Máy Khoan ABG 10RE Phi 10mm Công Suất Mạnh Mẽ Lý Tưởng Để Khoan Các Vật Liệu Tối Đa Là 10mm Trên Vật Liệu Thép Với Thiết Kế Nhỏ Gọn, Dễ Sử Dụng- Hàng Chính Hãng.
294.000 ₫
-35%
Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Quốc Gia Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Ap Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng Và Quản Lý, Sử Dụng Giá Trị Bảo Đảm Dự Thầu
Quy Định Chi Tiết Luật Đấu Thầu Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Hệ Thống Đấu Thầu Mạng Quốc Gia Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Đấu Thầu, Lộ Trình Ap Dụng Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng Và Quản Lý, Sử Dụng Giá Trị Bảo Đảm Dự Thầu
270.000 ₫
-32%
Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục: Những Vũ Khí Gây Ảnh Hưởng Hiệu Quả Nhất Được Các Chuyên Gia Thuyết Phục Hàng Đầu Sử Dụng; Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục: Những Vũ Khí Gây Ảnh Hưởng Hiệu Quả Nhất Được Các Chuyên Gia Thuyết Phục Hàng Đầu Sử Dụng; Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
120.000 ₫
-19%
Sách  Kỹ Năng Làm Việc: Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục (Tái Bản 2017) - (6 Vũ Khí Gây Ảnh Hưởng Hiệu Quả Được Các Chuyên Gia Thuyết Phục Hàng Đầu Sử Dụng / Tặng Kèm  Bookmark Greenlife)
Sách Kỹ Năng Làm Việc: Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục (Tái Bản 2017) - (6 Vũ Khí Gây Ảnh Hưởng Hiệu Quả Được Các Chuyên Gia Thuyết Phục Hàng Đầu Sử Dụng / Tặng Kèm Bookmark Greenlife)
(3)
116.000 ₫
-27%