Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Quan Hệ Tam Giác Việt Nam Liên Xô,`:

1k+ kết quả

Việt Nam 100 Đồng 1991 Bót Cai Lậy, Seri Số Lớn Hiếm Hơn Seri Số Nhỏ [Tiền Thật 100% Tiền Cổ, Tiền Xưa]
Việt Nam 100 Đồng 1991 Bót Cai Lậy, Seri Số Lớn Hiếm Hơn Seri Số Nhỏ [Tiền Thật 100% Tiền Cổ, Tiền Xưa]
Đã bán 420
17.999 ₫
-78%
Tờ 1 đồng Việt Nam bao cấp 1985, sản phẩm tiền cổ sưu tầm
Tờ 1 đồng Việt Nam bao cấp 1985, sản phẩm tiền cổ sưu tầm
Đã bán 515
11.988 ₫
-73%
Tờ 2 đồng Việt Nam bao cấp tiền cổ sưu tầm
Tờ 2 đồng Việt Nam bao cấp tiền cổ sưu tầm
Đã bán 373
16.987 ₫
-74%
Tiền cổ 500 đồng Hoa Văn Việt Nam sưu tầm
Tiền cổ 500 đồng Hoa Văn Việt Nam sưu tầm
Đã bán 235
12.999 ₫
-72%
Tiền cổ Việt Nam, 10 đồng bao cấp 1980 sưu tầm
Tiền cổ Việt Nam, 10 đồng bao cấp 1980 sưu tầm
Đã bán 238
20.999 ₫
-64%
Tờ 1000 đồng con voi miền Nam Việt Nam 1972, tiền cổ trong bộ thú sưu tầm
Tờ 1000 đồng con voi miền Nam Việt Nam 1972, tiền cổ trong bộ thú sưu tầm
Đã bán 216
22.999 ₫
-74%
Tờ 20.000 đồng Việt Nam 1991, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Tờ 20.000 đồng Việt Nam 1991, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Đã bán 236
38.845 ₫
-59%
Tờ 50 ngàn đồng Việt Nam 1994, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Tờ 50 ngàn đồng Việt Nam 1994, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Đã bán 207
73.997 ₫
-55%
Tờ 5 đồng Việt Nam bao cấp 1985, Sông Hương cầu Trường Tiền Huế sưu tầm
Tờ 5 đồng Việt Nam bao cấp 1985, Sông Hương cầu Trường Tiền Huế sưu tầm
Đã bán 119
17.863 ₫
-69%
Tờ tiền 100 đồng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam
Tờ tiền 100 đồng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam
Đã bán 109
64.999 ₫
-54%
Tiền cổ Việt Nam, 2 đồng bao cấp 1985 sưu tầm
Tiền cổ Việt Nam, 2 đồng bao cấp 1985 sưu tầm
Đã bán 99
20.849 ₫
-54%
Tờ 50 đồng Việt Nam bao cấp, tiền cổ sưu tầm
Tờ 50 đồng Việt Nam bao cấp, tiền cổ sưu tầm
Đã bán 150
39.999 ₫
-62%
Tờ 5 hào Việt Nam 1976, tiền cổ nhỏ nhất đầu tiên sau giải phóng
Tờ 5 hào Việt Nam 1976, tiền cổ nhỏ nhất đầu tiên sau giải phóng
Đã bán 69
41.657 ₫
-58%
Tiền 10000 đồng Việt Nam 1993, tiền cổ Việt Nam, tiền đẹp như hình, tặng phơi nylon bảo vệ - PCCB MINGT
Tiền 10000 đồng Việt Nam 1993, tiền cổ Việt Nam, tiền đẹp như hình, tặng phơi nylon bảo vệ - PCCB MINGT
Đã bán 29
79.000 ₫
-50%
Tiền Xưa Việt Nam 20,000 Đồng Cotton 1991 [Tiền Xưa Sưu Tầm]
Tiền Xưa Việt Nam 20,000 Đồng Cotton 1991 [Tiền Xưa Sưu Tầm]
Đã bán 35
36.699 ₫
-63%
Tờ 100 ngàn đồng Việt Nam 1994, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Tờ 100 ngàn đồng Việt Nam 1994, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Đã bán 129
154.843 ₫
-40%
Tờ 50 đồng hoa văn Việt Nam, tiền cổ sưu tầm
Tờ 50 đồng hoa văn Việt Nam, tiền cổ sưu tầm
Đã bán 71
31.843 ₫
-56%
Tờ 20 Đồng hoa văn cổ Việt Nam chất lượng đẹp [SƯU TẦM TIỀN XƯA] - tặng bao lì xì - The Merrick Mint
Tờ 20 Đồng hoa văn cổ Việt Nam chất lượng đẹp [SƯU TẦM TIỀN XƯA] - tặng bao lì xì - The Merrick Mint
Đã bán 6
80.000 ₫
-20%
Tờ 500 đồng con Cọp 1972, đồng tiển cổ Thanh Thúy, bộ thú Miền Nam Việt Nam
Tờ 500 đồng con Cọp 1972, đồng tiển cổ Thanh Thúy, bộ thú Miền Nam Việt Nam
Đã bán 112
110.999 ₫
-50%
Tiền cổ 50 đồng con ngựa bộ thú Việt Nam sưu tầm
Tiền cổ 50 đồng con ngựa bộ thú Việt Nam sưu tầm
Đã bán 74
42.865 ₫
-50%
Bộ 5 Xu Việt Nam 200đ, 500đ, 1000đ, 2000đ, 5000đ Năm 2003 +Kèm Folder Sang Trọng
Bộ 5 Xu Việt Nam 200đ, 500đ, 1000đ, 2000đ, 5000đ Năm 2003 +Kèm Folder Sang Trọng
Đã bán 62
60.999 ₫
-39%
Tiền Xưa Việt Nam 500 Đồng Trần Hưng Đạo [Tiền Cổ Xưa Sưu Tầm]
Tiền Xưa Việt Nam 500 Đồng Trần Hưng Đạo [Tiền Cổ Xưa Sưu Tầm]
Đã bán 22
41.799 ₫
-72%
Tờ tiền cổ Việt Nam 5 đồng hình ảnh làng quê ngày xưa
Tờ tiền cổ Việt Nam 5 đồng hình ảnh làng quê ngày xưa
Đã bán 2
80.000 ₫
-20%
Tiền cổ Việt Nam, tờ 2 đồng 1980 sưu tầm  (kèm móc khóa hình tiền xưa)
Tiền cổ Việt Nam, tờ 2 đồng 1980 sưu tầm (kèm móc khóa hình tiền xưa)
Đã bán 80
19.782 ₫
-51%
Tờ 10000 đồng Việt Nam 1993, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Tờ 10000 đồng Việt Nam 1993, tiền xưa bao cấp sưu tầm
Đã bán 9
75.997 ₫
-20%
Tiền Việt Nam Xưa 50 Xu 1963 Ủy Ban Mật Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, Hình Ngôi Sao [Tiền Xưa Sưu Tầm]
Tiền Việt Nam Xưa 50 Xu 1963 Ủy Ban Mật Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, Hình Ngôi Sao [Tiền Xưa Sưu Tầm]
Đã bán 16
38.799 ₫
-61%
Tờ 10 xu Việt Nam 1966, tiền cổ sưu tầm
Tờ 10 xu Việt Nam 1966, tiền cổ sưu tầm
Đã bán 75
51.829 ₫
-51%
Đủ bộ xu Việt Nam 2003 sưu tầm, 5 mệnh giá khác nhau
Đủ bộ xu Việt Nam 2003 sưu tầm, 5 mệnh giá khác nhau
Đã bán 14
30.000 ₫
-57%
Đủ bộ xu Việt Nam 1976 4 viên, bộ đầu tiên sau giải phóng, sưu tầm
Đủ bộ xu Việt Nam 1976 4 viên, bộ đầu tiên sau giải phóng, sưu tầm
Đã bán 16
54.999 ₫
-56%
Bộ tiền cottong Việt Nam huyền thoại, 4 mệnh giá bao cấp
Bộ tiền cottong Việt Nam huyền thoại, 4 mệnh giá bao cấp
Đã bán 50
378.823 ₫
-28%
Tiền cổ đông dương, Viện phát hành 1 đồng, 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia
Tiền cổ đông dương, Viện phát hành 1 đồng, 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia
Đã bán 45
67.999 ₫
-50%
1 đồng 1976 tiền xưa Việt Nam thời bao cấp, chất lượng đẹp, tặng phơi nylon bảo vệ
1 đồng 1976 tiền xưa Việt Nam thời bao cấp, chất lượng đẹp, tặng phơi nylon bảo vệ
Đã bán 52
46.500 ₫
-47%
Combo 5 Đồng Xu 200 Đồng Việt Nam 2003 Thật 100% + Kèm Holder sang trọng.
Combo 5 Đồng Xu 200 Đồng Việt Nam 2003 Thật 100% + Kèm Holder sang trọng.
Đã bán 7
21.999 ₫
-55%
Đủ bộ tiền giấy Việt Nam bao cấp 1981, 11 mệnh giá đầy đủ sưu tầm
Đủ bộ tiền giấy Việt Nam bao cấp 1981, 11 mệnh giá đầy đủ sưu tầm
Đã bán 19
724.999 ₫
-15%
Tờ 100 đòng con trâu, bộ thú, tiền cổ Việt Nam sưu tầm
Tờ 100 đòng con trâu, bộ thú, tiền cổ Việt Nam sưu tầm
Đã bán 72
53.813 ₫
-53%
Tờ 50 đồng Việt Nam 1985 đợt 1, tiền cổ bao cấp sưu tầm
Tờ 50 đồng Việt Nam 1985 đợt 1, tiền cổ bao cấp sưu tầm
Đã bán 35
49.985 ₫
-52%
Tờ 5 đồng Dân quân Việt Nam, tiền giấy rơm cụ Hồ sưu tầm
Tờ 5 đồng Dân quân Việt Nam, tiền giấy rơm cụ Hồ sưu tầm
Đã bán 9
97.000 ₫
-34%
500 đồng hoa văn màu cam [TIỀN SÁNG ĐẸP NHƯ HÌNH] sưu tầm tiền cổ Việt Nam, tặng phơi nylon bảo vệ tiền
500 đồng hoa văn màu cam [TIỀN SÁNG ĐẸP NHƯ HÌNH] sưu tầm tiền cổ Việt Nam, tặng phơi nylon bảo vệ tiền
Đã bán 12
25.000 ₫
-50%
Tiền cổ Việt Nam,tờ 1 đồng 1985 (kèm móc khóa hình tiền xưa)
Tiền cổ Việt Nam,tờ 1 đồng 1985 (kèm móc khóa hình tiền xưa)
Đã bán 71
17.868 ₫
-49%
Tờ 5000 đồng Việt Nam 1987, tiền cổ thời bao cấp lưu hành trong thời gian rất ngắn
Tờ 5000 đồng Việt Nam 1987, tiền cổ thời bao cấp lưu hành trong thời gian rất ngắn
Đã bán 44
117.999 ₫
-46%
Tiền 20000 đồng Việt Nam 1991, mới đẹp như hình, tiền cổ Việt Nam, tặng phơi nylon bảo vệ - PCCB MINGT
Tiền 20000 đồng Việt Nam 1991, mới đẹp như hình, tiền cổ Việt Nam, tặng phơi nylon bảo vệ - PCCB MINGT
Đã bán 9
60.000 ₫
-50%
Tờ 10 đồng Việt Nam 1976, bộ đầu tiên sau thống nhất
Tờ 10 đồng Việt Nam 1976, bộ đầu tiên sau thống nhất
Đã bán 44
52.785 ₫
-50%
Vé Số Xưa Việt Nam Seri Đẹp 999999 Các Tỉnh [Vé Số Xưa Sưu Tầm]
Vé Số Xưa Việt Nam Seri Đẹp 999999 Các Tỉnh [Vé Số Xưa Sưu Tầm]
Đã bán 9
59.000 ₫
-41%
Tờ 5 đồng Việt Nam 1976, bộ đầu tiên sau giải phóng
Tờ 5 đồng Việt Nam 1976, bộ đầu tiên sau giải phóng
Đã bán 152
35.872 ₫
-52%
Tờ tiền thuận buồm xuôi gió Việt Nam 2 đồng xưa, phong thủy
Tờ tiền thuận buồm xuôi gió Việt Nam 2 đồng xưa, phong thủy
Đã bán 10
100.000 ₫
-33%
10 đồng 1980 nhà sàn Bác Hồ, tiền xưa Việt Nam, mới đẹp như hình, tặng phơi nylon bảo vệ
10 đồng 1980 nhà sàn Bác Hồ, tiền xưa Việt Nam, mới đẹp như hình, tặng phơi nylon bảo vệ
Đã bán 27
35.000 ₫
-50%
Tiền cổ Việt Nam, 1 hào xe lửa sưu tầm
Tiền cổ Việt Nam, 1 hào xe lửa sưu tầm
Đã bán 10
82.433 ₫
-57%
Tiền Xưa Việt Nam 1 Đồng Đền Hùng [Tiền Xưa Sưu Tầm]
Tiền Xưa Việt Nam 1 Đồng Đền Hùng [Tiền Xưa Sưu Tầm]
Đã bán 8
43.998 ₫
-56%