Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `báo cáo quản trị`

Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
Đã bán 2
499.000 ₫
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính
Đã bán 1000+
115.200 ₫
-27%
Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng
Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng
Đã bán 1000+
133.300 ₫
-33%
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị chuỗi cung ứng
Đã bán 117
262.000 ₫
Combo Kỹ Năng Đàm Phán , Những Điều Tinh Túy Nhất Về Quản Trị: Một Đời Thương Thuyết  (Tái Bản 2020) + Một Đời Quản Trị (Tái Bản)
Combo Kỹ Năng Đàm Phán , Những Điều Tinh Túy Nhất Về Quản Trị: Một Đời Thương Thuyết (Tái Bản 2020) + Một Đời Quản Trị (Tái Bản)
Đã bán 48
335.000 ₫
Kế Toán Quản Trị
Kế Toán Quản Trị
Đã bán 607
359.400 ₫
-40%
Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản
Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản
Đã bán 261
349.000 ₫
-5%
Một Đời Quản Trị (Tái Bản)
Một Đời Quản Trị (Tái Bản)
Đã bán 1000+
149.500 ₫
-25%
Quản Lý Chuỗi Cung Ứng For Dummies
Quản Lý Chuỗi Cung Ứng For Dummies
185.000 ₫
Pomodoro - Tuyệt Chiêu Quản Trị Thời Gian
Pomodoro - Tuyệt Chiêu Quản Trị Thời Gian
Đã bán 203
79.000 ₫
-20%
Combo Một Đời Quản Trị và Một Đời Thương Thuyết
Combo Một Đời Quản Trị và Một Đời Thương Thuyết
Đã bán 69
309.500 ₫
Đọc Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quyết Toán, Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính)
Đọc Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quyết Toán, Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính)
Đã bán 54
63.000 ₫
Quản Trị Dự Án
Quản Trị Dự Án
Đã bán 98
198.000 ₫
Kiểm Soát Quản Trị 
(Corporate Governance)
Kiểm Soát Quản Trị (Corporate Governance)
Đã bán 493
243.750 ₫
-35%
Quản Trị Công Ty
Quản Trị Công Ty
Đã bán 21
105.000 ₫
Tinh Hoa Quản Trị Dự Án
Tinh Hoa Quản Trị Dự Án
Đã bán 15
103.000 ₫
-25%
Lập, Đọc, Phân Tích Và Kiểm Tra Báo Cáo Tài Chính
Lập, Đọc, Phân Tích Và Kiểm Tra Báo Cáo Tài Chính
Đã bán 344
89.000 ₫
Combo sách  Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính tặng sổ tay VDT
Combo sách Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính tặng sổ tay VDT
Đã bán 90
209.500 ₫
10 Ngày Quản Trị Kinh Doanh
10 Ngày Quản Trị Kinh Doanh
Đã bán 55
31.000 ₫
-28%
Combo 2 Cuốn Đọc Hiểu Tài Chính :Nhà Đầu Tư Thông Minh + Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính (Những Cuốn Sách Giúp Bạn Hiểu Hơn Về Tài Chính )
Combo 2 Cuốn Đọc Hiểu Tài Chính :Nhà Đầu Tư Thông Minh + Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính (Những Cuốn Sách Giúp Bạn Hiểu Hơn Về Tài Chính )
Đã bán 68
300.000 ₫
Quản Trị Marketing _ Tái Bản
Quản Trị Marketing _ Tái Bản
Đã bán 14
624.000 ₫
-11%
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu
Đã bán 616
89.400 ₫
-40%
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính (Tặng Bookmark độc đáo)
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính (Tặng Bookmark độc đáo)
Đã bán 12
101.120 ₫
-36%
Kế Toán Quản Trị Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
Kế Toán Quản Trị Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
Đã bán 96
218.000 ₫
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - Fernando Alvarez, Martin Fridson
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - Fernando Alvarez, Martin Fridson
Đã bán 1000+
169.000 ₫
-6%
Quản Lý Nghiệp (Tái Bản)
Quản Lý Nghiệp (Tái Bản)
Đã bán 137
45.080 ₫
Quản Trị Marketing
Quản Trị Marketing
Đã bán 223
625.000 ₫
-5%
Quản Trị Tài Chính
Quản Trị Tài Chính
Đã bán 186
578.200 ₫
-2%
Quản Trị Học
Quản Trị Học
Đã bán 49
130.000 ₫
Quảng Cáo Sáng Tạo
Quảng Cáo Sáng Tạo
Đã bán 604
179.400 ₫
-40%
Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả
Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả
Đã bán 49
89.050 ₫
-25%
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính (Tặng kèm Booksmark)
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính (Tặng kèm Booksmark)
Đã bán 27
142.500 ₫
Combo  Quản Lý Nghiệp (Tái Bản) +  Năng Đoạn Kim Cương (Tái Bản 2018)
Combo Quản Lý Nghiệp (Tái Bản) + Năng Đoạn Kim Cương (Tái Bản 2018)
Đã bán 547
156.500 ₫
-11%
BÁO CÁO THUYẾT PHỤC, HẠ GỤC CẤP TRÊN - KỸ NĂNG BÁO CÁO HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP
BÁO CÁO THUYẾT PHỤC, HẠ GỤC CẤP TRÊN - KỸ NĂNG BÁO CÁO HIỆU QUẢ VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Đã bán 8
106.000 ₫
Báo Cáo Thuyết Phục, Hạ Gục Cấp Trên
Báo Cáo Thuyết Phục, Hạ Gục Cấp Trên
Đã bán 126
91.900 ₫
-38%
Giáo trình Quản Trị Học
Giáo trình Quản Trị Học
Đã bán 29
144.000 ₫
-20%
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Đã bán 105
130.500 ₫
-10%
Quản Trị Công Ty Khởi Nghiệp
Quản Trị Công Ty Khởi Nghiệp
Đã bán 301
57.100 ₫
-29%
Quản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành Khoa học não bộ
Quản trị liên văn hóa với đóng góp của ngành Khoa học não bộ
Đã bán 26
295.200 ₫
Quản Trị Nhân Sự Đúng
Quản Trị Nhân Sự Đúng
Đã bán 1000+
143.400 ₫
-40%
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Đã bán 1000+
59.500 ₫
-50%
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị (Tái Bản)
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị (Tái Bản)
Đã bán 18
105.700 ₫
-24%
Combo Hình Thành Tư Duy Logic và Phát Triển Kỹ Năng: Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Combo Hình Thành Tư Duy Logic và Phát Triển Kỹ Năng: Kỹ Năng Viết Báo Cáo Hiệu Quả + Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp
Đã bán 3
200.500 ₫
Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp
Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp
Đã bán 80
95.400 ₫
-40%
Sống Sót Nơi Công Sở - English Presentation - Ngôi Sao Báo Cáo Và Thuyết Trình
Sống Sót Nơi Công Sở - English Presentation - Ngôi Sao Báo Cáo Và Thuyết Trình
Đã bán 146
108.600 ₫
-27%
Nghệ Thuật Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
Nghệ Thuật Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
Đã bán 1000+
64.500 ₫
-50%
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính(Tặng Bookmark PL)
Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính(Tặng Bookmark PL)
Đã bán 3
113.760 ₫
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
Đã bán 1000+
64.500 ₫
-50%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào