tiki

Kết quả tìm kiếm cho `bình luận khoa học bộ luật dân sự 2015`

trusted_store

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

5
Đã bán 109
289.000
-17%
Tặng tới 32 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

4.8
Đã bán 11
552.000
Tặng tới 61 ASA (13k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 18
318.000
-25%
Tặng tới 35 ASA (8k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học bộ luật dân sự

4
Đã bán 16
218.000
Tặng tới 24 ASA (5k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm

4.6
Đã bán 87
340.000
-15%
Tặng tới 58 ASA (13k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

5
Đã bán 123
56.000
Tặng tới 1 ASA (310 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 454
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)

4.6
Đã bán 115
195.000
-22%
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.8
Đã bán 19
398.000
Tặng tới 44 ASA (10k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

300.000
Tặng tới 51 ASA (11k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học bản án và án lệ - tập 1

4.5
Đã bán 46
244.000
-30%
Tặng tới 27 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015

180.000
Tặng tới 5 ASA (995 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

3.8
Đã bán 291
290.000
Tặng tới 32 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Đã bán 4
300.000
-33%
Tặng tới 33 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Phần Các Tội Phạm Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

4.8
Đã bán 103
280.000
Tặng tới 31 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

4.8
Đã bán 75
211.000
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (2015)

280.000
Tặng tới 48 ASA (11k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bình Luận Khoa Học Luật Cư Trú

Đã bán 2
66.300
Tặng tới 2 ASA (367 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

4.5
Đã bán 97
66.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015

4.2
Đã bán 37
250.000
Tặng tới 28 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày

Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

5
Đã bán 10
40.000
-20%
Tặng tới 4 ASA (973 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Hiện Hành

Đã bán 5
320.000
Tặng tới 35 ASA (8k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự - ND

52.200
-13%
Tặng tới 1 ASA (289 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Hiến Pháp Hiện Hành (Năm 2013)

5
Đã bán 12
203.000
Tặng tới 22 ASA (5k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

5
Đã bán 14
329.000
-27%
Tặng tới 36 ASA (8k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo

5
Đã bán 6
61.000
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

SÁCH TÌNH HUỐNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Bình Luận Bản Án)

5
Đã bán 18
123.000
Tặng tới 3 ASA (680 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015- Phần thứ hai các tội phạm (chương XVIII- mục 2)

5
Đã bán 9
240.000
-20%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng

5
Đã bán 7
110.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Quyển 2 - Phần Các Tội Phạm

5
Đã bán 5
268.000
Tặng tới 29 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam + Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

4.6
Đã bán 60
118.000
-11%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Luật thi hành án dân sự (NXB Lao động)

42.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021

5
Đã bán 56
73.500
Tặng tới 2 ASA (406 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ sách Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự 2015 và Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

4.5
Đã bán 41
490.000
Tặng tới 54 ASA (12k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
trusted_store
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Bản ÁnVà Án Lệ - Tập 1

5
Đã bán 6
280.000
-20%
Tặng tới 48 ASA (11k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học - Phần Các Tội Phạm - Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

5
Đã bán 1
796.000
-14%
Tặng tới 88 ASA (19k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 486
113.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học Bộ luật lao động 2019

5
Đã bán 14
270.000
-10%
Tặng tới 30 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Đã bán 1
120.000
Tặng tới 3 ASA (663 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào