Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `bầu ươm cây giống`:

561 kết quả

TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG (13×15CM)
TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG (13×15CM)
54.600 ₫
TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG 14X16CM
TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG 14X16CM
54.600 ₫
1kg TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG (13 x 12cm)
1kg TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG (13 x 12cm)
82.000 ₫
-26%
5kg TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG (8 x 11cm)
5kg TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG (8 x 11cm)
255.000 ₫
-22%
TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG 8(16)x27cm - set 1kg
TÚI BẦU ƯƠM CÂY GIỐNG 8(16)x27cm - set 1kg
71.500 ₫
5Kg Túi Bầu Ươm Cây Giống (13x15cm)
5Kg Túi Bầu Ươm Cây Giống (13x15cm)
250.000 ₫
-8%
Bầu Ươm Cây
Bầu Ươm Cây
82.000 ₫
-64%
Hàng quốc tế
Túi Trồng Ươm Cây Giống Xanh
Túi Trồng Ươm Cây Giống Xanh
108.000 ₫
-45%
Hàng quốc tế
Bầu Nhựa Ươm Cây Thông Minh RoPot 30cm x 5m - Ươm Vườn Cây Cảnh, Cây Ăn Quả
Bầu Nhựa Ươm Cây Thông Minh RoPot 30cm x 5m - Ươm Vườn Cây Cảnh, Cây Ăn Quả
(9)
67.000 ₫
-4%
Combo 200 Viên Mút xốp tròn ươm hạt, Kẹp cây, Giá thể ươm hạt giống cây
Combo 200 Viên Mút xốp tròn ươm hạt, Kẹp cây, Giá thể ươm hạt giống cây
(10)
185.000 ₫
-47%
Bầu ươm cây cảnh Ecopot cao 30cm x 50m
Bầu ươm cây cảnh Ecopot cao 30cm x 50m
(2)
580.000 ₫
-3%
100 Chậu nhựa C6 15x11x11 trồng cây và ươm cây giống-0277100
100 Chậu nhựa C6 15x11x11 trồng cây và ươm cây giống-0277100
(8)
89.000 ₫
-41%
Chậu nhựa mềm ( túi bầu ươm cây ) trồng cây
Chậu nhựa mềm ( túi bầu ươm cây ) trồng cây
3.000 ₫
-83%
Bầu Ươm Cây Thông Minh Ropot 50cm x 5m - Ươm Dưỡng Rễ Vườn Cây Tiện Lợi
Bầu Ươm Cây Thông Minh Ropot 50cm x 5m - Ươm Dưỡng Rễ Vườn Cây Tiện Lợi
(14)
105.000 ₫
-9%
Túi bầu ươm cây tự tiêu - 1000 túi
Túi bầu ươm cây tự tiêu - 1000 túi
167.000 ₫
-33%
Bầu ươm cây cảnh cao 50cm x dài 50m
Bầu ươm cây cảnh cao 50cm x dài 50m
990.000 ₫
-23%
Bầu Ươm Thông Minh RoPot 70cm x 5m Ươm Dưỡng Vườn Cây Tiện Lợi
Bầu Ươm Thông Minh RoPot 70cm x 5m Ươm Dưỡng Vườn Cây Tiện Lợi
(2)
138.000 ₫
-1%
Bầu Nhựa Ươm Cây Thông Minh RoPot 60cm x 5m
Bầu Nhựa Ươm Cây Thông Minh RoPot 60cm x 5m
(5)
123.000 ₫
-8%
5Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; đường kính miệng x cao: 10.5x10cm
5Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; đường kính miệng x cao: 10.5x10cm
435.000 ₫
-25%
Chậu trồng cây dùng bầu kèm đế chậu, Bầu ươm cây cảnh rau hoa có lỗ thoát
Chậu trồng cây dùng bầu kèm đế chậu, Bầu ươm cây cảnh rau hoa có lỗ thoát
39.900 ₫
-60%
1Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; 1kg = khoảng 260-280 chiếc
1Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; 1kg = khoảng 260-280 chiếc
98.000 ₫
-30%
3Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; đường kính miệng x cao: 12x10.5cm
3Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; đường kính miệng x cao: 12x10.5cm
280.000 ₫
-26%
3Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; đường kính miệng x cao: 10.5x10cm
3Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; đường kính miệng x cao: 10.5x10cm
280.000 ₫
-28%
5Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; đường kính miệng x cao: 12x10.5cm
5Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; đường kính miệng x cao: 12x10.5cm
435.000 ₫
-28%
Bầu Nhựa Ươm Cây Thông Minh Ropot 80cm x 5m
Bầu Nhựa Ươm Cây Thông Minh Ropot 80cm x 5m
(1)
150.000 ₫
-3%
Bầu ươm cây con Ecopot cao 60 x dài 50m
Bầu ươm cây con Ecopot cao 60 x dài 50m
1.200.000 ₫
-40%
1kg Túi bầu ươm cây 2 Da 20x40 Trắng + Đen trồng cây
1kg Túi bầu ươm cây 2 Da 20x40 Trắng + Đen trồng cây
97.500 ₫
2Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; đường kính miệng x cao: 10.5x10cm
2Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; đường kính miệng x cao: 10.5x10cm
195.000 ₫
-30%
2Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; đường kính miệng x cao: 12x10.5cm
2Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 15x13 - bịch, túi bầu ươm cây 15x13; đường kính miệng x cao: 12x10.5cm
195.000 ₫
-25%
1 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; 1kg = khoảng 420-450 chiếc
1 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; 1kg = khoảng 420-450 chiếc
98.000 ₫
-30%
Combo 100Túi ươm hạt giống , Túi vải không dệt ươm hạt giống (8x10cm)
Combo 100Túi ươm hạt giống , Túi vải không dệt ươm hạt giống (8x10cm)
50.700 ₫
3 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; đường kính miệng x cao: 9x9cm
3 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; đường kính miệng x cao: 9x9cm
280.000 ₫
-28%
2 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; đường kính miệng x cao: 9x9cm
2 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; đường kính miệng x cao: 9x9cm
195.000 ₫
-25%
1Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; 1kg = khoảng 330 - 350 chiếc
1Kg Chậu nhựa mềm ươm cây 13x12 - bịch, túi bầu ươm cây 13x12; 1kg = khoảng 330 - 350 chiếc
98.000 ₫
-30%
5 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; đường kính miệng x cao: 9x9cm
5 kg chậu nhựa mềm ươm cây 12x10 - bịch, túi bầu ươm cây 12x10; đường kính miệng x cao: 9x9cm
435.000 ₫
-26%
3 Bộ Vỉ nhựa ươm hạt giống kèm Khay chứa nước ươm cây 55*30*5.5 cm, Kit khay nhựa PVC
3 Bộ Vỉ nhựa ươm hạt giống kèm Khay chứa nước ươm cây 55*30*5.5 cm, Kit khay nhựa PVC
(19)
111.000 ₫
-50%
Cây giống Bạch Tuyết Mai bầu đất
Cây giống Bạch Tuyết Mai bầu đất
45.500 ₫
Đá Vermiculite Namix ( Đá Vơ Mi) -Ươm Hạt Giống, cây giống, Trồng Rau Mầm (Túi/1KG)
Đá Vermiculite Namix ( Đá Vơ Mi) -Ươm Hạt Giống, cây giống, Trồng Rau Mầm (Túi/1KG)
59.000 ₫
-26%
Hộp Ươm Mầm Cây
Hộp Ươm Mầm Cây
84.000 ₫
-64%
Hàng quốc tế
Cây giống hoa hồng leo bầu đất ổn định
Cây giống hoa hồng leo bầu đất ổn định
39.000 ₫
Bộ 7 khay nhựa ươm hạt, Khay ươm cây
Bộ 7 khay nhựa ươm hạt, Khay ươm cây
(1)
170.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
1KG CHẬU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY 16x14  - BỊCH, TÚI BẦU 16x14,1kg = 150 chậu
1KG CHẬU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY 16x14 - BỊCH, TÚI BẦU 16x14,1kg = 150 chậu
(2)
80.000 ₫
-47%
Bầu nhựa ươm rễ vườn cây Ecopot cao 70cm x dài 50m (Kèm 100 vít)
Bầu nhựa ươm rễ vườn cây Ecopot cao 70cm x dài 50m (Kèm 100 vít)
1.400.000 ₫
-26%
Bộ 5 khay ươm hạt giống 128 lỗ
Bộ 5 khay ươm hạt giống 128 lỗ
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Túi Ươm Cây Nursery Bags
Túi Ươm Cây Nursery Bags
109.000 ₫
-55%
Hàng quốc tế
3KG CHẬU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY 26X21 - BỊCH, TÚI BẦU 26x21, 3kg = 123 chậu
3KG CHẬU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY 26X21 - BỊCH, TÚI BẦU 26x21, 3kg = 123 chậu
230.000 ₫
-39%
1KG CHẬU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY 30x28 - BỊCH, TÚI BẦU 30x28, 1kg = 30 chậu
1KG CHẬU NHỰA MỀM ƯƠM CÂY 30x28 - BỊCH, TÚI BẦU 30x28, 1kg = 30 chậu
129.000 ₫
-8%
2KG CHẬU NHỰA MỀM 26X21 - BỊCH, TÚI BẦU ƯƠM CÂY 26x21, 2kg = 82 chậu
2KG CHẬU NHỰA MỀM 26X21 - BỊCH, TÚI BẦU ƯƠM CÂY 26x21, 2kg = 82 chậu
141.000 ₫
-44%