Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `bộ luật lao động 2019`:

4k+ kết quả

Sách - bộ luật lao động năm 2019
Sách - bộ luật lao động năm 2019
Đã bán 47
39.000 ₫
-3%
Bình Luận Những Điểm Mới  Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Đã bán 2
150.000 ₫
Hỏi – Đáp Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Hỏi – Đáp Bộ Luật Lao Động Năm 2019
114.840 ₫
-13%
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 25
250.000 ₫
-31%
Những Nội Dung Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Những Nội Dung Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Đã bán 16
69.200 ₫
-14%
Sổ tay pháp luật lao động (Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019)
Sổ tay pháp luật lao động (Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019)
Đã bán 11
85.000 ₫
Hỏi - Đáp Bộ luật lao động năm 2019
Hỏi - Đáp Bộ luật lao động năm 2019
Đã bán 6
80.000 ₫
-10%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Đã bán 496
90.270 ₫
-12%
Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV
Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV
Đã bán 68
49.000 ₫
-59%
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 170
65.400 ₫
-4%
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản
Đã bán 101
18.000 ₫
-22%
Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)
Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)
Đã bán 28
37.000 ₫
Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)
Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)
Đã bán 18
27.000 ₫
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)
Đã bán 57
34.000 ₫
Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động (Hiện Hành)
Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động (Hiện Hành)
Đã bán 14
28.000 ₫
Luật Tổ Chức Chính Phủ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tổ Chức Chính Phủ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 97
16.728 ₫
-2%
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019); Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019); Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Đã bán 11
35.000 ₫
Sách - Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019
Sách - Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019
Đã bán 39
21.000 ₫
-30%
Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh)
Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh)
Đã bán 178
120.000 ₫
-38%
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020)
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020)
Đã bán 10
37.392 ₫
-2%
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LABOR CODE – 劳 动 法  (Tam ngữ Việt - Anh - Hoa)
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – LABOR CODE – 劳 动 法 (Tam ngữ Việt - Anh - Hoa)
Đã bán 75
135.000 ₫
-46%
Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)
Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)
Đã bán 17
36.408 ₫
-2%
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Đã bán 27
45.000 ₫
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)
Đã bán 40
66.912 ₫
-2%
Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Đã bán 9
16.000 ₫
-36%
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 9
18.696 ₫
-2%
Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Đã bán 15
105.000 ₫
-13%
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Đã bán 6
20.000 ₫
Combo 2 Cuốn Sách Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh) + Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Song Ngữ Việt – Anh)
Combo 2 Cuốn Sách Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh) + Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Song Ngữ Việt – Anh)
Đã bán 5
291.000 ₫
-53%
Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Vị Trí Việc Làm Và Số Lượng Người Làm Việc Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Vị Trí Việc Làm Và Số Lượng Người Làm Việc Trong Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
Đã bán 4
23.592 ₫
-2%
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 33
17.712 ₫
-2%
Luật Tổ Chức Chính Phủ (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tổ Chức Chính Phủ (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 5
16.711 ₫
-2%
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 280
65.000 ₫
-7%
Giải Đáp Một Số Vấn Đề Về Nghiệp Vụ Năm 2018- 2019 – Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự - Dân Sự - Tố Tụng  Dân Sự - Tố Tụng Hành Chính - Đất Đai Và Các Quy Định Của Pháp Luật Có Liên Quan Đến Tòa Án
Giải Đáp Một Số Vấn Đề Về Nghiệp Vụ Năm 2018- 2019 – Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự - Tố Tụng Hình Sự - Dân Sự - Tố Tụng Dân Sự - Tố Tụng Hành Chính - Đất Đai Và Các Quy Định Của Pháp Luật Có Liên Quan Đến Tòa Án
Đã bán 7
294.400 ₫
-20%
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)
Đã bán 44
41.100 ₫
-30%
Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động
Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động
Đã bán 99
360.000 ₫
-10%
Bộ Luật Lao Động - Labor Code -   Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020
Bộ Luật Lao Động - Labor Code - Chính Sách Tăng Lương, Hệ Thống Thang Bảng Lương 2020
Đã bán 106
261.100 ₫
-42%
Bộ Luật Lao Động - Những Quy Định Mới Về Quản Lý Lao Động, Hợp Đồng Lao Động, Cho Thuê Lại Lao Động, Tiền Lương, Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi (Theo Nghị Định Số 145/2020/NĐ - CP Áp Dụng Từ Ngày 01/02/2021)
Bộ Luật Lao Động - Những Quy Định Mới Về Quản Lý Lao Động, Hợp Đồng Lao Động, Cho Thuê Lại Lao Động, Tiền Lương, Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi (Theo Nghị Định Số 145/2020/NĐ - CP Áp Dụng Từ Ngày 01/02/2021)
Đã bán 8
316.000 ₫
-20%
Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 3
58.000 ₫
Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý
Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý
Đã bán 16
260.000 ₫
-29%
Sách Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 2
21.000 ₫
Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động Mới Nhất
Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động Mới Nhất
230.000 ₫
-34%
Luật Viên Chức - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Viên Chức - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 77
15.744 ₫
-2%
Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội
Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội
260.000 ₫
-34%
Sách Luật Giao Thông Đường Bộ Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018, 2019)
Sách Luật Giao Thông Đường Bộ Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018, 2019)
Đã bán 1
24.000 ₫
Hỏi - Đáp Về Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động
Hỏi - Đáp Về Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động
Đã bán 3
48.216 ₫
-2%
Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng - Năm 2020
Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng - Năm 2020
Đã bán 1
25.000 ₫
Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng
Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng
Đã bán 1
20.643 ₫
-2%