tiki

Kết quả tìm kiếm cho `cáp điều khiển 6 lõi x 1.5mm không chống nhiễu điện áp 500 volt`

Cáp điều khiển 6 lõi x 1.0mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc PVC

26.980
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 3 lõi x 0.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

7.505
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 3 lõi x 0.75mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc PVC

11.020
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 20 lõi x 0.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

38.456
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 20 lõi x 0.75mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

56.396
Tặng tới 1 ASA (325 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 lõi x 1.5mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

43.415
Tặng tới 1 ASA (250 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 core chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

17.100
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 2 lõi x 0.5mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc pvc

7.912
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 4 lõi x 0.5mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

13.300
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 lõi x 0.75mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc pvc

21.896
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 25 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

53.550
Tặng tới 1 ASA (308 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

13.770
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 2 lõi x 1.5mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

18.810
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 3 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

7.110
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 12 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

24.300
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 30 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

65.250
Tặng tới 2 ASA (376 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 30 lõi x 0.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

63.756
Tặng tới 2 ASA (367 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 lõi x 0.75mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

18.492
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 lõi x 1.5mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc pvc

37.076
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 7 core lưới chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

18.450
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 2 lõi x 1.5mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc pvc

18.860
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 2 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

12.696
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 5 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

28.336
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 3 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

19.504
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 16 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

31.590
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 10 core không chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

21.150
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 6 lõi x 1.25mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

27.968
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 7 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

40.455
Tặng tới 1 ASA (233 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 7 core không chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc pvc

15.030
Giao tiết kiệm

Cáp tín hiệu 8 lõi x 0.22mm có lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

2.363.000
Tặng tới 59 ASA (14k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 25 core chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

63.900
Tặng tới 2 ASA (368 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 10 core chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

25.110
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 3 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

19.950
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 8 lõi lưới chống nhiễu điện áp 500 volt, vỏ bọc pvc

21.420
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 4 lõi x 0.75mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

12.696
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 4 lõi x 0.75mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

14.535
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 4 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

25.560
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 4 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt

24.012
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 5 lõi chống nhiễu điện áp 500 volt / vỏ bọc pvc

14.040
Giao tiết kiệm

Cáp điều khiển 8 lõi x 1.5mm không lưới chống nhiễu điện áp 500 volt vỏ bọc PVC

49.210
Tặng tới 1 ASA (283 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào