Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `cộng hòa - plato`:

1k+ kết quả

Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
181.300 ₫
-29%
Cộng Hòa (Plato)
Cộng Hòa (Plato)
Đã bán 5
178.500 ₫
-30%
Cộng Hòa ( Plato )
Cộng Hòa ( Plato )
Đã bán 16
178.500 ₫
-30%
Hồ Chí Minh - Người Xây Dựng Đảng Cộng Sản và Chính Quyền Nhà Nước Kiểu Mới Việt Nam
Hồ Chí Minh - Người Xây Dựng Đảng Cộng Sản và Chính Quyền Nhà Nước Kiểu Mới Việt Nam
Đã bán 6
68.000 ₫
Cà phê G7 hòa tan đen - Hộp 15 gói 2gr
Cà phê G7 hòa tan đen - Hộp 15 gói 2gr
Đã bán 759
21.900 ₫
Hỏi - Đáp Về Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hỏi - Đáp Về Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đã bán 2
44.000 ₫
Các Cuộc Vận Động Chỉnh Đốn Đảng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Thời Kỳ 1930 - 1975
Các Cuộc Vận Động Chỉnh Đốn Đảng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Thời Kỳ 1930 - 1975
Đã bán 2
137.000 ₫
-18%
Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX
Hiệp Định Paris Về Việt Nam Năm 1973 - Thắng Lợi Của Đàm Phán Hòa Bình Gay Go Nhất Thế Kỷ XX
Đã bán 8
250.000 ₫
-40%
Cái Chết Của Những Ông Vua Thời Chiến Tranh Lạnh - Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy
Cái Chết Của Những Ông Vua Thời Chiến Tranh Lạnh - Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy
Đã bán 249
96.850 ₫
-35%
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh - Những Chặng Đường Phát Triển
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh - Những Chặng Đường Phát Triển
Đã bán 1
106.000 ₫
Quá Trình Tham Gia Cộng Đồng Asean Của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Quá Trình Tham Gia Cộng Đồng Asean Của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Đã bán 1
42.240 ₫
-12%
“CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC; TIẾN TỚI VÌ HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN
“CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC; TIẾN TỚI VÌ HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH, HỮU NGHỊ, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN
275.000 ₫
-21%
Sách Các Đại Hội Và Hội Nghị Trung Ương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930-2018) - Xuất Bản Năm 2019 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Các Đại Hội Và Hội Nghị Trung Ương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930-2018) - Xuất Bản Năm 2019 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
165.000 ₫
Thành Phố Hồ Chí Minh 45 Năm Hòa Bình, Hòa Vui Và Phát Triển (1975 - 2020)
Thành Phố Hồ Chí Minh 45 Năm Hòa Bình, Hòa Vui Và Phát Triển (1975 - 2020)
120.000 ₫
-20%
Đời Sống Xã Hội Và Văn Hóa Của Cộng Đồng Ngư Dân Ven Biển Và Hải Đảo Từ Đà Nẵng Đến Khánh Hòa – Góc Nhìn Dân Tộc Học
Đời Sống Xã Hội Và Văn Hóa Của Cộng Đồng Ngư Dân Ven Biển Và Hải Đảo Từ Đà Nẵng Đến Khánh Hòa – Góc Nhìn Dân Tộc Học
Đã bán 7
58.080 ₫
-12%
Di Sản Hồ Chí Minh - Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ (Tái Bản 2020)
Di Sản Hồ Chí Minh - Chúng Tôi Học Làm Ngoại Giao Với Bác Hồ (Tái Bản 2020)
44.000 ₫
-20%
Việt Nam Trước Những Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương
Việt Nam Trước Những Tác Động Của Cấu Trúc An Ninh Tại Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương
Đã bán 36
83.300 ₫
-15%
Sách Những Mẩu Chuyện Về Phong Cách Hồ Chí Minh - Xuất Bản Năm 2020 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Những Mẩu Chuyện Về Phong Cách Hồ Chí Minh - Xuất Bản Năm 2020 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 14
75.000 ₫
Sách Đường Cách Mệnh - Xuất Bản Năm 2020 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Đường Cách Mệnh - Xuất Bản Năm 2020 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 18
30.000 ₫
-3%
Sách - Tài liệu hướng dẫn học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị)
Sách - Tài liệu hướng dẫn học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị)
Đã bán 6
36.000 ₫
Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)
Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)
Đã bán 58
127.500 ₫
-15%
Quốc Gia Khởi Nghiệp - Câu Chuyện Về Nền Kinh Tế Thần Kỳ Của Israel (Tái bản 2021)
Quốc Gia Khởi Nghiệp - Câu Chuyện Về Nền Kinh Tế Thần Kỳ Của Israel (Tái bản 2021)
Đã bán 3
99.000 ₫
-17%
Cải Cách Thể Chế Kinh Tế Ở Châu Phi - Những Nguyên Nhân Thất Bại (Sách Chuyên Khảo)
Cải Cách Thể Chế Kinh Tế Ở Châu Phi - Những Nguyên Nhân Thất Bại (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 8
44.000 ₫
-12%
Sách - Kiếm lời từ một trật tự thế giới mới (tặng kèm bookmark thiết kế)
Sách - Kiếm lời từ một trật tự thế giới mới (tặng kèm bookmark thiết kế)
Đã bán 1
114.000 ₫
-21%
Sách - Cơ chế Tham Gia Của Người Dân Trong Phòng Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
Sách - Cơ chế Tham Gia Của Người Dân Trong Phòng Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 4
43.000 ₫
Đạo Đức Học Mác - Lênin Và Giáo Dục Đạo Đức (Dành Cho Sinh Viên Đại Học, Cao Đẳng Ngành Sư Phạm)
Đạo Đức Học Mác - Lênin Và Giáo Dục Đạo Đức (Dành Cho Sinh Viên Đại Học, Cao Đẳng Ngành Sư Phạm)
Đã bán 7
59.000 ₫
Sách Xây Dựng Và Vận Hành Bộ Máy Quản Lý Nhà Nước - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Hiện Nay
Sách Xây Dựng Và Vận Hành Bộ Máy Quản Lý Nhà Nước - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Hiện Nay
Đã bán 4
84.000 ₫
Học Và Làm Theo Bác - Chủ Tịch Hồ Chí Minh Nhà Ngoại Giao Kiệt Xuất
Học Và Làm Theo Bác - Chủ Tịch Hồ Chí Minh Nhà Ngoại Giao Kiệt Xuất
Đã bán 5
54.600 ₫
-35%
Sách Nhà nước- Tôn giáo- Luật pháp - Xuất Bản Năm 2015 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Nhà nước- Tôn giáo- Luật pháp - Xuất Bản Năm 2015 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 3
94.000 ₫
Sách Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 4
29.000 ₫
Obama Và Sự Trỗi Dậy Của Trung Quốc - Bên Trong Chiến Lược Châu Á Của Mỹ
Obama Và Sự Trỗi Dậy Của Trung Quốc - Bên Trong Chiến Lược Châu Á Của Mỹ
Đã bán 9
70.000 ₫
Sách Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Hiện Đại - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Hiện Đại - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Đã bán 2
118.000 ₫
Các Thành Phần Kinh Tế Việt Nam - Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách (Sách Tham Khảo)
Các Thành Phần Kinh Tế Việt Nam - Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách (Sách Tham Khảo)
Đã bán 27
135.150 ₫
-15%
 Sách Xây Dựng Mô Hình Chính Phủ Nhỏ Xã Hội Lớn - Xu Hướng Thế Giới Và Những Vấn Đề Đặt RamỞ Việt Nam Hiện Nay
Sách Xây Dựng Mô Hình Chính Phủ Nhỏ Xã Hội Lớn - Xu Hướng Thế Giới Và Những Vấn Đề Đặt RamỞ Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 5
54.000 ₫
Sách Một Số Vấn Đề Về Đấu Tranh Quốc Phòng Ở Nước Ta Hiện Nay - Xuất Bản Năm 2012 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Một Số Vấn Đề Về Đấu Tranh Quốc Phòng Ở Nước Ta Hiện Nay - Xuất Bản Năm 2012 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 2
41.000 ₫
Sách Quản Lý Đất Đai Ở Việt Nam Năm 1945-2012 - Xuất Bản Năm 2012 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Quản Lý Đất Đai Ở Việt Nam Năm 1945-2012 - Xuất Bản Năm 2012 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 2
61.000 ₫
Nhà Nước Hồi Giáo Tự Xưng Và Những Ảnh Hưởng Đến Chính Trị, Xã Hội Ở Trung Đông - Bắc Phi
Nhà Nước Hồi Giáo Tự Xưng Và Những Ảnh Hưởng Đến Chính Trị, Xã Hội Ở Trung Đông - Bắc Phi
Đã bán 8
60.720 ₫
-12%
Sách Bảo Vệ Và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác - LêNin Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Sách Bảo Vệ Và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác - LêNin Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Đã bán 2
97.000 ₫
Di Sản Hồ Chí Minh - Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu (Khổ Nhỏ)(Tái Bản 2020)
Di Sản Hồ Chí Minh - Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Tham Ô, Lãng Phí, Chống Bệnh Quan Liêu (Khổ Nhỏ)(Tái Bản 2020)
28.000 ₫
-20%
Di Sản Hồ Chí Minh - Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Tái Bản)
Di Sản Hồ Chí Minh - Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Tái Bản)
Đã bán 1
57.600 ₫
-20%
Sách - Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa (tặng kèm bookmark thiết kế)
Sách - Làm Quen Thống Kê Học Qua Biếm Họa (tặng kèm bookmark thiết kế)
Đã bán 5
69.420 ₫
-22%
Chính Sách Đối Ngoại Của Hoa Kỳ Từ Sau Nội Chiến Đến Kết Thúc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1865 - 1918)
Chính Sách Đối Ngoại Của Hoa Kỳ Từ Sau Nội Chiến Đến Kết Thúc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1865 - 1918)
Đã bán 2
83.300 ₫
-15%
Sách Chức Năng Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
Sách Chức Năng Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
Đã bán 1
40.000 ₫
Sách Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng (Hồi Ức) - Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ( Phạm Chí Nhân Thể Hiện)
Sách Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng (Hồi Ức) - Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ( Phạm Chí Nhân Thể Hiện)
Đã bán 14
115.000 ₫
-3%
Phân Cực Chính Trị Ở Mỹ Hiện Nay - Tình Hình, Nguyên Nhân Và Tác Động (Sách Chuyên Khảo)
Phân Cực Chính Trị Ở Mỹ Hiện Nay - Tình Hình, Nguyên Nhân Và Tác Động (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 26
63.360 ₫
-12%
Huyền Thoại Che - Bản Lĩnh Tính Cách Tình Yêu Và Sự Bất Tử (Tái Bản 2014)
Huyền Thoại Che - Bản Lĩnh Tính Cách Tình Yêu Và Sự Bất Tử (Tái Bản 2014)
Đã bán 2
62.000 ₫
-14%
Sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Danh Cho Học Viên Lớp Đối Tượng Kết Nạp Đảng - Xuất Bản Năm 2020
Sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Danh Cho Học Viên Lớp Đối Tượng Kết Nạp Đảng - Xuất Bản Năm 2020
Đã bán 7
40.000 ₫
Sách Định Hướng Chiến Lược Đối Ngoại Của Việt Nam Đến Năm 2020 - Xuất Bản Năm 2011
Sách Định Hướng Chiến Lược Đối Ngoại Của Việt Nam Đến Năm 2020 - Xuất Bản Năm 2011
46.000 ₫