Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `cộng hòa - plato`

Cộng Hòa (Plato)

Cộng Hòa (Plato)

Đã bán 10
165.750 ₫
-35%
Cộng Hòa ( Plato )

Cộng Hòa ( Plato )

Đã bán 20
165.750 ₫
-35%
Cộng Hòa (Tái Bản 2018)

Cộng Hòa (Tái Bản 2018)

Đã bán 15
165.750 ₫
-35%
Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
GIAO TRONG NGÀY

Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 1
168.000 ₫
-16%
Sách Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (5 năm - 2013-1992-1980-1959-1946)

Sách Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (5 năm - 2013-1992-1980-1959-1946)

Đã bán 104
45.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 9
63.000 ₫
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 104
37.500 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)

Đã bán 1
46.020 ₫
-22%
Cà phê Bạc xỉu hoà tan C+ - Cộng Cà Phê

Cà phê Bạc xỉu hoà tan C+ - Cộng Cà Phê

Đã bán 69
60.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 55
65.000 ₫
Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam (2020)

Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam (2020)

Đã bán 36
10.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

Đã bán 53
55.000 ₫
Bình Luận Khoa Học Các Điều Của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 2013

Bình Luận Khoa Học Các Điều Của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Năm 2013

Đã bán 46
59.000 ₫
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 258
24.000 ₫
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2013)

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2013)

Đã bán 55
18.000 ₫
Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Sửa Đổi)
GIAO TRONG NGÀY

Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Sửa Đổi)

Đã bán 11
250.000 ₫
Sách - Luật công chứng

Sách - Luật công chứng

Đã bán 63
20.000 ₫
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Đã bán 486
98.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)

Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)

Đã bán 62
38.350 ₫
-35%
Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)

Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)

Đã bán 10
48.000 ₫
Combo 2 Quyển : Luật Giám Định Tư Pháp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018, 2020) + Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án

Combo 2 Quyển : Luật Giám Định Tư Pháp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018, 2020) + Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án

Đã bán 1
34.000 ₫
Hỏi - Đáp Về Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hỏi - Đáp Về Những Sự Kiện Lịch Sử Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đã bán 5
44.000 ₫
Sách Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Có Hiệu Lực Thi Hành Ngày 01-01-2017 (Xuất Bản Năm 2021)

Sách Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Có Hiệu Lực Thi Hành Ngày 01-01-2017 (Xuất Bản Năm 2021)

Đã bán 11
48.000 ₫
-26%
Bộ luật tố tụng hình sự - Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hiện hành)

Bộ luật tố tụng hình sự - Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hiện hành)

Đã bán 11
75.000 ₫
Hướng Dẫn Áp Dụng Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế - Bảo Hiểm Thất Nghiệp (2016)
GIAO TRONG NGÀY

Hướng Dẫn Áp Dụng Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế - Bảo Hiểm Thất Nghiệp (2016)

Đã bán 5
169.000 ₫
-16%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1

Đã bán 17
412.000 ₫
-31%
Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015)

Các Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao - Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015)

Đã bán 2
119.000 ₫
Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Và Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam
GIAO TRONG NGÀY

Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Và Công Cuộc Đổi Mới Ở Việt Nam

Đã bán 7
257.300 ₫
-38%
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIV - CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIV - CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đã bán 2
249.000 ₫
-29%
Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Đã bán 228
101.000 ₫
Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản

Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản

Đã bán 18
41.800 ₫
Combo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam + Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (2 Cuốn)
GIAO TRONG NGÀY

Combo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam + Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (2 Cuốn)

Đã bán 23
142.680 ₫
-18%
Luật Phá Sản (Hiện Hành) - Tái Bản

Luật Phá Sản (Hiện Hành) - Tái Bản

Đã bán 1
34.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)

Đã bán 5
59.850 ₫
-5%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 3
65.550 ₫
-5%
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)

Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)

Đã bán 161
33.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự  Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-01-2017 )

Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-01-2017 )

Đã bán 192
50.000 ₫
Combo 2 Cuốn: Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới - Phần: I + II (Đại Hội X, XI, XII)

Combo 2 Cuốn: Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ Đổi Mới - Phần: I + II (Đại Hội X, XI, XII)

Đã bán 8
646.980 ₫
-18%
Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Đã bán 7
51.000 ₫
Bình luận khoa học bản án và án lệ - tập 1

Bình luận khoa học bản án và án lệ - tập 1

Đã bán 33
244.000 ₫
-30%
Hỏi - Đáp Các Tình Huống Pháp Luật Về Bảo Trợ Xã Hội – Chính Sách An Sinh Xã Hội, Chính Sách Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật Và Đối Tượng Được Bảo Trợ Xã Hội
GIAO TRONG NGÀY

Hỏi - Đáp Các Tình Huống Pháp Luật Về Bảo Trợ Xã Hội – Chính Sách An Sinh Xã Hội, Chính Sách Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật Và Đối Tượng Được Bảo Trợ Xã Hội

Đã bán 3
230.000 ₫
Luật Kế Toán (Hiện Hành) - Tái Bản 2020

Luật Kế Toán (Hiện Hành) - Tái Bản 2020

Đã bán 32
28.000 ₫
Bản Sắc Cộng Đồng Của Liên Minh Châu Âu  Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Bản Sắc Cộng Đồng Của Liên Minh Châu Âu Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Đã bán 14
64.500 ₫
Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch
GIAO TRONG NGÀY

Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch

Đã bán 17
244.900 ₫
-38%
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Đã bán 85
51.000 ₫
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) - Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) - Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Đã bán 40
28.700 ₫
-18%
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)

Đã bán 2
235.000 ₫
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 6
152.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào