tiki

Kết quả tìm kiếm cho `chỉ phẫu thuật cpt`

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 3/0 - S200

5
Đã bán 4
254.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 3/0 - GT20A26

Đã bán 2
577.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 2/0 - M30E26

Đã bán 1
345.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 4/0 - C20E16

5
Đã bán 13
596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 2/0 - GT30A26

Đã bán 1
577.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 3/0 - S2012

466.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 6/0 - M07D13 (Màu Xanh)

Đã bán 3
456.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 3/0 - S20E26

Đã bán 1
362.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 3/0 - S20A26

Đã bán 1
362.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 6/0 (Undyed) - GTU07A13

910.000
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 0 - C400

2
Đã bán 2
624.000
Tặng tới 16 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan nhanh CPT Trustigut (N) Plain Catgut số 2/0 - N30A26

596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 6/0 - M07D13 / M07E13

456.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 4/0 - GT15A20

596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 0 - S35A26

455.000
Tặng tới 11 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 6/0 - GT07A13

910.000
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 5/0 - GT10A17

5
Đã bán 3
697.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 3/0 - C25A26

624.000
Tặng tới 16 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 6/0 - C10E12

5
Đã bán 2
513.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 5/0 - M10E13 / M10E16

Đã bán 2
466.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 2/0 - S300

Đã bán 1
254.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin số 1 - GT40A40L90

Đã bán 2
596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 4/0 - C20A26

Đã bán 1
596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 3/0 - M20E20

Đã bán 1
345.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 2/0 - C30A36

596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 3/0 - C25E26

624.000
Tặng tới 16 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 3/0 - C250

528.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 2/0 - S30E24

466.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu CPT Caresorb Polyglactin 910 số 6/0 (Undyed) - GTU07A13L45

910.000
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 4/0 - S15A26

500.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 8/0 - M04E06L30

836.000
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 2/0 - C300

596.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 5/0 - S10E16

517.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật 4/0 làm đồng tiền

460.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 7/0 - M05E13

542.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Caresilk Silk số 2/0 - S3012

466.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 10/0 - M02HH06L30

Đã bán 1
1.621.000
Tặng tới 41 ASA (9k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 3/0b - M25E26

Đã bán 3
345.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm CPT Trustigut (C) Chromic Catgut số 1 - C50A40

Đã bán 1
624.000
Tặng tới 16 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chỉ phẫu thuật không tiêu CPT Carelon Nylon số 4/0 - M15E18

Đã bán 1
362.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào