Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `chinh sach thue 2013 - cac luat thue moi (sua doi, bo sung 01/07/13)`:

531 kết quả

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Đã bán 488
85.000 ₫
-17%
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Đã bán 153
59.000 ₫
-9%
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang
Đã bán 230
800.000 ₫
Freeship
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
Đã bán 1000+
40.000 ₫
-38%
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản
Đã bán 97
18.000 ₫
-22%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
Đã bán 190
235.500 ₫
-40%
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019
Đã bán 106
25.000 ₫
Luật Thương Mại (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)
Luật Thương Mại (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)
Đã bán 43
37.000 ₫
-8%
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 166
62.000 ₫
-9%
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
Đã bán 120
62.500 ₫
-31%
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
Đã bán 8
69.000 ₫
-23%
Freeship
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm
Đã bán 33
288.000 ₫
-28%
Sách - bộ luật lao động năm 2019
Sách - bộ luật lao động năm 2019
Đã bán 44
37.000 ₫
-8%
Freeship
Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)
Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)
Đã bán 14
27.000 ₫
Freeship
Sách - Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019
Sách - Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019
Đã bán 38
21.000 ₫
-30%
Luật Tổ Chức Chính Phủ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Tổ Chức Chính Phủ - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 95
16.660 ₫
-2%
Freeship
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Pháp Luật Đất Đai Từ Năm 2013 Đến Năm 2018
Đã bán 211
270.000 ₫
-29%
Luật Thương Mại (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)
Luật Thương Mại (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2017, 2019)
Đã bán 22
32.800 ₫
-18%
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa đổi, Bổ sung năm 2020)
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa đổi, Bổ sung năm 2020)
Đã bán 23
46.000 ₫
Freeship
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)
Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)
Đã bán 52
34.000 ₫
Freeship
Sách - Luật hôn nhân và gia đình
Sách - Luật hôn nhân và gia đình
Đã bán 19
14.000 ₫
-30%
Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 213
190.000 ₫
Bình Luận Những Điểm Mới  Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Đã bán 1
150.000 ₫
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Đã bán 2
233.000 ₫
-22%
Freeship
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019); Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019); Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Đã bán 8
35.000 ₫
Freeship
Sự Bất Cân Xứng Về Sức Mạnh Và Các Mối Quan Hệ Quốc Tế (Sách Tham Khảo)
Sự Bất Cân Xứng Về Sức Mạnh Và Các Mối Quan Hệ Quốc Tế (Sách Tham Khảo)
Đã bán 2
163.000 ₫
-16%
Freeship
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 3
180.000 ₫
-22%
Freeship
Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020
Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020
Đã bán 212
259.000 ₫
-42%
Freeship
Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
Đã bán 11
197.000 ₫
-21%
Freeship
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)
Đã bán 14
25.000 ₫
Freeship
Sách - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Năm 2018
Sách - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Năm 2018
Đã bán 13
21.000 ₫
-30%
Thuế TAX 2021 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)
Thuế TAX 2021 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)
Đã bán 89
687.000 ₫
-20%
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Sách - Luật chứng khoán năm 2019
Đã bán 53
37.000 ₫
-8%
Freeship
Sách Luật Việc Làm Năm 2013 Và Nghị Định Số 28/2015/NĐ-CP Hướng Dẫn Thi Hành Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Sách Luật Việc Làm Năm 2013 Và Nghị Định Số 28/2015/NĐ-CP Hướng Dẫn Thi Hành Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Đã bán 12
16.000 ₫
Freeship
Sách - Luật Đầu Tư Công
Sách - Luật Đầu Tư Công
Đã bán 11
17.500 ₫
-30%
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 38
82.980 ₫
-25%
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020
Đã bán 8
40.000 ₫
-20%
Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)
Sự Xung Đột Giữa Quyền Con Người Và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - Tiếp Cận Từ Triết Lý Pháp Luật Và Thực Tiễn Pháp Lý (Sách chuyên khảo)
Đã bán 47
132.000 ₫
-12%
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Đã bán 23
45.000 ₫
Luật Công Chứng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Công Chứng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 39
63.000 ₫
-9%
Luật Quản Lý Thuế (2019)
Luật Quản Lý Thuế (2019)
Đã bán 39
35.000 ₫
-8%
Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
Đã bán 4
385.500 ₫
-23%
Freeship
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Đã bán 32
280.000 ₫
-47%
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)
Đã bán 38
66.640 ₫
-2%
Freeship
Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Đã bán 8
17.500 ₫
-30%
Freeship
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)
Đã bán 55
270.000 ₫
-10%
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020)
Luật Nhà Ở (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020)
Đã bán 7
37.240 ₫
-2%
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Đã bán 11
18.620 ₫
-2%