Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `chu dịch huyền giải`:

193 kết quả

Chu Dịch Huyền Giải
Chu Dịch Huyền Giải
Đã bán 31
52.000 ₫
-35%
Combo Chu Dịch Huyền Giải và Dịch Học Tinh Hoa ( tái bản)
Combo Chu Dịch Huyền Giải và Dịch Học Tinh Hoa ( tái bản)
Đã bán 23
170.000 ₫
-15%
Chu Dịch Huyền Giải (Tái Bản 2021)
Chu Dịch Huyền Giải (Tái Bản 2021)
Đã bán 12
88.560 ₫
-2%
Thực Hiện Dân Chủ Trong Đảng Ở Nước Ta Hiện Nay - Thực Trạng Và Giải Pháp (Sách Chuyên Khảo)
Thực Hiện Dân Chủ Trong Đảng Ở Nước Ta Hiện Nay - Thực Trạng Và Giải Pháp (Sách Chuyên Khảo)
48.400 ₫
-12%
Sách Về Các Mối Quan Hệ Lớn Cần Được Giải Quyết Tốt Trong Quá Trình Đổi Mới Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta
Sách Về Các Mối Quan Hệ Lớn Cần Được Giải Quyết Tốt Trong Quá Trình Đổi Mới Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Nước Ta
47.000 ₫
Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa XIV Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ
Luật Bảo Vệ Môi Trường Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 10 Quốc Hội Khóa XIV Và Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Môi Trường Tại Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh, Dịch Vụ
Đã bán 3
339.800 ₫
-20%
NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, hứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Thông tư số: 01/2020/TT-BTP ngày 03-03-2020)
NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁN BỘ TƯ PHÁP - HỘ TỊCH Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, hứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Thông tư số: 01/2020/TT-BTP ngày 03-03-2020)
345.000 ₫
-13%
Chú Giải Chi Tiết Mã HS Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 (Tập 1)
Chú Giải Chi Tiết Mã HS Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 (Tập 1)
Đã bán 18
368.000 ₫
-20%
Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội
Giải Phóng, Đổi Mới Phát Triển Vì Chủ Nghĩa Xã Hội
70.000 ₫
39 Án Lệ Và Các Giải Đáp nghiệp Vụ Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (Từ Năm 2016 Đến Năm 2020)
39 Án Lệ Và Các Giải Đáp nghiệp Vụ Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (Từ Năm 2016 Đến Năm 2020)
Đã bán 7
193.000 ₫
-36%
Luật Dân sự Việt Nam (Bình giải và áp dụng) - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Luật Dân sự Việt Nam (Bình giải và áp dụng) - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Đã bán 26
88.000 ₫
-20%
Giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Tố tụng dân sự Hành chính, Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 - 2021 và các Án lệ được công bố năm 2020 - 2021
Giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Tố tụng dân sự Hành chính, Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 - 2021 và các Án lệ được công bố năm 2020 - 2021
Đã bán 5
280.000 ₫
-26%
Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa
Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa
Đã bán 8
276.000 ₫
-30%
Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp
Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp
Đã bán 43
120.000 ₫
-4%
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
Đã bán 19
260.000 ₫
-33%
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) - (Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung)
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) - (Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 5
150.450 ₫
-15%
Sách Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa Án - Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021
Sách Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa Án - Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021
Đã bán 34
15.000 ₫
Chính Sách An Sinh Xã Hội - Thực Trạng Và Giải Pháp
Chính Sách An Sinh Xã Hội - Thực Trạng Và Giải Pháp
Đã bán 5
52.000 ₫
Hướng Dẫn Giải Quyết Tranh Chấp Các Vụ Án Dân Sự
Hướng Dẫn Giải Quyết Tranh Chấp Các Vụ Án Dân Sự
Đã bán 18
260.000 ₫
-26%
Quy Trình Pháp Lý Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Khởi Kiện Của Người Có Đất Thu Hồi, Trưng Dụng
Quy Trình Pháp Lý Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Và Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Khởi Kiện Của Người Có Đất Thu Hồi, Trưng Dụng
Đã bán 12
212.520 ₫
-8%
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 4
230.000 ₫
-34%
Thực Hiện, Áp Dụng Và Giải Thích Pháp Luật Ở Việt Nam
Thực Hiện, Áp Dụng Và Giải Thích Pháp Luật Ở Việt Nam
Đã bán 14
65.450 ₫
-15%
Giải quyết tranh chấp Di chúc - Thừa kế Hôn nhân & gia đình
Giải quyết tranh chấp Di chúc - Thừa kế Hôn nhân & gia đình
Đã bán 35
120.000 ₫
Dịch Học Tinh Hoa
Dịch Học Tinh Hoa
90.000 ₫
-10%
Cẩm Nang Công Tác An Toàn, Vệ Sinh, Sức Khỏe Lao Động Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Và Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp
Cẩm Nang Công Tác An Toàn, Vệ Sinh, Sức Khỏe Lao Động Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Và Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp
Đã bán 23
249.900 ₫
-29%
Huyền Thoại Che - Bản Lĩnh Tính Cách Tình Yêu Và Sự Bất Tử (Tái Bản 2014)
Huyền Thoại Che - Bản Lĩnh Tính Cách Tình Yêu Và Sự Bất Tử (Tái Bản 2014)
Đã bán 1
70.848 ₫
-2%
Sách Phân Định Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Và Thẩm Quyền Xét Xử Hành Chính Ở  Việt Nam
Sách Phân Định Thẩm Quyền Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Và Thẩm Quyền Xét Xử Hành Chính Ở Việt Nam
Đã bán 2
47.000 ₫
Sách Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam Năm 2020 - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam Năm 2020 - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Đã bán 2
86.000 ₫
Sách Một Số Vấn Đề Về Giải Thích Pháp Luật Chính Thức ở Việt Nam Hiện Nay
Sách Một Số Vấn Đề Về Giải Thích Pháp Luật Chính Thức ở Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 2
41.000 ₫
Sách Nhận Diện Về "Tự Diễn Biến", "Tự Chuyển Hóa" Và Giải Pháp Đấu Tranh Ngăn Chặn (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Sách Nhận Diện Về "Tự Diễn Biến", "Tự Chuyển Hóa" Và Giải Pháp Đấu Tranh Ngăn Chặn (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)
Đã bán 1
83.000 ₫
Phát Hiện, Thu Hồi Tiền Và Tài Sản Do Tham Nhũng Mà Có – Thực Trạng Và Giải Pháp
Phát Hiện, Thu Hồi Tiền Và Tài Sản Do Tham Nhũng Mà Có – Thực Trạng Và Giải Pháp
Đã bán 6
85.850 ₫
-15%
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế  Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
Đã bán 6
260.000 ₫
-34%
Chính Sách Tài Khóa Và Chu Kỳ Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
Chính Sách Tài Khóa Và Chu Kỳ Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
Đã bán 1
59.000 ₫
Các Giải Pháp Để Hoàn Thiện Thể Chế Thúc Đẩy Sự Phát Triển Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam
Các Giải Pháp Để Hoàn Thiện Thể Chế Thúc Đẩy Sự Phát Triển Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam
Đã bán 3
39.000 ₫
Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết
Đã bán 18
72.000 ₫
-10%
Sách Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015) - Xuất Bản Năm 2020
Sách Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015) - Xuất Bản Năm 2020
Đã bán 2
57.000 ₫
-11%
Giáo Trình Pháp Luật Về Quy Hoạch Và Giải Phóng Mặt Bằng
Giáo Trình Pháp Luật Về Quy Hoạch Và Giải Phóng Mặt Bằng
132.000 ₫
Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 4: Giao Dịch
Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 4: Giao Dịch
Đã bán 7
216.480 ₫
-2%
Cẩm nang các tình huống và căn cứ pháp lý "Giải quyết tranh chấp Quyền và Nghĩa vụ về Tài sản"
Cẩm nang các tình huống và căn cứ pháp lý "Giải quyết tranh chấp Quyền và Nghĩa vụ về Tài sản"
Đã bán 25
120.000 ₫
Hỏi – đáp Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản liên quan đến hòa giải, đối thoại
Hỏi – đáp Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản liên quan đến hòa giải, đối thoại
150.000 ₫
-17%
Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án
Những Vấn Đề Sai Sót Cần Rút Kinh Nghiệm Trong Công Tác Điều Tra, Xét Xử, Giải Quyết Các Vụ Án
Đã bán 8
260.000 ₫
-26%
Cẩm Nang Hỗ Trợ Giải Quyết Các Vướng Mắc Về Thủ Tục Và Chính Sách Thuế
Cẩm Nang Hỗ Trợ Giải Quyết Các Vướng Mắc Về Thủ Tục Và Chính Sách Thuế
Đã bán 4
254.400 ₫
-42%
Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án- luật giám định tư pháp và pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp dành cho thẩm phán
Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án- luật giám định tư pháp và pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp dành cho thẩm phán
Đã bán 1
259.400 ₫
-34%
Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm - Hướng Dẫn Công Tác Y Tế Cộng Đồng Và Phòng Chống Dịch Bệnh Virus Corona (Covid 19)
Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm - Hướng Dẫn Công Tác Y Tế Cộng Đồng Và Phòng Chống Dịch Bệnh Virus Corona (Covid 19)
Đã bán 1
260.000 ₫
-29%
Cẩm Nang Công Tác Đầu Thầu – Quy Định Chi Tiết Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng Đối Với Gói Thầu Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp, Dịch Vụ Phi Tư Vấn
Cẩm Nang Công Tác Đầu Thầu – Quy Định Chi Tiết Về Lựa Chọn Nhà Thầu Qua Mạng Đối Với Gói Thầu Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp, Dịch Vụ Phi Tư Vấn
Đã bán 26
259.900 ₫
-38%
Quy định về  ly hôn và thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại tòa án - Luật Hôn nhân và gia đình - Các văn bản hướng dẫn thực hiện
Quy định về ly hôn và thủ tục giải quyết vụ án ly hôn tại tòa án - Luật Hôn nhân và gia đình - Các văn bản hướng dẫn thực hiện
Đã bán 13
249.000 ₫
-40%
Sách Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Hiện Hành - Năm 2020
Sách Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Hiện Hành - Năm 2020
Đã bán 1
12.000 ₫
Combo 2 Quyển : Luật Giám Định Tư Pháp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018, 2020) + Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án
Combo 2 Quyển : Luật Giám Định Tư Pháp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018, 2020) + Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án
34.000 ₫