Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `coding`:

32 kết quả

Usborne Coding for Beginners using Python
Usborne Coding for Beginners using Python
Đã bán 7
271.460 ₫
-51%
Computer Coding Python Projects for Kids: A Step-by-Step Visual Guide
Computer Coding Python Projects for Kids: A Step-by-Step Visual Guide
Đã bán 12
429.000 ₫
Computer Coding Games for Kids
Computer Coding Games for Kids
Đã bán 20
257.700 ₫
-40%
Quà tặng kèm
Coding With Scratch Made Easy
Coding With Scratch Made Easy
Đã bán 28
106.300 ₫
-19%
Computer Coding with JavaScript Made Easy
Computer Coding with JavaScript Made Easy
Đã bán 36
132.000 ₫
Usborne My First Computer Coding Book Using Scratch Jr
Usborne My First Computer Coding Book Using Scratch Jr
Đã bán 6
300.000 ₫
-30%
Coding in Scratch for Games Made Easy
Coding in Scratch for Games Made Easy
Đã bán 28
113.300 ₫
-14%
Usborne Lift-the-flap Computers and Coding
Usborne Lift-the-flap Computers and Coding
Đã bán 2
300.000 ₫
-9%
Dk Workbooks: Computer Coding With Javascript Workbook
Dk Workbooks: Computer Coding With Javascript Workbook
Đã bán 4
103.880 ₫
-2%
100 Things to Know About Numbers, Computers & Coding
100 Things to Know About Numbers, Computers & Coding
Đã bán 3
300.000 ₫
-18%
My First Coding Book
My First Coding Book
Đã bán 3
243.040 ₫
-26%
The Computer Science Activity Book: 24 Pen-And-Paper Projects To Explore The Wonderful World Of Coding (No Computer Required!)
The Computer Science Activity Book: 24 Pen-And-Paper Projects To Explore The Wonderful World Of Coding (No Computer Required!)
147.000 ₫
-2%
DKfindout! Coding
DKfindout! Coding
151.200 ₫
-10%
Computer Coding Projects for Kids: A unique step-by-step visual guide, from binary code to building games (Paperback)
Computer Coding Projects for Kids: A unique step-by-step visual guide, from binary code to building games (Paperback)
Đã bán 3
287.140 ₫
-33%
The Story of Coding
The Story of Coding
Đã bán 5
89.250 ₫
-46%
DKfindout! Coding
DKfindout! Coding
Đã bán 8
112.200 ₫
-43%
Quà tặng kèm
bộ lập trình mTiny Coding kit
bộ lập trình mTiny Coding kit
4.500.000 ₫
-17%
Coding, Robotics And Gadgets Galore: Stem Quest
Coding, Robotics And Gadgets Galore: Stem Quest
Đã bán 4
398.000 ₫
-10%
Hàng quốc tế
Miki (SUNWOOD) 8312 12-bit automatic number machine / coding machine
Miki (SUNWOOD) 8312 12-bit automatic number machine / coding machine
152.501 ₫
-38%
Hàng quốc tế
Usborne 100 Things To Know About Numbers , Computers and Coding
Usborne 100 Things To Know About Numbers , Computers and Coding
Đã bán 40
180.100 ₫
-45%
Quà tặng kèm
Miki (SUNWOOD) 8308 8-bit automatic number machine / coding machine
Miki (SUNWOOD) 8308 8-bit automatic number machine / coding machine
191.472 ₫
-37%
Hàng quốc tế
Miki (SUNWOOD) 8312 12-bit automatic number machine / coding machine
Miki (SUNWOOD) 8312 12-bit automatic number machine / coding machine
223.988 ₫
-35%
Hàng quốc tế
Bộ lắp ráp CODING ROBOT UARO STEP 1 - Chính hãng Hàn Quốc
Bộ lắp ráp CODING ROBOT UARO STEP 1 - Chính hãng Hàn Quốc
Đã bán 4
3.000.000 ₫
Ethernet to OBD Diagnostic Interface Cable for BMW E-SYS ICOM Coding F-series
Ethernet to OBD Diagnostic Interface Cable for BMW E-SYS ICOM Coding F-series
498.000 ₫
Hàng quốc tế
ENET (Ethernet To OBD) Interface Cable E-SYS ICOM Coding OBD2 Cable For BMW
ENET (Ethernet To OBD) Interface Cable E-SYS ICOM Coding OBD2 Cable For BMW
239.000 ₫
-23%
Hàng quốc tế
ENET Ethernet to OBD Interface Cable E-SYS ICOM Coding for BMW F-series
ENET Ethernet to OBD Interface Cable E-SYS ICOM Coding for BMW F-series
208.000 ₫
-33%
Hàng quốc tế
Handheld Portable Date Stamp Printer Quick-Drying Ink Date Printing Coding Machine for Food Plastic Bag Bottle Metal
Handheld Portable Date Stamp Printer Quick-Drying Ink Date Printing Coding Machine for Food Plastic Bag Bottle Metal
277.000 ₫
-59%
Hàng quốc tế
20 Sheets / 100 Pieces Assorted Color Serrated Round Dot Stickers Coding Labels, Adhesive Circles for Art Crafts, Organizing Supplies, 45mm
20 Sheets / 100 Pieces Assorted Color Serrated Round Dot Stickers Coding Labels, Adhesive Circles for Art Crafts, Organizing Supplies, 45mm
115.000 ₫
-23%
Hàng quốc tế
100 Bí Ẩn Đáng Kinh Ngạc Về Số, Máy Tính Và Mã Hóa - 100 Things To Know About Numbers, Computers & Coding
100 Bí Ẩn Đáng Kinh Ngạc Về Số, Máy Tính Và Mã Hóa - 100 Things To Know About Numbers, Computers & Coding
Đã bán 360
71.900 ₫
-28%
Autel MaxiSys MS906BT - Thiết Bị Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô, Xe Tải Không Dây Bluetooth, Ngôn Ngữ Tiếng Việt, Đọc Lỗi, Xóa Lỗi, Xem Dữ Liệu Động, Kích Hoạt Thử, Coding Xe Hyundai Kia - Hàng Chính Hãng
Autel MaxiSys MS906BT - Thiết Bị Chẩn Đoán Lỗi Ô Tô, Xe Tải Không Dây Bluetooth, Ngôn Ngữ Tiếng Việt, Đọc Lỗi, Xóa Lỗi, Xem Dữ Liệu Động, Kích Hoạt Thử, Coding Xe Hyundai Kia - Hàng Chính Hãng
Đã bán 2
23.000.000 ₫
-34%
Trả góp
Combo 2 quyển sách hấp dẫn: 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về lịch sử - 100 things to know about history +100 bí ẩn đáng kinh ngạc về số, máy tính và mã hóa - 100 things to know about numbers, computers & coding
Combo 2 quyển sách hấp dẫn: 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về lịch sử - 100 things to know about history +100 bí ẩn đáng kinh ngạc về số, máy tính và mã hóa - 100 things to know about numbers, computers & coding
Đã bán 4
158.500 ₫
-21%
Combo sách khoa học điển hình dành cho trẻ: 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về lịch sử - 100 things to know about history +100 bí ẩn đáng kinh ngạc về số, máy tính và mã hóa - 100 things to know about numbers, computers & coding
Combo sách khoa học điển hình dành cho trẻ: 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về lịch sử - 100 things to know about history +100 bí ẩn đáng kinh ngạc về số, máy tính và mã hóa - 100 things to know about numbers, computers & coding
159.500 ₫
-20%