Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `combo hbr on making smart decisions hbr on change management (bo 2 cuon)`:

93 kết quả

HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
(15)
149.200 ₫
-25%
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh Tặng BookMark Romantic
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh Tặng BookMark Romantic
187.060 ₫
-6%
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
1.498.000 ₫
-16%
Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
890.000 ₫
-10%
Combo HBR On Point 2 - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Combo HBR On Point 2 - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
636.800 ₫
-20%
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
796.000 ₫
-20%
Combo HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Quản Lý
Combo HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Quản Lý
(1)
338.300 ₫
-15%
Combo HBR On: Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Combo HBR On: Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
744.600 ₫
-15%
Combo HBR ON - Lãnh Đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo + Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á
Combo HBR ON - Lãnh Đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo + Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á
321.300 ₫
-15%
HBR - On Leadership - Lãnh Đạo
HBR - On Leadership - Lãnh Đạo
187.060 ₫
-6%
Combo Bộ HBR On Point (ON STRATEGY - Chiến Lược + ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo + ON INNOVATION - Đổi Mới Sáng Tạo + ON COMMUNICATION - Truyền Thống Giao Tiếp + ON STRATEGIC MARKETING -Marketing Chiến Lược)(5 Cuốn)
Combo Bộ HBR On Point (ON STRATEGY - Chiến Lược + ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo + ON INNOVATION - Đổi Mới Sáng Tạo + ON COMMUNICATION - Truyền Thống Giao Tiếp + ON STRATEGIC MARKETING -Marketing Chiến Lược)(5 Cuốn)
935.300 ₫
-6%
Combo Sách Hay Về Kỹ Năng Lãnh Đạo: Dám Lãnh Đạo + Harvard Business Review On - Lãnh Đạo: Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo
Combo Sách Hay Về Kỹ Năng Lãnh Đạo: Dám Lãnh Đạo + Harvard Business Review On - Lãnh Đạo: Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo
302.400 ₫
-20%
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
187.060 ₫
-6%
Combo SEO on Page + Digital Transformation
Combo SEO on Page + Digital Transformation
318.400 ₫
-20%
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
(2)
169.000 ₫
-15%
Combo HBR Cẩm Nang Doanh Nhân + HBR Cẩm Nang Quản Lý
Combo HBR Cẩm Nang Doanh Nhân + HBR Cẩm Nang Quản Lý
338.300 ₫
-15%
Combo 2 Cuốn: On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + On Leadership - Lãnh Đạo + Tặng kèm bookmark PD
Combo 2 Cuốn: On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + On Leadership - Lãnh Đạo + Tặng kèm bookmark PD
354.500 ₫
-11%
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
935.300 ₫
-6%
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
676.600 ₫
-15%
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
187.060 ₫
-6%
Combo sách kỹ năng làm việc hay cho bất kỳ ai - HBR Guide to : Làm đúng việc + Sống sót nơi công sở - Tặng kèm Postcard HAPPY LIFE
Combo sách kỹ năng làm việc hay cho bất kỳ ai - HBR Guide to : Làm đúng việc + Sống sót nơi công sở - Tặng kèm Postcard HAPPY LIFE
(1)
199.800 ₫
-8%
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
935.300 ₫
-6%
HBR ON - Lãnh đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Quà Tặng TickBook Sinh Động)
HBR ON - Lãnh đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Quà Tặng TickBook Sinh Động)
(1)
168.000 ₫
-16%
Combo 2 Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Hay: Học Từ Vấp Ngã Để Từng Bước Thành Công (Tái Bản 2018) + HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục (Tái Bản 2018) / Sách Kỹ Năng Làm Việc Để Thành Công - Tặng Bookmark Happy Life
Combo 2 Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Hay: Học Từ Vấp Ngã Để Từng Bước Thành Công (Tái Bản 2018) + HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục (Tái Bản 2018) / Sách Kỹ Năng Làm Việc Để Thành Công - Tặng Bookmark Happy Life
204.920 ₫
-6%
HBR ON - Lãnh đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Tặng Cây Viết Galaxy)
HBR ON - Lãnh đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Tặng Cây Viết Galaxy)
169.000 ₫
-15%
Combo SEO on Page + Chiến Lược Marketing Cho Thị Trường Công Nghệ
Combo SEO on Page + Chiến Lược Marketing Cho Thị Trường Công Nghệ
286.400 ₫
-20%
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp Tặng BookMark Romantic
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp Tặng BookMark Romantic
187.060 ₫
-6%
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
187.060 ₫
-6%
HBR On Strategy - Chiến Lược (Tặng Cây Viết Galaxy)
HBR On Strategy - Chiến Lược (Tặng Cây Viết Galaxy)
(2)
169.000 ₫
-15%
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược Tặng BookMark Romantic
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược Tặng BookMark Romantic
187.060 ₫
-6%
HBR ON - Chiến lược
HBR ON - Chiến lược
179.100 ₫
-10%
HBR On Strategy - Chiến Lược (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
HBR On Strategy - Chiến Lược (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
169.000 ₫
-15%
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
169.000 ₫
-15%
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
187.060 ₫
-6%
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
169.000 ₫
-15%
HBR On Strategy - Chiến Lược ( tặng kèm bookmark tuyệt đẹp )
HBR On Strategy - Chiến Lược ( tặng kèm bookmark tuyệt đẹp )
169.000 ₫
-15%
HBR On Strategy - Chiến Lược Tặng BookMark Romantic
HBR On Strategy - Chiến Lược Tặng BookMark Romantic
185.090 ₫
-7%
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
169.000 ₫
-15%
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý+HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp ( Tặng Kèm Bookmark Green Life)
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý+HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp ( Tặng Kèm Bookmark Green Life)
233.120 ₫
-6%
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
(1)
169.000 ₫
-15%
Tủ Sách Dành Cho Doanh Nhân: HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp; Tặng Cây Viết Sapphire
Tủ Sách Dành Cho Doanh Nhân: HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp; Tặng Cây Viết Sapphire
139.000 ₫
-30%
Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân: HBR ON - Lãnh đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo Tặng Sổ Tay (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân: HBR ON - Lãnh đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo Tặng Sổ Tay (Khổ A6 Dày 200 Trang)
173.000 ₫
-13%
HBR ON - Chiến Lược (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR ON - Chiến Lược (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
(1)
169.000 ₫
-15%
Combo Phân Tích Từ Các Nhà Tiếp Thị Hàng Đầu: HBR ON - Marketing Chiến Lược + Tribes - Những Bộ Lạc
Combo Phân Tích Từ Các Nhà Tiếp Thị Hàng Đầu: HBR ON - Marketing Chiến Lược + Tribes - Những Bộ Lạc
242.520 ₫
-6%
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
169.000 ₫
-15%
Combo Harvard Business Review On Point Trọn Bộ 12 Cuốn
Combo Harvard Business Review On Point Trọn Bộ 12 Cuốn
2.029.800 ₫
-15%
Combo 2 Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Hay Để Thành Công: HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục (Tái Bản 2018) + 17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (Tái Bản 2018) / Tặng Kèm Bookmark Happy Life
Combo 2 Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Hay Để Thành Công: HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục (Tái Bản 2018) + 17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (Tái Bản 2018) / Tặng Kèm Bookmark Happy Life
204.920 ₫
-6%
Combo Hạ Gục Khách Hàng: The Small Big + HBR GUIDE - Trình Bày Thuyết Phục
Combo Hạ Gục Khách Hàng: The Small Big + HBR GUIDE - Trình Bày Thuyết Phục
206.400 ₫
-20%