Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `combo hbr on: harvard business review - on communication - truyen thong giao tiep harvard business review - on strategic marketing - marketing chien luoc harvard business review - on strategy - chien luoc harvard business review - on innovation - do`

HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 44
129.350 ₫
-35%
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Đã bán 1000+
129.350 ₫
-35%
HBR On- Ra Quyết Định Thông Minh (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Ra Quyết Định Thông Minh (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 58
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 38
129.350 ₫
-35%
HBR On- Quản Lý Bản Thân (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Quản Lý Bản Thân (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 99
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Lãnh Đạo Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Lãnh Đạo Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 1
190.000 ₫
HBR On- Quản Lý Đội Nhóm (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Quản Lý Đội Nhóm (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 59
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 47
129.350 ₫
-35%
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Đã bán 12
1.290.000 ₫
-8%
HBR On- Quản Lý Sự Thay Đổi (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Quản Lý Sự Thay Đổi (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 62
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Truyền Thông Giao Tiếp (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Truyền Thông Giao Tiếp (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 28
129.350 ₫
-35%
HBR On Teams - Quản Lý Nhóm
HBR On Teams - Quản Lý Nhóm
Đã bán 3
179.100 ₫
-10%
Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược
Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược
Đã bán 1000+
129.350 ₫
-35%
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp (Tặng kèm sổ tay)
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp (Tặng kèm sổ tay)
177.707 ₫
Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược
Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược
Đã bán 1000+
129.350 ₫
-35%
Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Đã bán 1000+
129.350 ₫
-35%
Harvard Business Review - ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo
Harvard Business Review - ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo
Đã bán 1000+
129.350 ₫
-35%
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
Đã bán 278
129.350 ₫
-35%
HBR On Change Manegement - Quản Lý Sự Thay Đổi
HBR On Change Manegement - Quản Lý Sự Thay Đổi
Đã bán 5
190.000 ₫
Combo Hbr - On Innovation + On Communication (Bộ 2 Cuốn)
Combo Hbr - On Innovation + On Communication (Bộ 2 Cuốn)
398.000 ₫
Combo HBR On Making Smart Decisions + HBR On Change Management (Bộ 2 Cuốn)
Combo HBR On Making Smart Decisions + HBR On Change Management (Bộ 2 Cuốn)
Đã bán 1
398.000 ₫
Sách - HBR Guide 2021: Bí Kíp Kinh Doanh từ Harvard Business Review ( bộ 10 cuốn )
Sách - HBR Guide 2021: Bí Kíp Kinh Doanh từ Harvard Business Review ( bộ 10 cuốn )
Đã bán 28
773.500 ₫
-35%
Combo Harvard Business Review On Point Trọn Bộ 12 Cuốn
Combo Harvard Business Review On Point Trọn Bộ 12 Cuốn
Đã bán 8
1.910.400 ₫
-20%
Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp
Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp
Đã bán 2
139.300 ₫
-30%
HBR On Managing Yourself - Quản Lý Bản Thân
HBR On Managing Yourself - Quản Lý Bản Thân
199.000 ₫
Combo 5 cuốn HBR ON POINT
Combo 5 cuốn HBR ON POINT
Đã bán 3
995.000 ₫
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Đã bán 2
796.000 ₫
Sách - HBR Guide 2021: Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Sâu Từ Harvard Business Review ( Bộ 10 cuốn + tặng kèm boxset)
Sách - HBR Guide 2021: Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Sâu Từ Harvard Business Review ( Bộ 10 cuốn + tặng kèm boxset)
Đã bán 20
952.000 ₫
-20%
HBR - On Leadership - Lãnh Đạo
HBR - On Leadership - Lãnh Đạo
187.060 ₫
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý+HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp ( Tặng Kèm Bookmark Green Life)
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý+HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp ( Tặng Kèm Bookmark Green Life)
Đã bán 1
233.120 ₫
HBR ON POINT - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân (Trọn Bộ 9 Cuốn)
HBR ON POINT - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân (Trọn Bộ 9 Cuốn)
1.253.700 ₫
-30%
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
995.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
734.000 ₫
Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
Đã bán 11
713.000 ₫
-28%
Combo 4 Cuốn HBR GUIDE : HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục + HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công + HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp + HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực
Combo 4 Cuốn HBR GUIDE : HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục + HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công + HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp + HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực
Đã bán 7
458.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Đã bán 3
995.000 ₫
HBR Guide 2021: Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Sâu Từ Harvard Business Review ( Bộ 10 cuốn + tặng kèm boxset)
HBR Guide 2021: Kỹ Năng Quản Lý Chuyên Sâu Từ Harvard Business Review ( Bộ 10 cuốn + tặng kèm boxset)
Đã bán 1
952.000 ₫
-20%
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
199.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng kèm Tickbook)
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng kèm Tickbook)
995.000 ₫
Combo Harvard Business Review On Point Trọn Bộ 12 Cuốn
Combo Harvard Business Review On Point Trọn Bộ 12 Cuốn
Đã bán 5
2.388.000 ₫
Combo HBR On: Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Combo HBR On: Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Đã bán 3
438.000 ₫
Cẩm Nang Kinh Doanh - Giao Tiếp Thương Mại (Tái Bản)
Cẩm Nang Kinh Doanh - Giao Tiếp Thương Mại (Tái Bản)
Đã bán 140
47.400 ₫
-34%
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Đã bán 22
696.500 ₫
-30%
Combo 2 Cuốn: On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + On Leadership - Lãnh Đạo + Tặng kèm bookmark PD
Combo 2 Cuốn: On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + On Leadership - Lãnh Đạo + Tặng kèm bookmark PD
Đã bán 4
354.500 ₫
Combo Bộ HBR On Point (ON STRATEGY - Chiến Lược + ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo + ON INNOVATION - Đổi Mới Sáng Tạo + ON COMMUNICATION - Truyền Thống Giao Tiếp + ON STRATEGIC MARKETING -Marketing Chiến Lược)(5 Cuốn)
Combo Bộ HBR On Point (ON STRATEGY - Chiến Lược + ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo + ON INNOVATION - Đổi Mới Sáng Tạo + ON COMMUNICATION - Truyền Thống Giao Tiếp + ON STRATEGIC MARKETING -Marketing Chiến Lược)(5 Cuốn)
Đã bán 2
995.000 ₫
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
187.060 ₫
Combo Sách Kinh Doanh Harvard Business Review: HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Doanh Nhân
Combo Sách Kinh Doanh Harvard Business Review: HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Doanh Nhân
Đã bán 3
318.400 ₫
-20%
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
HBR On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 8
199.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào