tiki
official_store

Tài Chính Doanh Nghiệp - Corporate Finance

4.8
Đã bán 445
619.000
-6%
Tặng tới 68 ASA (16k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

The Wall Street Mba, Third Edition: Your Personal Crash Course In Corporate Finance

Đã bán 1
692.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Lords of Finance

Đã bán 4
722.000
Tặng tới 18 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế
official_store

Kiểm Soát Quản Trị (Corporate Governance)

4.8
Đã bán 684
250.200
-33%
Tặng tới 28 ASA (6k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store
icon-astra

The Financial Controller And CFO's Toolkit: Lean Practices To Transform Your Finance Team

1.035.000
-10%
Tặng tới 174 ASA (40k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Reach The Top In Finance

547.000
-15%
Tặng tới 93 ASA (22k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Finance and Accounting for Nonfinancial Managers

Đã bán 2
397.800
-10%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

On My Own Two Feet: A Modern Girl's Guide To Personal Finance 

Đã bán 4
289.000
Tặng tới 32 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - How Finance Works : The HBR Guide to Thinking Smart About the Numbers by Mihir Desai - (US Edition, paperback)

5
Đã bán 3
1.156.000
Tặng tới 29 ASA (7k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Harvard Business Review: Guide To Finance Basics For Managers

5
Đã bán 10
547.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Finance For Non-Financial Managers 2E

610.000
Tặng tới 15 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Harvard Business Review: 20 Minute Manager: Finance Basics

Đã bán 3
351.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

The Infographic Guide To Personal Finance

5
Đã bán 8
578.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế
official_store

Quản Trị Doanh Nghiệp - Corporate Governance

4.5
Đã bán 332
329.000
-3%
Tặng tới 36 ASA (8k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Entrepreneurial Finance

5.721.000
-10%
Tặng tới 689 ASA (160k ₫)
≈ 2.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - The Mafia Manager : A Guide to the Corporate Machiavelli by V (US edition, paperback)

Đã bán 1
368.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế
official_store

Bộ Lạc Doanh Nghiệp – Corporate Tribe - Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp

5
Đã bán 44
162.000
-25%
Tặng tới 18 ASA (4k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
trusted_store

Oxford English For Careers: Finance 1 Student Book

184.100
-49%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
icon-astraGiao ngày mai

Sách - Get a Financial Life: Personal Finance in Your Twenties and Thirties by Beth Kobliner (US edition, paperback)

553.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế
trusted_store

Career Paths Finance (Esp) Student's Book With Crossplatform Application

4.5
Đã bán 12
145.500
-23%
Tặng tới 4 ASA (844 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
icon-astraGiao ngày mai

A Practical Guide To Personal Finance

310.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế
official_store

Business And Finance Series 1 (CD + DVD)

5
Đã bán 87
79.000
-19%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Number Pad .4G Rechargeable USB for Desktop Finance

332.000
Tặng tới 37 ASA (8k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Hàng quốc tế

Bộ Lạc Doanh Nghiệp – Corporate Tribe - Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp

160.175
Tặng tới 4 ASA (929 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

The Hacking Of The American Mind: The Science Behind The Corporate Takeover Of Our Bodies And Brains

306.000
Tặng tới 52 ASA (12k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Business And Finance Series 2 (CD + DVD)

5
Đã bán 57
79.100
-19%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store

Jamming: The Art and Discipline of Corporate Creativity

201.600
-10%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Bộ Lạc Doanh Nghiệp – Corporate Tribe - Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp

160.175
Tặng tới 4 ASA (929 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Show Me the Money : Big Questions about Finance by Alvin Hall (paperback)

5
Đã bán 1
631.000
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Corporate Turnaround

460.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Innovate The Pixar Way: Business Lessons from the World's Most Creative Corporate Playground

875.000
Tặng tới 22 ASA (5k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Hàng quốc tế

Sách: Bộ Lạc Doanh Nghiệp – Corporate Tribe - Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp

160.175
Tặng tới 4 ASA (929 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Lạc Doanh Nghiệp - Corporate Tribe - Những Bài Học Nhân Học Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp

160.175
Tặng tới 4 ASA (929 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Lạc Doanh Nghiệp - Corporate Tribe - Những Bài Học Nhân Học Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp

215.000
Tặng tới 24 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách: Bộ Lạc Doanh Nghiệp – Corporate Tribe - Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp

160.175
Tặng tới 4 ASA (929 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách: Bộ Lạc Doanh Nghiệp – Corporate Tribe - Những bài học nhân học áp dụng cho doanh nghiệp

160.175
Tặng tới 4 ASA (929 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Ví đựng thẻ da bò cao cấp The Corporate Card Wallet

400.000
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Nhiều màu
Giao tiết kiệm

Thanh toán vay tiêu dùng Dịch vụ thu hộ Shinhan Finance (PRUFINANCE)

99.000
Thanh toán qua thẻ & ví

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào