tiki

Kết quả tìm kiếm cho `giáo trình luật hình sự`

trusted_store

Giáo trình luật hình sự Việt Nam

70.560
-2%
Tặng tới 2 ASA (409 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Giáo Trình LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM - QUYỂN 1 + QUYỂN 2) (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung)

4.3
Đã bán 42
154.000
Tặng tới 4 ASA (893 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - PHẦN CHUNG (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

4.8
Đã bán 53
96.000
Tặng tới 2 ASA (557 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

4
Đã bán 22
195.000
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam - Dùng Trong Các Trường Đại Học Chuyên Ngành Luật, Công An

3.7
Đã bán 20
46.640
Tặng tới 1 ASA (270 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Phần Chung

Đã bán 2
58.000
Tặng tới 1 ASA (336 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm (Dùng trong các trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an)

5
Đã bán 11
63.360
Tặng tới 2 ASA (367 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 78
145.000
Tặng tới 4 ASA (841 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Dạy Học Môn Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới

1
Đã bán 19
58.500
Tặng tới 1 ASA (339 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo trình LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM (Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung)

Đã bán 5
177.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 105
142.000
-21%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Chung (Dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an)

4.8
Đã bán 20
51.040
Tặng tới 1 ASA (296 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung)

4.6
Đã bán 50
114.000
Tặng tới 3 ASA (661 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Khoa Học Điều Tra Hình Sự - Dùng cho các Trường Đại Học, Cao Đẳng Luật, An Ninh Cảnh Sát, Học Viên Tư Pháp

5
Đã bán 24
49.000
Tặng tới 1 ASA (284 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 168
128.000
Tặng tới 3 ASA (742 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Quốc Tế

4.7
Đã bán 25
128.000
-20%
Tặng tới 3 ASA (742 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội

Đã bán 5
43.000
Tặng tới 1 ASA (249 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị)

4.8
Đã bán 120
78.120
Tặng tới 2 ASA (453 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

4
Đã bán 5
108.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT THUẾ (Tái bản có bổ sung)

4.6
Đã bán 60
86.000
Tặng tới 2 ASA (499 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tài Chính Công (Học viện Ngân hàng)

Đã bán 1
75.000
Tặng tới 2 ASA (435 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 48
122.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 2) Phương Thức Quản Lý Nhà Nước

4.7
Đã bán 23
114.660
Tặng tới 3 ASA (665 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam

4.5
Đã bán 4
36.960
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự - Quyển I: Những Vấn Đề Lý Luận Chung

5
Đã bán 28
124.800
Tặng tới 3 ASA (724 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Đã bán 7
45.000
Tặng tới 1 ASA (261 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Giáo Trình LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - PHẦN 1 + PHẦN 2

5
Đã bán 31
166.000
Tặng tới 4 ASA (963 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính (Xuất bản lần thứ hai)

Đã bán 1
85.800
Tặng tới 2 ASA (498 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

5
Đã bán 1861
57.500
Tặng tới 1 ASA (333 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Khoa Học Điều Tra Hình Sự (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)

4.8
Đã bán 36
49.000
Tặng tới 1 ASA (284 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 478
113.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Triết Học

4.7
Đã bán 445
79.200
Tặng tới 2 ASA (459 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự

4.5
Đã bán 233
250.000
Tặng tới 28 ASA (6k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store

Giáo Trình PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ THỪA KẾ (Tái bản có sửa đổi, bổ sung)

4.6
Đã bán 66
122.000
Tặng tới 3 ASA (707 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính

5
Đã bán 6
85.800
Tặng tới 2 ASA (498 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 100
133.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 2 cuốn Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Dành Cho Bậc Đại Học HỆ CHUYÊN Lý Luận Chính Trị)

5
Đã bán 5
192.850
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị)

5
Đã bán 5
113.000
-5%
Tặng tới 3 ASA (655 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI (Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)

4.5
Đã bán 39
108.000
Tặng tới 3 ASA (626 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 2

30.000
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào