tiki

Kết quả tìm kiếm cho `giáo trình luật lao động việt nam`

official_store

Combo Giáo Trình LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM - QUYỂN 1 + QUYỂN 2) (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung)

4.3
Đã bán 43
154.000
Tặng tới 4 ASA (872 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hiếp Pháp Việt Nam

5
Đã bán 55
140.400
Tặng tới 4 ASA (795 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 48
122.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam

4.5
Đã bán 4
36.960
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

5
Đã bán 162
46.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 78
145.000
Tặng tới 4 ASA (821 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

5
Đã bán 43
186.000
Tặng tới 20 ASA (5k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 105
142.000
-21%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 79
55.000
Tặng tới 1 ASA (312 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Chung

4.7
Đã bán 20
178.000
-6%
Tặng tới 20 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (Dùng Trong Các Trường Đại Học Chuyên Ngành Luật, An Ninh)

4.5
Đã bán 27
36.960
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

4
Đã bán 22
195.000
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM (Tái bản, có sửa chữa và bổ sung)

4.7
Đã bán 54
116.000
Tặng tới 3 ASA (657 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo trình luật hình sự Việt Nam

70.560
-2%
Tặng tới 2 ASA (400 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 5 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học, Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị , Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

5
Đã bán 70
344.000
Tặng tới 38 ASA (9k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (Tái bản lần 2, có sửa đổi và bổ sung)

4.6
Đã bán 22
127.000
Tặng tới 3 ASA (719 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)

2.3
Đã bán 12
148.000
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 2) Phương Thức Quản Lý Nhà Nước

4.7
Đã bán 24
114.660
Tặng tới 3 ASA (649 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Lao Động Chế Độ, Chính Sách Mới Hỗ Trợ Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động Năm 2022

Đã bán 2
260.000
-34%
Tặng tới 29 ASA (6k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 2 cuốn Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Dành Cho Bậc Đại Học HỆ CHUYÊN Lý Luận Chính Trị)

5
Đã bán 5
192.850
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo trình LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM (Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung)

Đã bán 5
177.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Chung (Dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an)

4.8
Đã bán 20
51.040
Tặng tới 1 ASA (289 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam - Dùng Trong Các Trường Đại Học Chuyên Ngành Luật, Công An

3.7
Đã bán 21
46.640
Tặng tới 1 ASA (264 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019

5
Đã bán 2351
52.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị)

5
Đã bán 5
119.000
Tặng tới 3 ASA (674 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính (Xuất bản lần thứ hai)

Đã bán 1
85.800
Tặng tới 2 ASA (486 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Dùng trong các trương đại học chuyên ngành Luật, Quản lý hành chính)

5
Đã bán 12
43.000
Tặng tới 1 ASA (244 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Tập 1 - Phần Đại Cương

40.000
Tặng tới 1 ASA (227 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Vật Lý Đại Cương Tập 1 ( Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng)

24.000
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam

42.000
Tặng tới 1 ASA (238 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - bộ luật lao động năm 2019

5
Đã bán 82
27.500
Tặng tới 3 ASA (685 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

4
Đã bán 5
108.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (Xuất Bản Lần Thứ Ba, Có Chỉnh Sửa, Bổ Sung)

5
Đã bán 7
115.440
Tặng tới 3 ASA (654 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Triết Học

4.7
Đã bán 446
79.500
Tặng tới 2 ASA (450 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Quốc Tế

4.7
Đã bán 25
160.000
Tặng tới 4 ASA (906 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam Phần Chung

Đã bán 2
58.000
Tặng tới 1 ASA (329 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 5 Cuốn Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin, Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin + Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học + Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

355.300
-5%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Các Tội Phạm (Dùng trong các trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an)

5
Đã bán 11
63.360
Tặng tới 2 ASA (359 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

5
Đã bán 4
98.000
Tặng tới 11 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT

5
Đã bán 34
91.000
Tặng tới 2 ASA (515 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào