Đăng Nhập / Đăng Ký
Cửa hàng liên quan đến 'havard business review':
Xiaomi Official Store

(Xem 1063 đánh giá)
Xem Shop
Xem thêm

Kết quả tìm kiếm cho `havard business review`:

230 kết quả

Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược
Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược
169.150 ₫
-15%
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
169.150 ₫
-15%
Combo Harvard Business Review: 20 Minute Manager: Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
Combo Harvard Business Review: 20 Minute Manager: Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
(1)
890.000 ₫
-10%
Harvard Business Review - ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo
Harvard Business Review - ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo
(48)
137.600 ₫
-31%
Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
169.150 ₫
-15%
Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược
Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược
(16)
165.100 ₫
-17%
Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
Combo Harvard Business Review: HBR 20 phút (Kèm Box): Làm Chủ Thời Gian + Giải Quyết Mọi Việc + Thuyết Trình Hiệu Quả + Ủy Thác Công Việc + Phản Hồi Hiệu Quả + Hội Họp Hiệu Quả + Phân Tích Tài Chính + Lập Kế Hoạch Kinh Doanh + Quản Lý Dự Án + Quản Lý Sếp
891.000 ₫
-10%
Combo Harvard Business Review Quản Lý Xuyên Khủng Hoảng: Cải Tiến Mô Hình Kinh Doanh + Quản Lý Trong Bối Cảnh Suy Thoái + Quản Lý Rủi Ro
Combo Harvard Business Review Quản Lý Xuyên Khủng Hoảng: Cải Tiến Mô Hình Kinh Doanh + Quản Lý Trong Bối Cảnh Suy Thoái + Quản Lý Rủi Ro
507.450 ₫
-15%
Harvard Business Review Classics Boxed Set
Harvard Business Review Classics Boxed Set
(4)
2.820.000 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review: Guide To Data Analytics Basics For Managers
Harvard Business Review: Guide To Data Analytics Basics For Managers
(2)
557.000 ₫
-17%
Hàng quốc tế
Combo HBR On: Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Combo HBR On: Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
744.600 ₫
-15%
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Managing Time
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Managing Time
(1)
243.200 ₫
-20%
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Virtual Manager Collection (3 Books)
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Virtual Manager Collection (3 Books)
(1)
548.200 ₫
-33%
Dealing with Difficult People (Harvard Business Review Emotional Intelligence Series)
Dealing with Difficult People (Harvard Business Review Emotional Intelligence Series)
(2)
423.000 ₫
-10%
Harvard Business Review on Finding & Keeping the Best People
Harvard Business Review on Finding & Keeping the Best People
450.800 ₫
-2%
Harvard Business Review Emotional Intelligence Series Collection
Harvard Business Review Emotional Intelligence Series Collection
(1)
1.410.400 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review Guide To Negotiating
Harvard Business Review Guide To Negotiating
375.200 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review Guide Boxed Set (7 Books)
Harvard Business Review Guide Boxed Set (7 Books)
(2)
2.162.400 ₫
-20%
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Strategic Marketing
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Strategic Marketing
(1)
376.108 ₫
-36%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review: Guide To Project Management
Harvard Business Review: Guide To Project Management
(1)
509.000 ₫
-2%
Hàng quốc tế
Harvard Business Review's 10 Must Reads Big Business Ideas Collection (4 Books)
Harvard Business Review's 10 Must Reads Big Business Ideas Collection (4 Books)
(1)
1.786.400 ₫
-20%
Harvard Business Review Classics Managing Your Boss
Harvard Business Review Classics Managing Your Boss
188.000 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review Classic Red Ocean Traps
Harvard Business Review Classic Red Ocean Traps
155.600 ₫
-34%
Harvard Business Review: Guide To Finance Basics For Managers
Harvard Business Review: Guide To Finance Basics For Managers
(1)
435.000 ₫
-17%
Hàng quốc tế
Harvard Business Review's 10 Must Reads Leadership Collection (4 Books)
Harvard Business Review's 10 Must Reads Leadership Collection (4 Books)
(1)
1.489.100 ₫
-33%
Combo Sách Hay Về Kỹ Năng Lãnh Đạo: Dám Lãnh Đạo + Harvard Business Review On - Lãnh Đạo: Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo
Combo Sách Hay Về Kỹ Năng Lãnh Đạo: Dám Lãnh Đạo + Harvard Business Review On - Lãnh Đạo: Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo
(1)
321.300 ₫
-15%
The Harvard Business Review Good Charts Collection: Tips, Tools, and Exercises for Creating Powerful Data Visualizations
The Harvard Business Review Good Charts Collection: Tips, Tools, and Exercises for Creating Powerful Data Visualizations
(2)
1.425.600 ₫
-10%
Harvard Business Review Press Conscious Capitalism
Harvard Business Review Press Conscious Capitalism
345.000 ₫
-27%
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Managing Up
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Managing Up
243.200 ₫
-20%
Combo Sách Hay: Thay Đổi 1% Cách Lãnh Đạo 99% Đạt Được Thành Công + Harvard Business Review Guide - Đưa Dự Án Thành Công
Combo Sách Hay: Thay Đổi 1% Cách Lãnh Đạo 99% Đạt Được Thành Công + Harvard Business Review Guide - Đưa Dự Án Thành Công
176.800 ₫
-15%
Harvard Business Review Classics The Discipline of Teams
Harvard Business Review Classics The Discipline of Teams
(1)
180.950 ₫
-23%
Quà tặng kèm
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
676.600 ₫
-15%
Harvard Business Review Emotional Intelligence: Empathy
Harvard Business Review Emotional Intelligence: Empathy
(2)
376.000 ₫
-20%
Quà tặng kèm
HBR's 10 Must Reads 2020: The Definitive Management Ideas Of The Year From Harvard Business Review
HBR's 10 Must Reads 2020: The Definitive Management Ideas Of The Year From Harvard Business Review
(3)
527.400 ₫
-10%
Combo Harvard Business Review-Cẩm Nang Quản Trị Toàn Tập Từ Harvard: Cẩm Nang Lãnh Đạo + Cẩm Nang Quản Lý + Cẩm Nang Doanh Nhân
Combo Harvard Business Review-Cẩm Nang Quản Trị Toàn Tập Từ Harvard: Cẩm Nang Lãnh Đạo + Cẩm Nang Quản Lý + Cẩm Nang Doanh Nhân
388.050 ₫
-35%
Harvard Business Review: 20 Minute Manager: Finance Basics
Harvard Business Review: 20 Minute Manager: Finance Basics
389.000 ₫
-17%
Hàng quốc tế
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc: Harvard Business Review Guide - Làm Đúng Việc + Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc: Harvard Business Review Guide - Làm Đúng Việc + Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó
254.600 ₫
-5%
Harvard Business Review Guide To Finance Basics For Managers
Harvard Business Review Guide To Finance Basics For Managers
(1)
461.800 ₫
-2%
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp (Tặng kèm sổ tay)
Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp (Tặng kèm sổ tay)
187.060 ₫
-6%
Harvard Business Review An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization (Hardback)
Harvard Business Review An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization (Hardback)
601.600 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing People
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing People
(1)
390.500 ₫
-33%
Harvard Business Review: Guide To Managing Up And Across
Harvard Business Review: Guide To Managing Up And Across
(1)
435.000 ₫
-17%
Hàng quốc tế
Harvard Business Review Leadership and Strategy Boxed Set (5 Books)
Harvard Business Review Leadership and Strategy Boxed Set (5 Books)
(2)
2.820.000 ₫
-20%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Giving Effective Feedback
Harvard Business Review 20 Minute Manager Series Giving Effective Feedback
243.200 ₫
-20%
Harvard Business Review: Smart Business
Harvard Business Review: Smart Business
661.000 ₫
-35%
Hàng quốc tế
Harvard Business Review: Guide To Dealing With Conflict
Harvard Business Review: Guide To Dealing With Conflict
(1)
557.000 ₫
-17%
Hàng quốc tế
Harvard Business Review Guide To Being More Productive
Harvard Business Review Guide To Being More Productive
312.700 ₫
-33%
The Harvard Business Review Manager's Handbook : The 17 Skills Leaders Need to Stand Out
The Harvard Business Review Manager's Handbook : The 17 Skills Leaders Need to Stand Out
(2)
598.000 ₫
-38%
Hàng quốc tế