Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `hbr - on leadership - lanh dao`

HBR - On Leadership - Lãnh Đạo
HBR - On Leadership - Lãnh Đạo
187.060 ₫
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Đã bán 12
1.290.000 ₫
-8%
Quà tặng kèm
Leadership On The Line - Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt
Leadership On The Line - Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt
Đã bán 4
139.000 ₫
HBR ON - Lãnh Đạo Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Lãnh Đạo Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 1
190.000 ₫
Harvard Business Review - ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo
Harvard Business Review - ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo
Đã bán 1000+
154.000 ₫
-23%
Combo HBR ON - Lãnh Đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo + Thay Đổi 1% Cách Lãnh Đạo 99% Đạt Được Thành Công
Combo HBR ON - Lãnh Đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo + Thay Đổi 1% Cách Lãnh Đạo 99% Đạt Được Thành Công
298.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Đã bán 1
734.000 ₫
HBR On Leadership - Lãnh Đạo Tặng BookMark Romantic
HBR On Leadership - Lãnh Đạo Tặng BookMark Romantic
Đã bán 1
177.707 ₫
Combo 4 Cuốn HBR : HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + HBR On Strategy - Chiến Lược + HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + HBR On Leadership - Lãnh Đạo + Móc Khóa Theo Bookset
Combo 4 Cuốn HBR : HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + HBR On Strategy - Chiến Lược + HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + HBR On Leadership - Lãnh Đạo + Móc Khóa Theo Bookset
Đã bán 2
711.500 ₫
HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 45
129.350 ₫
-35%
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng kèm Tickbook)
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng kèm Tickbook)
995.000 ₫
Combo HBR ON - Lãnh Đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo + Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á
Combo HBR ON - Lãnh Đạo : Điều Gì Làm Nên Một Nhà Lãnh Đạo + Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á
365.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
995.000 ₫
HBR On- Quản Lý Bản Thân (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Quản Lý Bản Thân (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 101
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 38
129.350 ₫
-35%
 HBR ON - Chiến Lược - Tăng Kèm Sổ Tay
HBR ON - Chiến Lược - Tăng Kèm Sổ Tay
Đã bán 2
199.000 ₫
HBR  Cẩm Nang Lãnh Đạo
HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo
Đã bán 104
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Chiến Lược (Quà Tặng TickBoookmark Đặc Biệt)
HBR ON - Chiến Lược (Quà Tặng TickBoookmark Đặc Biệt)
Đã bán 1
199.000 ₫
The Book Of Leadership - Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa
The Book Of Leadership - Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa
Đã bán 1000+
155.800 ₫
-29%
HBR On- Ra Quyết Định Thông Minh (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Ra Quyết Định Thông Minh (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 59
129.350 ₫
-35%
Sách - Cốt Lõi Về Lãnh Đạo: Phát Triển Phẩm Chất Lãnh Đạo Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành - Essential Leadership
Sách - Cốt Lõi Về Lãnh Đạo: Phát Triển Phẩm Chất Lãnh Đạo Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành - Essential Leadership
Đã bán 1
190.000 ₫
Combo sách quản trị lãnh đạo hay: Thuật quản trị - Management + Thuật lãnh đạo - Leadership - Tặng kèm bookmark thiết kế
Combo sách quản trị lãnh đạo hay: Thuật quản trị - Management + Thuật lãnh đạo - Leadership - Tặng kèm bookmark thiết kế
Đã bán 13
158.000 ₫
Sách - Lãnh đạo phục vụ
Sách - Lãnh đạo phục vụ
149.000 ₫
Combo 2 Cuốn: Thiên Tài Lãnh Đạo Leadership Genius + Thiên Tài Đội Nhóm Team Genius - Tặng kèm bookmark AHA
Combo 2 Cuốn: Thiên Tài Lãnh Đạo Leadership Genius + Thiên Tài Đội Nhóm Team Genius - Tặng kèm bookmark AHA
Đã bán 1
208.000 ₫
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Đã bán 23
696.500 ₫
-30%
Sách - Lãnh đạo phục vụ
Sách - Lãnh đạo phục vụ
119.200 ₫
Bộ HBR OnPoint 2021 - Tầm Nhìn Mới Về Lãnh Đạo (3 cuốn) Kỳ 2
Bộ HBR OnPoint 2021 - Tầm Nhìn Mới Về Lãnh Đạo (3 cuốn) Kỳ 2
537.300 ₫
-10%
The Book Of Leadership - Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa (Tặng Bookmark PL)
The Book Of Leadership - Dẫn Dắt Bản Thân, Đội Nhóm Và Tổ Chức Vươn Xa (Tặng Bookmark PL)
Đã bán 29
152.600 ₫
HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 47
129.350 ₫
-35%
Bộ HBR OnPoint 2021 - Tầm Nhìn Mới Về Lãnh Đạo (3 cuốn) Kỳ 2
Bộ HBR OnPoint 2021 - Tầm Nhìn Mới Về Lãnh Đạo (3 cuốn) Kỳ 2
Đã bán 2
417.900 ₫
-30%
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Đã bán 3
995.000 ₫
HBR ON - Truyền Thông Giao Tiếp (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Truyền Thông Giao Tiếp (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 29
129.350 ₫
-35%
Combo Bộ HBR On Point (ON STRATEGY - Chiến Lược + ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo + ON INNOVATION - Đổi Mới Sáng Tạo + ON COMMUNICATION - Truyền Thống Giao Tiếp + ON STRATEGIC MARKETING -Marketing Chiến Lược)(5 Cuốn)
Combo Bộ HBR On Point (ON STRATEGY - Chiến Lược + ON LEADERSHIP - Lãnh Đạo + ON INNOVATION - Đổi Mới Sáng Tạo + ON COMMUNICATION - Truyền Thống Giao Tiếp + ON STRATEGIC MARKETING -Marketing Chiến Lược)(5 Cuốn)
Đã bán 2
995.000 ₫
Lãnh đạo 101 - Leadership 101
Lãnh đạo 101 - Leadership 101
44.250 ₫
Sách - HBR ON - Chiến lược
Sách - HBR ON - Chiến lược
199.000 ₫
HBR's 10 Must Reads on Women and Leadership (with bonus article "Sheryl Sandberg: The HBR Interview"
HBR's 10 Must Reads on Women and Leadership (with bonus article "Sheryl Sandberg: The HBR Interview"
Đã bán 4
460.000 ₫
Bộ HBR OnPoint 2021 (6 cuốn): Quản Lý Xuyên Khủng Hoảng - Kỳ 1 + Tầm Nhìn Mới Về Lãnh Đạo - Kỳ 2
Bộ HBR OnPoint 2021 (6 cuốn): Quản Lý Xuyên Khủng Hoảng - Kỳ 1 + Tầm Nhìn Mới Về Lãnh Đạo - Kỳ 2
Đã bán 3
835.800 ₫
-30%
Combo Sách Quản Trị - Lãnh Đạo : Tinh Hoa Lãnh Đạo + 27 Thách Thức Của Nhà Quản Lý
Combo Sách Quản Trị - Lãnh Đạo : Tinh Hoa Lãnh Đạo + 27 Thách Thức Của Nhà Quản Lý
282.000 ₫
Combo The book of leadership - Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa+Lãnh Đạo Giản Đơn (Leading Simple)
Combo The book of leadership - Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa+Lãnh Đạo Giản Đơn (Leading Simple)
255.000 ₫
Combo Tôi Muốn Trở Thành Nhà Lãnh Đạo + Self Leadership - Lãnh Đạo Bản Thân
Combo Tôi Muốn Trở Thành Nhà Lãnh Đạo + Self Leadership - Lãnh Đạo Bản Thân
229.600 ₫
-30%
Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á - Tặng Kèm Sổ Tay
Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á - Tặng Kèm Sổ Tay
Đã bán 3
143.000 ₫
HBR ON - Chiến Lược (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR ON - Chiến Lược (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
Đã bán 1
199.000 ₫
Combo HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Quản Lý
Combo HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo + HBR Cẩm Nang Quản Lý
Đã bán 5
258.700 ₫
-35%
Sách - Phẩm Chất Của Nhà Lãnh Đạo
Sách - Phẩm Chất Của Nhà Lãnh Đạo
88.000 ₫
Combo HBR Cẩm Nang Doanh Nhân + HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo
Combo HBR Cẩm Nang Doanh Nhân + HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo
Đã bán 4
318.400 ₫
-20%
Combo Thủ Lĩnh Bộ Lạc – Thuật Lãnh Đạo Xuất Chúng Để Đưa Tổ Chức Vươn Tới Một Tầm Cao Mới+Lãnh Đạo Giản Đơn (Leading Simple)
Combo Thủ Lĩnh Bộ Lạc – Thuật Lãnh Đạo Xuất Chúng Để Đưa Tổ Chức Vươn Tới Một Tầm Cao Mới+Lãnh Đạo Giản Đơn (Leading Simple)
225.000 ₫
Làm Việc Nhóm 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Làm Việc Nhóm 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
42.200 ₫
-28%
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)
Đã bán 9
112.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào