icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header-icon-location

Giao đến:

Bạn muốn giao hàng tới đâu?
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `hiến pháp 2013`

trusted_store

Sách Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá

5
Đã bán 8
53.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.3
Đã bán 55
31.200
Tặng tới 3 ASA (797 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.7
Đã bán 177
35.000
Giao tiết kiệm

Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá

4
Đã bán 3
62.000
-23%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Thi Hành Hiến Pháp Năm 2013 - Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt Ra (Sách Tham Khảo)

5
Đã bán 17
192.660
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (5 năm - 2013-1992-1980-1959-1946)

5
Đã bán 177
36.000
Tặng tới 4 ASA (919 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - Tài liệu phục vụ môn học Luật Hiến pháp Việt Nam

98.000
Tặng tới 2 ASA (569 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Khoa Học Hiến Pháp Hiện Hành (Năm 2013)

5
Đã bán 12
203.000
Tặng tới 22 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào?

5
Đã bán 6
153.430
Tặng tới 4 ASA (890 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (ND)

Đã bán 1
40.000
-20%
Tặng tới 1 ASA (232 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

4.5
Đã bán 19
57.000
Tặng tới 1 ASA (331 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 78
145.000
Tặng tới 4 ASA (841 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 106
142.000
-21%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Sách - Tài liệu hướng dẫn môn học Luật hiến pháp Việt Nam

5
Đã bán 32
106.080
Tặng tới 3 ASA (616 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Thi hành Hiến pháp năm 2013 - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

190.000
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tư Tưởng Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Vấn Đề Quyền Con Người Trong Hiến Pháp Năm 2013

Đã bán 5
78.400
-20%
Tặng tới 2 ASA (455 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Cẩm nang pháp luật về cư trú

38.000
Tặng tới 4 ASA (970 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào? (Tái Bản 2018)

4.8
Đã bán 500
153.400
-38%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam

125.000
Tặng tới 3 ASA (725 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Các Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước

5
Đã bán 11
70.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào (Bản Mới 2013)

189.000
-5%
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Cẩm nang pháp luật về kết hôn ly hôn chế độ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

80.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

PHƯƠNG PHÁP JAKARTA – Lịch sử các hoạt động bí mật của CIA thời chjến trank lạnh ở Đông Nam Á và Mỹ Latin – Vincent Bevins – Trần Trọng Hải Minh dịch – Nhã Nam – NXB Thế Giới (Bìa mềm)

154.960
Tặng tới 4 ASA (899 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật

3.7
Đã bán 6
106.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người (Sách chuyên khảo)

500.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Đất Đai Năm 2013

3.3
Đã bán 23
45.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Hiến Pháp Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt An

Đã bán 2
21.600
-10%
Tặng tới 4 ASA (852 ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật - trích văn bản quy phạm pháp luật, án lệ về hôn nhân và gia đình

140.000
Tặng tới 4 ASA (812 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo Hiến pháp 2013

98.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam

90.000
Tặng tới 15 ASA (4k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Chỉ Dẫn Tra Cứu Và Áp Dụng Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) - Quyển 2

350.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 4
114.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

260.000
-28%
Tặng tới 29 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

4.6
Đã bán 80
430.000
-28%
Tặng tới 47 ASA (11k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học các Điều của Hiến pháp nước CHXHCNVN

69.000
Tặng tới 2 ASA (400 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

Đã bán 1
100.000
Tặng tới 3 ASA (580 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Xây Dựng Và Hoàn Thiện Cơ Chế Bảo Vệ Hiến Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay - Lý Luận Và Thực Tiễn

Đã bán 1
99.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quy Định Chi Tiết Và Biện Pháp Thi Hành Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Đã bán 1
260.000
-34%
Tặng tới 29 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

5
Đã bán 554
800.000
Tặng tới 88 ASA (20k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

CƠ CHẾ GIÁM SÁT HIẾN PHÁP VỚI VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI (Sách chuyên khảo)

Đã bán 3
44.000
Tặng tới 1 ASA (255 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào