Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Cây hoa nhài nhật-lài nhật đang hoa thơm (ảnh thật số 2)

4
Đã bán 32
62.000
-50%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống gửi đi nguyên bầu

15.000
-50%
Tặng tới 2 ASA (752 ₫)
≈ 5.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Hoa Lài Nhật - Hoa Nhài Nhật (hoa chuyển màu) + tặng phân bón cho cây

4
Đã bán 10
65.000
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

HOA NHÀI NHẬT BẢN

Đã bán 25
30.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 6.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Com bo 3 hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống gửi đi nguyên bầu

45.000
-50%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 6.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

cây hoa nhài Nhật

Đã bán 1
25.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 6.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hoa Nhài Nhật

4
Đã bán 29
10.000
-50%
Tặng tới 1 ASA (376 ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây nhài nhật đang nụ như hình

2.5
Đã bán 13
37.830
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

NGUYÊN BẦU CÂY GIỐNG HOA NHÀI NHẬT TÍM NHẬT BẢN ĐỔI MÀU-BẦU CÂY SIZE LỚN

214.000
-26%
Tặng tới 23 ASA (8k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Com bo 3 hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống gửi đi nguyên bầu

5
Đã bán 5
120.000
-50%
Tặng tới 22 ASA (8k ₫)
≈ 6.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

COMBO 2 BẦU hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống gửi đi nguyên bầu

Đã bán 1
25.200
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 6.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

CÂY HOA NHÀI NHẬT

1
Đã bán 1
200.000
Tặng tới 37 ASA (13k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

COMBO 2 BẦU hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống gửi đi nguyên bầu

Đã bán 1
30.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 6.3% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

cây nhài nhật thân gỗ!

4.5
Đã bán 16
40.000
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 6.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

cây giống hoa nhài nhật thân gỗ

5
Đã bán 4
34.000
-51%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 6.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây hoa nhài nhật-lài nhật đang hoa thơm (ảnh thật số 2)

5
Đã bán 2
30.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 6.3% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hoa nhài nhật tím, nhài nhật tím đổi màu, Cây nhài nhật tím bầu lớn tán rộng

67.500
-50%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 6.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

NHÀI NHẬT dáng tre

Đã bán 6
66.000
-50%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 6.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây hoa nhài ba lá bông kép hoa thơm cao 30-40 cm (Ảnh thật)

2.5
Đã bán 21
73.000
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 6.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây nhài nhật hoa đổi màu đang có hoa

2.7
Đã bán 4
64.000
-20%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 7.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Nhài nhật sắp hoa

5
Đã bán 1
17.500
-50%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 6.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

cây hoa nhài nhật giống siêu hoa cao 20 cm

3
Đã bán 3
7.000
-53%
Tặng tới 1 ASA (376 ₫)
≈ 5.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

CÂY HOA NHÀI TA CÁNH KÉP THƠM, CÂY ĐANG NỤ

1
Đã bán 3
220.000
Tặng tới 41 ASA (15k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây hoa nhài nhật-lài nhật đang hoa thơm (ảnh thật số 2) -Không giao dc 19 tỉnh Miền Nam

60.000
-50%
Tặng tới 11 ASA (4k ₫)
≈ 6.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây hoa nhài ta

Đã bán 1
42.500
-50%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 7.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây hoa nhài nhật-lài nhật đang hoa thơm (ảnh thật số 2)

1
Đã bán 3
44.000
-27%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống

Đã bán 1
12.500
-50%
Tặng tới 2 ASA (752 ₫)
≈ 6.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

cây hoa nhài ta

4.8
Đã bán 18
7.500
-50%
Tặng tới 1 ASA (376 ₫)
≈ 5.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Com bo 3 hoa nhài nhật tím đổi màu, cây giống gửi đi nguyên bầu , cây đẹp, giống chuẩn

74.000
-50%
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 7.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây hoa nhài - hoa lài cao 400 cm (ảnh thật số) hoa nở quanh năm

4.7
Đã bán 50
48.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Hoa Lài( Nhài) Chậu Nhựa

5
Đã bán 24
90.000
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

cây hoa nhài nhật giống siêu hoa cao 15 cm

29.500
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 6.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

CÂY HOA GIỐNG HOA NHÀI NHẬT TÍM ĐỔI MÀU DÁNG TREE

50.000
-50%
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 6.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây nhài nhật đang nụ như hình

1
Đã bán 2
39.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 6.8% hoàn tiền
Freeship+
Nhiều màu
Giao tiết kiệm
icon-astra

chậu Hoa Nhài Nhật tím đổi màu cỡ to

Đã bán 3
75.000
-50%
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây hoa nhài Nhật

238.000
-29%
Tặng tới 26 ASA (9k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hoa nhài nhật tím, nhài nhật tím đổi màu, Cây nhài nhật tím bầu lớn tán rộng

110.000
-16%
Tặng tới 20 ASA (7k ₫)
≈ 6.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Combo 5 cay hoa nhài nhật giống cây hình 3

Đã bán 1
37.500
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Freeship+
Nhiều màu
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hoa nhài nhật tím, nhài nhật tím đổi màu, Cây nhài nhật tím bầu lớn tán rộng

110.000
-16%
Tặng tới 20 ASA (7k ₫)
≈ 6.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hoa nhài nhật loại hoa đẹp, lạ, thơm rất được ưa chuộng. Cây cao 50-60cm ️Siêu Giảm Giá️

73.440
-50%
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 6.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào