Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật hình sự`:

1k+ kết quả

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Đã bán 445
94.350 ₫
-15%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
Đã bán 200
81.600 ₫
-15%
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Đã bán 45
75.000 ₫
-17%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã bán 18
61.000 ₫
-19%
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Phần Những Quy Định Chung – ThS. Đinh Văn Quế
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Phần Những Quy Định Chung – ThS. Đinh Văn Quế
Đã bán 141
119.800 ₫
-20%
Combo 6 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của tác giả Đinh Văn Quế (Bình luận chuyên sâu)
Combo 6 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) của tác giả Đinh Văn Quế (Bình luận chuyên sâu)
Đã bán 22
1.432.400 ₫
-10%
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự  Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Quyển 2 - Phần Các Tội Phạm
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Quyển 2 - Phần Các Tội Phạm
Đã bán 12
272.000 ₫
-32%
Combo 3 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1 + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2
Combo 3 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1 + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2
Đã bán 7
767.800 ₫
-23%
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
280.000 ₫
-47%
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Đã bán 62
270.000 ₫
-49%
Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)
Đã bán 159
195.400 ₫
-22%
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm
Đã bán 27
300.000 ₫
-25%
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
Đã bán 7
45.000 ₫
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu; Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Đã bán 16
248.000 ₫
-17%
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XX: Các Tội Phạm Về Ma Túy (Bình Luận Chuyên Sâu)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ Hai: Các Tội Phạm - Chương XX: Các Tội Phạm Về Ma Túy (Bình Luận Chuyên Sâu)
Đã bán 5
285.000 ₫
-5%
Luật Thi Hành Án Hình Sự
Luật Thi Hành Án Hình Sự
45.000 ₫
-10%
So Sánh Đối Chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999, 2015 Và Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2017
So Sánh Đối Chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999, 2015 Và Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2017
Đã bán 31
175.000 ₫
-50%
Chỉ Dẫn Luật Thi Hành Án Hình Sự
Chỉ Dẫn Luật Thi Hành Án Hình Sự
Đã bán 2
270.000 ₫
-30%
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019
Đã bán 5
100.000 ₫
-17%
Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015
Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015
Đã bán 1
81.000 ₫
-18%
Luật Thi Hành Án Hình Sự
Luật Thi Hành Án Hình Sự
Đã bán 46
43.350 ₫
-15%
Bộ Luật Hình Sự
Bộ Luật Hình Sự
Đã bán 16
250.000 ₫
-33%
Bộ luật hình sự ( hiện hành)
Bộ luật hình sự ( hiện hành)
Đã bán 7
68.000 ₫
-15%
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu luật từ ngày 1/1/2018)
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự - luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu luật từ ngày 1/1/2018)
Đã bán 2
218.000 ₫
-25%
Luật Thi Hành Án Hình Sự (Hiện Hành)
Luật Thi Hành Án Hình Sự (Hiện Hành)
Đã bán 2
51.000 ₫
Sách - Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Phần các tội phạm
Sách - Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Phần các tội phạm
Đã bán 3
324.000 ₫
-35%
Bình Luận Khoa Học Phần Các Tội Phạm Bộ Luật Hình Sự Năm  2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Bình Luận Khoa Học Phần Các Tội Phạm Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
280.000 ₫
-47%
Bộ luật tố tụng hình sự - Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hiện hành)
Bộ luật tố tụng hình sự - Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hiện hành)
Đã bán 2
59.000 ₫
-21%
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015
Đã bán 3
69.000 ₫
Chế Định Các Biện Pháp Ngăn Chặn Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
Chế Định Các Biện Pháp Ngăn Chặn Theo Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
Đã bán 2
52.000 ₫
Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (Phần 2 - Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội về An toàn giao thông
Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (Phần 2 - Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội về An toàn giao thông
Đã bán 10
240.000 ₫
-20%
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)
Đã bán 68
175.000 ₫
-30%
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)
Đã bán 49
237.000 ₫
-21%
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017)
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017)
Đã bán 2
408.000 ₫
-20%
Combo 4 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 của Đinh Văn Quế
Combo 4 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 của Đinh Văn Quế
Đã bán 39
977.000 ₫
-15%
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
Đã bán 7
243.000 ₫
-38%
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung 2017)
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung 2017)
Đã bán 30
236.250 ₫
-25%
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
Đã bán 43
260.000 ₫
-26%
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Đã bán 19
308.250 ₫
-32%
CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015
Đã bán 19
308.250 ₫
-32%
Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015  Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )
Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Chỉnh sửa, Bổ sung )
Đã bán 12
375.000 ₫
-17%
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án
Đã bán 19
260.000 ₫
-33%
Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019
Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019
Đã bán 2
360.000 ₫
-20%
Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Đã bán 2
348.100 ₫
-23%
Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)
Sách - Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam (Nhà Sách Dân Hiền)
Đã bán 4
49.000 ₫
-30%
Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019 (Tái Bản 2020)
Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019 (Tái Bản 2020)
Đã bán 39
73.800 ₫
-2%
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015
Đã bán 87
247.000 ₫
-22%
Sách - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự
Sách - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự
Đã bán 11
12.600 ₫
-30%