Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật dân sự`

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 1119
56.000 ₫

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 25
203.000 ₫

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019, 2020)

Đã bán 20
204.000 ₫
GIAO SIÊU TỐC 2H

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015

Đã bán 213
378.000 ₫

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 26
63.000 ₫

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

Đã bán 60
46.500 ₫

Bình luận khoa học bộ luật dân sự

Đã bán 157
276.000 ₫
-21%

Một Số Thuật Ngữ Về Quan Hệ Dân Sự Trong Bộ Luật Dân Sự

Đã bán 4
86.000 ₫

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018)

Đã bán 49
69.000 ₫

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020

Đã bán 165
153.000 ₫

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Đã bán 17
319.000 ₫

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Đã bán 50
302.000 ₫
-33%

Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Đã bán 45
49.000 ₫

Bộ Hướng dẫn môn học luật dân sự tập 1 và 2

Đã bán 58
185.000 ₫

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

Đã bán 101
290.000 ₫
-17%

Sách hướng dẫn môn học luật dân sự tập 1

Đã bán 32
85.000 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Combo Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam + Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 53
113.050 ₫
-15%

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)

Đã bán 26
30.000 ₫

Vật Quyền Trong Pháp Luật Dân Sự Việt Nam Hiện Đại

Đã bán 120
56.000 ₫

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

Đã bán 4
235.500 ₫

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

77.900 ₫
-5%

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

Đã bán 15
330.000 ₫
-22%

So Sánh Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

Đã bán 15
210.000 ₫

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

Đã bán 37
290.000 ₫

Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý

Đã bán 38
260.000 ₫
-28%

Luật thi hành án dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành

Đã bán 15
29.000 ₫

Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo

Đã bán 58
90.000 ₫

Sách - Bộ Luật Dân Sự (hiện hành)

Đã bán 11
61.000 ₫

Sách - hướng dẫn môn học luật dân sự tập 2 - Đại học luật Hà Nội

Đã bán 7
90.000 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Dân sự 2015

Đã bán 128
213.000 ₫

Những Điều Cần Biết Về Ký Kết Và Thực Hiện Hợp Đồng Dân Sự (Theo Bộ luật Dân sự hiện hành) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)

Đã bán 145
58.000 ₫

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)

Đã bán 24
290.000 ₫

Bộ luật dân sự

Đã bán 5
47.600 ₫
-30%
GIAO TRONG NGÀY

Bộ sách Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự 2015 và Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Đã bán 41
490.000 ₫

Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử (tái bản lần thứ sáu)

Đã bán 11
220.000 ₫

Luật Dân sự Việt Nam (Bình giải và áp dụng) - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Đã bán 63
92.000 ₫

Luật Dân Sự Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 (Sách chuyên khảo)

Đã bán 11
110.500 ₫

Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự - Quyển I: Những Vấn Đề Lý Luận Chung

Đã bán 28
130.000 ₫

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiếm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)

Đã bán 24
281.300 ₫
-3%

Pháp Luật Dân Sự Và Thực Tiễn Xét Xử

58.000 ₫

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự + Bộ luật tố tụng hình sự

Đã bán 2
81.900 ₫
-35%

9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành) (Tái Bản Lần Thứ 3, Có Sữa Chữa, Bổ Sung)

159.000 ₫
-10%

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

Đã bán 8
552.000 ₫
GIAO TRONG NGÀY

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Đã bán 41
185.000 ₫

Luật Thi Hành Án Dân Sự Năm 2019 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

72.200 ₫
-5%

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Đã bán 24
260.000 ₫

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 60
175.000 ₫

Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng

Đã bán 157
99.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào