tiki

Kết quả tìm kiếm cho `luật dân sự 2015`

trusted_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 462
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

5
Đã bán 125
56.000
Tặng tới 1 ASA (325 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

5
Đã bán 109
289.000
-17%
Tặng tới 32 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

5
Đã bán 10
40.000
-20%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 493
129.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 18
318.000
-25%
Tặng tới 35 ASA (8k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật dân sự + Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

5
Đã bán 27
124.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

4.8
Đã bán 11
552.000
Tặng tới 61 ASA (14k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020) - Tái bản năm 2022

4.6
Đã bán 213
142.800
Tặng tới 4 ASA (828 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chỉ Dẫn Tra Cứu, Áp Dụng Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 56
315.000
-30%
Tặng tới 35 ASA (8k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự - ND

50.100
-17%
Tặng tới 1 ASA (291 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 Và Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

Đã bán 1
350.000
Tặng tới 39 ASA (9k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Năm 2021

5
Đã bán 29
105.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

5
Đã bán 14
329.000
-27%
Tặng tới 36 ASA (8k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm

4.6
Đã bán 87
340.000
-15%
Tặng tới 58 ASA (13k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Dân sự 2015

3.8
Đã bán 135
213.000
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
trusted_store

Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng

5
Đã bán 7
110.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình luận khoa học bộ luật dân sự

4
Đã bán 16
218.000
Tặng tới 24 ASA (6k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Đã bán 1
115.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

4.5
Đã bán 98
66.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (ND)

52.000
-20%
Tặng tới 1 ASA (302 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Bộ Luật Dân Sự (hiện hành)

5
Đã bán 23
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ sách Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật dân sự 2015 và Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

4.5
Đã bán 41
490.000
Tặng tới 54 ASA (13k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng dẫn thi hành

256.750
-35%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ luật dân sự

5
Đã bán 6
47.600
-30%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành

Đã bán 1
95.000
Tặng tới 2 ASA (551 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015

3
Đã bán 29
300.000
Tặng tới 33 ASA (8k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Hướng dẫn môn học luật dân sự tập 1 và 2

5
Đã bán 11
199.000
Tặng tới 22 ASA (5k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Vật Quyền Trong Pháp Luật Dân Sự Việt Nam Hiện Đại

Đã bán 1
52.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và 2015 Phân Tích – Đối Chiếu

5
Đã bán 15
255.000
Tặng tới 28 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store

Sách hướng dẫn môn học luật dân sự tập 1

5
Đã bán 37
84.000
Tặng tới 2 ASA (487 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Luật thi hành án dân sự (NXB Lao động)

42.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung 2017)

110.000
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo

5
Đã bán 6
61.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự

Đã bán 12
225.400
-36%
Tặng tới 25 ASA (6k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store

BỘ LUẬT DÂN SỰ (Hiện Hành) - Bản in năm 2022

4.7
Đã bán 36
77.000
Tặng tới 2 ASA (447 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Lý giải một số vấn đề của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử

240.000
Tặng tới 41 ASA (9k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý

4.6
Đã bán 51
260.000
-28%
Tặng tới 29 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 175
140.000
Tặng tới 4 ASA (812 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự + Bộ luật tố tụng hình sự

4.5
Đã bán 53
126.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào