Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật pháp`

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 1000+
95.000 ₫
Từ điển pháp luật Việt Nam
GIAO SIÊU TỐC 2H

Từ điển pháp luật Việt Nam

Đã bán 200
280.000 ₫
Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

Đã bán 451
800.000 ₫
Quà tặng kèm
Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 66
145.000 ₫
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

Đã bán 966
175.000 ₫
Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Đã bán 125
220.500 ₫
-37%
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO SIÊU TỐC 2H

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 281
248.000 ₫
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Đã bán 89
36.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
GIAO SIÊU TỐC 2H

Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

Đã bán 175
215.000 ₫
Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 42
145.000 ₫
-19%
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Đã bán 65
280.000 ₫
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Đã bán 1
181.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO TRONG NGÀY

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 20
244.900 ₫
-38%
Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý

Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng Theo Bộ Luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 - Kinh Nghiệm Soạn Thảo, Xử Lý Tranh Chấp, Biện Pháp Phòng Tránh Rủi Ro Pháp Lý

Đã bán 35
260.000 ₫
Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở

Đã bán 54
227.500 ₫
-35%
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Đã bán 141
220.000 ₫
Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai

Đã bán 230
175.000 ₫
Sổ tay pháp luật lao động
GIAO TRONG NGÀY

Sổ tay pháp luật lao động

Đã bán 371
250.000 ₫
Giáo Trình Pháp Luật Về Quy Hoạch Và Giải Phóng Mặt Bằng

Giáo Trình Pháp Luật Về Quy Hoạch Và Giải Phóng Mặt Bằng

Đã bán 8
108.240 ₫
Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

Đã bán 23
58.000 ₫
Hệ thống văn bản Quốc Tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn Pháp Luật Về Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia Và Luật Biển

Hệ thống văn bản Quốc Tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn Pháp Luật Về Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia Và Luật Biển

Đã bán 145
110.000 ₫
Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Thừa Kế Trong Việc Chia Di Sản

Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Thừa Kế Trong Việc Chia Di Sản

Đã bán 27
52.000 ₫
Pháp Luật Về Trọng Tài Thương Mại

Pháp Luật Về Trọng Tài Thương Mại

Đã bán 47
60.000 ₫
Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Đã bán 38
49.000 ₫
Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Đã bán 89
259.000 ₫
-13%
Luật Trợ Giúp Pháp Lý – Luật Hôn Nhân Và Gia Đình – Luật Trẻ Em Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Luật Trợ Giúp Pháp Lý – Luật Hôn Nhân Và Gia Đình – Luật Trẻ Em Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

190.000 ₫
Chỉ Dẫn Pháp Luật Về Một Số Lĩnh Vực Thuế

Chỉ Dẫn Pháp Luật Về Một Số Lĩnh Vực Thuế

135.000 ₫
101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

Đã bán 34
99.750 ₫
-5%
Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp Luật Trợ Giúp Pháp Lý, Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước
GIAO TRONG NGÀY

Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp Luật Trợ Giúp Pháp Lý, Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước

Đã bán 4
245.000 ₫
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật

Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật

Đã bán 25
190.000 ₫
Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
GIAO SIÊU TỐC 2H

Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

Đã bán 32
211.000 ₫
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái bản)

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái bản)

Đã bán 11
105.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Đã bán 6
185.000 ₫
Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Pháp Luật Lao Động

Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Pháp Luật Lao Động

Đã bán 20
270.000 ₫
SỔ TAY PHÁP LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ, ĐẤT
GIAO TRONG NGÀY

SỔ TAY PHÁP LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ, ĐẤT

Đã bán 77
234.500 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
GIAO TRONG NGÀY

Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất

Đã bán 18
234.000 ₫
Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp

Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp

Đã bán 98
112.000 ₫
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Đã bán 33
210.000 ₫
Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư

Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư

Đã bán 1
220.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý) - Tái bản năm 2020

Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý) - Tái bản năm 2020

Đã bán 27
249.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Đã bán 22
244.360 ₫
Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Quyền Để Lại Di Sản Và Quyền Thừa Kế Của Cá Nhân

Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Quyền Để Lại Di Sản Và Quyền Thừa Kế Của Cá Nhân

Đã bán 21
64.500 ₫
-30%
So Sánh Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

So Sánh Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

Đã bán 15
210.000 ₫
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Đã bán 4
280.000 ₫
-40%
Sổ Tay Pháp Luật Lao Động (Tái Bản 2021)

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động (Tái Bản 2021)

Đã bán 25
217.500 ₫
-13%
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 999
52.000 ₫
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

Đã bán 13
58.000 ₫
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020

Đã bán 11
36.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào