Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `máy lạnh 1.5 hp inverter`:

5k+ kết quả

Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW
Đã bán 1
7.679.000 ₫
-35%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV
Đã bán 388
11.739.000 ₫
-21%
Trả góp
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1 - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1 - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 164
7.919.000 ₫
-26%
Trả góp
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35UAVMV - Chỉ Giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35UAVMV - Chỉ Giao tại HCM
Đã bán 177
10.799.000 ₫
-20%
Trả góp
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-U12VKH-8
Đã bán 129
11.919.000 ₫
-16%
Trả góp
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS
Đã bán 17
7.899.000 ₫
-32%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
Đã bán 70
13.139.000 ₫
-14%
Trả góp
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WHW
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WHW
Đã bán 1
7.648.000 ₫
-41%
Trả góp
Quà tặng kèm
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1 - Chỉ giao tại Hà Nội
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENS1 - Chỉ giao tại Hà Nội
7.799.000 ₫
-27%
Trả góp
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API
Đã bán 52
9.759.000 ₫
-31%
Trả góp
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12XEW - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 217
7.759.000 ₫
-19%
Trả góp
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13E2KCVG-V - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13E2KCVG-V - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 12
11.459.000 ₫
-18%
Trả góp
Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP HC-12IA32 - Chỉ giao HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP HC-12IA32 - Chỉ giao HCM
Đã bán 27
6.929.000 ₫
-31%
 Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW
Đã bán 451
5.999.000 ₫
-40%
Trả góp
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APF
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APF
Đã bán 120
11.799.000 ₫
-27%
Trả góp
Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32 - HÀNG CHÍNH HÃNG
Máy lạnh Casper Inverter 1.5 HP IC-12TL32 - HÀNG CHÍNH HÃNG
6.799.000 ₫
-48%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35VAVMV - Chỉ Giao HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35VAVMV - Chỉ Giao HCM
Đã bán 1
10.979.000 ₫
-15%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35SVMV/RKM35SVMV
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKM35SVMV/RKM35SVMV
Đã bán 11
16.799.000 ₫
-20%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNM
Đã bán 30
7.229.000 ₫
-28%
Trả góp
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13TH - Chỉ giao HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13TH - Chỉ giao HCM
Đã bán 2
7.759.000 ₫
-24%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13L3KCVG-V Mới 2021  HÀNG CHÍNH HẠNG , GIAO HCM
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13L3KCVG-V Mới 2021 HÀNG CHÍNH HẠNG , GIAO HCM
11.890.000 ₫
-60%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Inverter MIDEA 1.5 HP MSAFC-13CRDN8 -Hàng chính hãng (Chỉ giao HCM)
Máy Lạnh Inverter MIDEA 1.5 HP MSAFC-13CRDN8 -Hàng chính hãng (Chỉ giao HCM)
6.590.000 ₫
-61%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12 - Chỉ giao TP.HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12 - Chỉ giao TP.HCM
Đã bán 33
7.929.000 ₫
-32%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13H2KCVG-V - Chỉ Giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13H2KCVG-V - Chỉ Giao tại HCM
Đã bán 21
9.990.000 ₫
-20%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8 - Chỉ giao tại HCM
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8 - Chỉ giao tại HCM
11.449.000 ₫
-12%
Trả góp
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API1 - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh LG Inverter 1.5 HP V13API1 - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 1
10.079.000 ₫
-21%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8 - Chỉ giao tại HCM
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8 - Chỉ giao tại HCM
11.140.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2H08 - Chỉ Giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2H08 - Chỉ Giao tại HCM
Đã bán 5
6.790.000 ₫
-40%
Trả góp
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
Đã bán 5
18.490.000 ₫
-4%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW Mẫu 2019 - Hàng Chính Hãng
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW Mẫu 2019 - Hàng Chính Hãng
Đã bán 3
7.589.000 ₫
-29%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRO-C1   - Hàng chính hãng
Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRO-C1 - Hàng chính hãng
8.090.000 ₫
-33%
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M - Hàng chính hãng
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12WKH-8M - Hàng chính hãng
11.340.000 ₫
-33%
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV - Chỉ giao tại HCM
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APFUV - Chỉ giao tại HCM
12.779.000 ₫
-21%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKA25UAVMV - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKA25UAVMV - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 488
8.639.000 ₫
-21%
Trả góp
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 439
7.469.000 ₫
-21%
Trả góp
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12WKH-8
13.000.000 ₫
-17%
Trả góp
Điều hòa 2 chiều Casper Inverter GH-12TL22 (12.000 BTU - 1.5 HP)  - Hàng chính hãng
Điều hòa 2 chiều Casper Inverter GH-12TL22 (12.000 BTU - 1.5 HP) - Hàng chính hãng
8.290.000 ₫
-45%
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WHW Mẫu 2019 - Hàng Chính Hãng
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WHW Mẫu 2019 - Hàng Chính Hãng
Đã bán 2
7.648.000 ₫
-30%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9XEW - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 484
6.049.000 ₫
-24%
Trả góp
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-WPU12WKH-8M - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-WPU12WKH-8M - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 1
12.539.000 ₫
-10%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRS-B2 - Chỉ Giao HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRS-B2 - Chỉ Giao HCM
11.285.200 ₫
-10%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRR-C6 - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy lạnh Electrolux Inverter 1 HP ESV09CRR-C6 - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 67
6.199.000 ₫
-29%
Trả góp
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2H08 - Chỉ Giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Nagakawa Inverter 1 HP NIS-C09R2H08 - Chỉ Giao tại HCM
Đã bán 38
5.790.000 ₫
-41%
Trả góp
Máy Lạnh Asanzo Inverter 1.5 HP ASZ-K12N66 - Chỉ giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Asanzo Inverter 1.5 HP ASZ-K12N66 - Chỉ giao tại HCM
Đã bán 43
6.629.000 ₫
-30%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy Lạnh Hisense Inverter 1.5 HP AS-13TW4RYDTU00 - Chỉ Giao tại HCM
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Hisense Inverter 1.5 HP AS-13TW4RYDTU00 - Chỉ Giao tại HCM
7.459.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35VAVMV - Hàng chính hãng ( chỉ giao HCM )
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKA35VAVMV - Hàng chính hãng ( chỉ giao HCM )
10.690.000 ₫
-47%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Máy lạnh Inverter TCL TAC-13CSD/XA66-WI - 1.5 HP - 12.000 BTU công nghệ Turbo - Hàng chính hãng
Máy lạnh Inverter TCL TAC-13CSD/XA66-WI - 1.5 HP - 12.000 BTU công nghệ Turbo - Hàng chính hãng
10.990.000 ₫
Máy Lạnh Sumikura Inverter 1.5 HP APS/APO-120DC
CHỌN GIỜ GIAO LẮP
Máy Lạnh Sumikura Inverter 1.5 HP APS/APO-120DC
Đã bán 10
8.490.000 ₫
-16%
Trả góp
Chỉ giao Hồ Chí Minh