Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `machine learning`:

29 kết quả

Khóa Học Ứng Dụng Data Science Và Machine Learning
Khóa Học Ứng Dụng Data Science Và Machine Learning
15.010.000 ₫
-5%
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Tư Duy Thiết Kế - Giảng Viên Nguyễn Phi Vân [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Tư Duy Thiết Kế - Giảng Viên Nguyễn Phi Vân [E-learning]
Đã bán 5
499.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp - Giảng Viên Trần Bằng Việt [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp - Giảng Viên Trần Bằng Việt [E-learning]
Đã bán 1
799.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Hiệu Quả [E-learning]
599.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Thực Hành Kỹ Năng Lãnh Đạo - Giảng Viên Võ Thái Lâm [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Thực Hành Kỹ Năng Lãnh Đạo - Giảng Viên Võ Thái Lâm [E-learning]
1.980.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Quản Lý Dự Án - Giảng Viên Thi Anh Đào [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Quản Lý Dự Án - Giảng Viên Thi Anh Đào [E-learning]
599.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Quản Lý Thời Gian - Giảng Viên Trần Bằng Việt [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Quản Lý Thời Gian - Giảng Viên Trần Bằng Việt [E-learning]
599.000 ₫
 Khóa học THIẾT KẾ - ĐỒ HỌA - Thiết kế bài giảng E-learning đạt giải với Adobe Presenter 11
Khóa học THIẾT KẾ - ĐỒ HỌA - Thiết kế bài giảng E-learning đạt giải với Adobe Presenter 11
269.000 ₫
-33%
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Tư Duy Phản Biện - Giảng Viên Huỳnh Thị Xuân Liên [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Tư Duy Phản Biện - Giảng Viên Huỳnh Thị Xuân Liên [E-learning]
499.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân - Giảng Viên Danny Võ Thành Đăng [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân - Giảng Viên Danny Võ Thành Đăng [E-learning]
699.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Kỹ Năng Hợp Tác - Giảng Viên Phạm Hoàng Thái Dương [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Trực Tuyến Kỹ Năng Hợp Tác - Giảng Viên Phạm Hoàng Thái Dương [E-learning]
499.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Chăm Sóc Khách Hàng Vượt Trội - Giảng Viên Danny Võ Thành Đăng [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Chăm Sóc Khách Hàng Vượt Trội - Giảng Viên Danny Võ Thành Đăng [E-learning]
699.000 ₫
VietGrow Edu - Combo 10 Khóa Học Kỹ Năng Quan Trọng Để Trở Thành Người Không Thể Thay Thế [E-learning]
VietGrow Edu - Combo 10 Khóa Học Kỹ Năng Quan Trọng Để Trở Thành Người Không Thể Thay Thế [E-learning]
5.500.000 ₫
-21%
VietGrow Edu - Khóa Học Biên Soạn Tài Liệu Đào Tạo Và Dẫn Giảng - Giảng Viên Dương Thanh Sơn [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Biên Soạn Tài Liệu Đào Tạo Và Dẫn Giảng - Giảng Viên Dương Thanh Sơn [E-learning]
799.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Phát Huy Đồng Cảm Và Kỹ Năng Tương Tác - Giảng Viên Lương Ngọc Tiên [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Phát Huy Đồng Cảm Và Kỹ Năng Tương Tác - Giảng Viên Lương Ngọc Tiên [E-learning]
799.000 ₫
VietGrow Edu - Khóa Học Nâng Cao Hiệu Suất Cá Nhân Trong Công Việc - Giảng Viên Nguyễn Duy Minh [E-learning]
VietGrow Edu - Khóa Học Nâng Cao Hiệu Suất Cá Nhân Trong Công Việc - Giảng Viên Nguyễn Duy Minh [E-learning]
699.000 ₫
Apple Learning Holy Quran Machine - Multicolour
Apple Learning Holy Quran Machine - Multicolour
360.000 ₫
Hàng quốc tế
Apple Learning Holy Quran Machine - Multicolour
Apple Learning Holy Quran Machine - Multicolour
340.000 ₫
Hàng quốc tế
Multifunction Educational Learning Machine English Early Tablet Computer
Multifunction Educational Learning Machine English Early Tablet Computer
153.000 ₫
-62%
Hàng quốc tế
Kids Learning Machine Microphone Mini Desktop Computer Microphone
Kids Learning Machine Microphone Mini Desktop Computer Microphone
164.000 ₫
-37%
Hàng quốc tế
English Enlightenment Card Type Early Education Machine Toddler learning Toys Electronic Learning Toys Suitable for
English Enlightenment Card Type Early Education Machine Toddler learning Toys Electronic Learning Toys Suitable for
343.000 ₫
-41%
Hàng quốc tế
English Enlightenment Card Type Early Education Machine Toddler learning Toys Electronic Learning Toys Suitable for
English Enlightenment Card Type Early Education Machine Toddler learning Toys Electronic Learning Toys Suitable for
343.000 ₫
-41%
Hàng quốc tế
Learning Holy Quran Machine Quran Learning Toy Arabic Duaa Songs Star Projection Gift for Muslim Children Early
Learning Holy Quran Machine Quran Learning Toy Arabic Duaa Songs Star Projection Gift for Muslim Children Early
195.000 ₫
-41%
Hàng quốc tế
Mini CNC Engraver Desktop Small Engraving Machine CNC1310 Mini CNC Machine Learning Kit Laser Engraver Entry-level
Mini CNC Engraver Desktop Small Engraving Machine CNC1310 Mini CNC Machine Learning Kit Laser Engraver Entry-level
8.974.000 ₫
-36%
Hàng quốc tế
Mini CNC Engraver Desktop Small Engraving Machine CNC1310 Mini CNC Machine Learning Kit Laser Engraver Entry-level
Mini CNC Engraver Desktop Small Engraving Machine CNC1310 Mini CNC Machine Learning Kit Laser Engraver Entry-level
10.174.000 ₫
-40%
Hàng quốc tế
Tailored Baby Toys Cellphone Mobile Phone Educational Learning Machine Phone Toy Children
Tailored Baby Toys Cellphone Mobile Phone Educational Learning Machine Phone Toy Children
172.000 ₫
-16%
Hàng quốc tế
10pcs 6*8in/15x20cm Plain Blank Tattoo Practice Skin Training Learning Sheet for Machine Supply Double Sided
10pcs 6*8in/15x20cm Plain Blank Tattoo Practice Skin Training Learning Sheet for Machine Supply Double Sided
169.000 ₫
-29%
Hàng quốc tế
Cat Bayer smart point reading upgrade USB rechargeable Chinese and English electronic point reading children's educational toys learning machine early education story machine sound point reading machine 0-3-6 years old
Cat Bayer smart point reading upgrade USB rechargeable Chinese and English electronic point reading children's educational toys learning machine early education story machine sound point reading machine 0-3-6 years old
279.000 ₫
-16%
Hàng quốc tế
PANDA F-332 Repeater Tape Drive English Learning Machine Tape/U Disk TF Card mp3 Player Recorder Transcription Radio
PANDA F-332 Repeater Tape Drive English Learning Machine Tape/U Disk TF Card mp3 Player Recorder Transcription Radio
540.171 ₫
-30%
Hàng quốc tế