Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `ngày cuối trong đời socrates`:

1k+ kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
(27)
85.300 ₫
-39%
Bộ 6 Cuốn Kinh Điển : Bàn Về Khế Ước Xã Hội + Cộng Hòa + Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật + Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế + Quân Vương – Thuật Cai Trị + Ngày Cuối Trong Đời Socrates
Bộ 6 Cuốn Kinh Điển : Bàn Về Khế Ước Xã Hội + Cộng Hòa + Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật + Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế + Quân Vương – Thuật Cai Trị + Ngày Cuối Trong Đời Socrates
(1)
748.110 ₫
-32%
Tác phẩm  hay từ nội dung đến nghệ thuật đối thoại: Ngày Cuối Trong Đời Socrates
Tác phẩm hay từ nội dung đến nghệ thuật đối thoại: Ngày Cuối Trong Đời Socrates
98.690 ₫
-29%
Combo Sách : Ngày Cuối Trong Đời Socrates + Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật
Combo Sách : Ngày Cuối Trong Đời Socrates + Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật
298.300 ₫
-14%
Freeship
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà, đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
245.000 ₫
-49%
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
(19)
184.700 ₫
-20%
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
(2)
39.500 ₫
-21%
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
Luật Giao Thông Đường Bộ - Nghị Định Số 100/2019/NĐ-CP Ngày 30/12/2019 Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
(10)
69.000 ₫
-23%
Nước Mỹ Trong Mắt Trump
Nước Mỹ Trong Mắt Trump
(8)
157.900 ₫
-20%
Võ Nguyên Giáp - Những Năm Tháng Cuộc Đời (Tái Bản)
Võ Nguyên Giáp - Những Năm Tháng Cuộc Đời (Tái Bản)
(11)
65.900 ₫
-20%
Freeship
Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại
Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại
(1)
76.000 ₫
-24%
Lý Quang Diệu Bàn Về Cuộc Đời
Lý Quang Diệu Bàn Về Cuộc Đời
(7)
33.900 ₫
-15%
Freeship
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
(3)
295.000 ₫
-44%
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)
(4)
44.700 ₫
-24%
Freeship
Phát Triển Đô Thị Trong Nền Kinh Tế Nối Kết
Phát Triển Đô Thị Trong Nền Kinh Tế Nối Kết
57.000 ₫
-16%
Chiến Tranh Thương Mại Mỹ – Trung Và An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
Chiến Tranh Thương Mại Mỹ – Trung Và An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
50.990 ₫
-15%
Freeship
Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường ,An Ninh Trật Tự, Xây Dựng, Thương Mại
Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường ,An Ninh Trật Tự, Xây Dựng, Thương Mại
(3)
250.000 ₫
-48%
Freeship
Án Lệ và sử dụng Án Lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay
Án Lệ và sử dụng Án Lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay
(4)
110.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
(1)
254.900 ₫
-35%
Freeship
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự
(4)
41.000 ₫
-9%
Bước Chuyển Tư Tưởng Chính Trị Việt Nam Cuối Thế Kỷ XIX Đầu Thế Kỷ XX Giá Trị Và Bài Học Lịch Sử
Bước Chuyển Tư Tưởng Chính Trị Việt Nam Cuối Thế Kỷ XIX Đầu Thế Kỷ XX Giá Trị Và Bài Học Lịch Sử
(1)
86.000 ₫
-15%
Phòng, Chống "Diễn Biến Hòa Bình" Ở Việt Nam Trong Tình Hình Mới
Phòng, Chống "Diễn Biến Hòa Bình" Ở Việt Nam Trong Tình Hình Mới
(6)
59.600 ₫
-30%
Công An Nhân Dân Đấu Tranh Phản Bác Những Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác - LeeNin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới
Công An Nhân Dân Đấu Tranh Phản Bác Những Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác - LeeNin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới
(2)
133.700 ₫
-20%
Freeship
Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng
Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng
(7)
110.000 ₫
Freeship
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Danh Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Danh Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
(3)
275.000 ₫
-43%
Freeship
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động
Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động
(1)
200.000 ₫
Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay - Thẩm Định Tín Dụng, Xử Lý Nợ Xấu Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng
Những Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay - Thẩm Định Tín Dụng, Xử Lý Nợ Xấu Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng
259.900 ₫
-34%
Freeship
Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự”
Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự”
239.000 ₫
-35%
Freeship
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)
(5)
280.000 ₫
-47%
Tổ Chức Quyền Lực Nhà Nước Ở Địa Phương Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tổ Chức Quyền Lực Nhà Nước Ở Địa Phương Trong Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(2)
56.000 ₫
-7%
Di Sản Hồ Chí Minh - Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Tái Bản)
Di Sản Hồ Chí Minh - Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Tái Bản)
(2)
51.000 ₫
-29%
Freeship
Trí Huệ Cho Đời
Trí Huệ Cho Đời
(1)
66.000 ₫
-33%
Đời Sống Xã Hội Và Văn Hóa Của Cộng Đồng Ngư Dân Ven Biển Và Hải Đảo Từ Đà Nẵng Đến Khánh Hòa – Góc Nhìn Dân Tộc Học
Đời Sống Xã Hội Và Văn Hóa Của Cộng Đồng Ngư Dân Ven Biển Và Hải Đảo Từ Đà Nẵng Đến Khánh Hòa – Góc Nhìn Dân Tộc Học
(1)
62.000 ₫
-6%
Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Thanh Niên Phải Gương Mẫu Trong Đoàn Kết Và Kỷ Luật
Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Thanh Niên Phải Gương Mẫu Trong Đoàn Kết Và Kỷ Luật
53.900 ₫
-21%
Thí Điểm Kinh Nghiệm Của Trung Quốc Trong Cải Cách (Sách Tham Khảo)
Thí Điểm Kinh Nghiệm Của Trung Quốc Trong Cải Cách (Sách Tham Khảo)
104.990 ₫
-19%
Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp – Tổng Hợp Các Loại Thuế Chính Phải Nộp Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
244.000 ₫
-38%
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Sức Mạnh Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Phát Huy Sức Mạnh Nhân Dân Trong Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc
76.400 ₫
-20%
Tấm Gương Bác - Ngọc Quý Của Mọi Nhà - Muốn Đi Xa, Chân Phải Đặt Từ Trong Nhà
Tấm Gương Bác - Ngọc Quý Của Mọi Nhà - Muốn Đi Xa, Chân Phải Đặt Từ Trong Nhà
47.600 ₫
-30%
Tấm Gương Bác - Ngọc Quý Của Mọi Nhà - Làm Cho Phần Tốt Bên Trong Con Người Nảy Nở
Tấm Gương Bác - Ngọc Quý Của Mọi Nhà - Làm Cho Phần Tốt Bên Trong Con Người Nảy Nở
(2)
47.600 ₫
-30%
Nghèo Đa Chiều Của Dân Cư Vùng Ven Đô Trong Quá Trình Đô Thị Hóa (Sách Chuyên Khảo)
Nghèo Đa Chiều Của Dân Cư Vùng Ven Đô Trong Quá Trình Đô Thị Hóa (Sách Chuyên Khảo)
(1)
47.000 ₫
-6%
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
Bảo Hộ Quyền Tác Giả Trong Môi Trường Kỹ Thuật Số Theo Điều Ước Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)
(1)
52.900 ₫
-19%
Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
Tương Trợ Tư Pháp Về Hình Sự Trong Luật Quốc Tế Và Pháp Luật Việt Nam
(2)
58.000 ₫
Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án- luật giám định tư pháp và pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp dành cho thẩm phán
Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án- luật giám định tư pháp và pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp dành cho thẩm phán
259.900 ₫
-34%
Freeship
TÌM HIỂU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
TÌM HIỂU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
250.000 ₫
-33%
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế
(2)
44.400 ₫
-19%
Biến Đổi Văn Hóa Melayu Ở Malaysia Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa Văn Hóa
Biến Đổi Văn Hóa Melayu Ở Malaysia Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa Văn Hóa
58.000 ₫
-5%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 + Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 + Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)
690.000 ₫
Freeship
Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
245.000 ₫
-30%