Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

PHÔI NẤM HOÀNG KIM

3.8
Đã bán 159
18.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 1.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Meo Giống Nấm Rơm

Đã bán 28
40.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

phôi nấm tú cầu

5
Đã bán 84
12.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi nấm bào ngư xám

5
Đã bán 213
15.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi nấm hoàng kim

5
Đã bán 14
18.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 1.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi nấm bào ngư xám

5
Đã bán 46
15.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi nấm bông (tú cầu)

5
Đã bán 22
12.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi trơn làm nấm

Đã bán 6
6.000
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

PHÔI NẤM SÒ TRẮNG

Đã bán 3
12.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm Bào Ngư Xám

5
Đã bán 4
15.000
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm hoàng kim

5
Đã bán 5
18.000
Giao tiết kiệm

phôi nấm bào ngư xám

15.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 03 Phôi Nấm Hoàng Kim

3
Đã bán 2
54.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

combo 5 phôi nấm bào ngư xám

5
Đã bán 4
75.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm Sò Thái Trắng

Đã bán 2
12.000
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm Hoàng Kim

18.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 1.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi nấm sò thái

Đã bán 6
12.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 10 Phôi nấm sò trắng

120.000
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 03 phôi nấm tú cầu

36.000
Tặng tới 3 ASA (954 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 05 Phôi Nấm Bào Ngư Xám

5
Đã bán 3
75.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm Sò Thái Trắng

12.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm Mối Đen - Trồng nấm đơn giản tại nhà - Nấm Khỏe

Đã bán 6
40.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Phôi Nấm Tú Cầu

5
Đã bán 2
12.000
Giao tiết kiệm

Combo 10 Phôi Nấm Bào Ngư Xám

5
Đã bán 1
150.000
Tặng tới 16 ASA (5k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

phôi nấm tú cầu

Đã bán 1
12.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 05 Phôi Nấm Sò Thái Trắng

5
Đã bán 3
60.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 3.2% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

COMBO 05 PHÔI NẤM TÚ CẦU

60.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

COMBO 10 PHÔI NẤM SÒ TRẮNG

5
Đã bán 8
120.000
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 05 Phôi Nấm Sò Thái Trắng

5
Đã bán 1
60.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

CB 03 phôi nấm sò

Đã bán 5
36.000
Tặng tới 3 ASA (954 ₫)
≈ 2.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Phôi nấm Hoàng Đế - Trồng nấm đơn giản tại nhà - Nấm Khỏe

30.500
Giao tiết kiệm

Combo 3 Phôi Nấm Hoàng Đế ( Nấm Milky)

5
Đã bán 4
125.000
Tặng tới 3 ASA (954 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Combo 03 Phôi Nấm Bào Ngư Xám

Đã bán 1
45.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

05 Phôi Nấm Linh Chi Đỏ (Hồng Chi)

222.000
Tặng tới 24 ASA (7k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 03 Phôi Nấm Sò Thái Trắng

5
Đã bán 1
36.000
Giao tiết kiệm

Combo 03 Phôi Nấm Tú Cầu

36.000
Giao tiết kiệm

Combo 05 Phôi Nấm Bào Ngư Xám

5
Đã bán 4
75.000
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.4% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Combo 10 Phôi Nấm Bào Ngư Xám

5
Đã bán 2
150.000
Tặng tới 3 ASA (954 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Combo 03 Phôi Nấm Bào Ngư Xám

1
Đã bán 2
45.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 2.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

CB 12 Phôi Nấm Hoàng Kim

216.000
Tặng tới 23 ASA (7k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào