tiki
official_store

Kiểm Soát Quản Trị (Corporate Governance)

4.8
Đã bán 708
318.000
-15%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Một Đời Quản Trị (Tái Bản)

5
Đã bán 4729
148.000
-26%
Tặng tới 4 ASA (812 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Combo Một Đời Quản Trị và Một Đời Thương Thuyết

5
Đã bán 518
284.750
-15%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Quản Trị Doanh Nghiệp - Corporate Governance

4.5
Đã bán 340
329.000
-3%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Khoa Học Quản Trị

4.5
Đã bán 160
309.000
-6%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản

5
Đã bán 305
331.200
-10%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Trong Kinh Doanh

4.5
Đã bán 416
168.000
Tặng tới 4 ASA (922 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Doanh Nghiệp - H. Kent Baker, Ronald Anderson

3.6
Đã bán 222
329.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tinh Hoa Quản Trị Dự Án

4.6
Đã bán 872
106.000
-23%
Tặng tới 3 ASA (581 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ Liệu

4.6
Đã bán 708
103.000
-31%
Tặng tới 3 ASA (565 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Marketing _ Tái Bản

4.3
Đã bán 61
659.000
-6%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quản Trị Marketing

4.8
Đã bán 378
592.200
-10%
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị (Tái Bản)

4.8
Đã bán 138
109.620
-42%
Tặng tới 3 ASA (601 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Dự Án - Những Nguyên Tắc Căn Bản (Tái Bản 2018)

5
Đã bán 1229
85.900
-33%
Tặng tới 2 ASA (471 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Sách Quản Trị : Viết Lại Luật Chơi + Tương Lai Của Quản Trị

5
Đã bán 10
268.100
-30%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp

4.8
Đã bán 3836
77.000
-35%
Tặng tới 2 ASA (422 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Chiến Lược

Đã bán 11
65.600
Tặng tới 2 ASA (360 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Dẫn Dắt - Lãnh Đạo Chứ Không Quản Lý (Tái Bản)

5
Đã bán 1712
126.000
-30%
Tặng tới 3 ASA (691 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bí Quyết Trở Thành Nhà Quản Lý Tài Ba

5
Đã bán 809
101.400
-40%
Tặng tới 3 ASA (556 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Kiểm Soát Quản Trị

337.500
-10%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Cách Quản Trị Của Amazon (Working Backwards: Insights, Stories, And Secrets From Inside Amazon)

Đã bán 1
158.000
-23%
Tặng tới 4 ASA (867 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Quản Trị Logistics (Dùng Cho Ngànhkinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh)

4.8
Đã bán 268
103.200
-20%
Tặng tới 3 ASA (566 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quản Trị Thành Tích

5
Đã bán 7
93.600
-22%
Tặng tới 2 ASA (513 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Quản trị thành tích

5
Đã bán 6
96.000
Tặng tới 2 ASA (527 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

4.7
Đã bán 95
139.300
-30%
Tặng tới 3 ASA (764 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Giải Phóng Lãnh Đạo "Chiến lược xây dựng doanh nghiệp bài bản", sách quản trị kinh doanh, sách quản trị nhân sự, sách lãnh đạo, sách quản lý

5
Đã bán 81
500.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Nguồn Nhân Lực - PGS.TS. Trần Kim Dung

5
Đã bán 10
121.800
-16%
Tặng tới 3 ASA (668 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quản Trị Công Ty

5
Đã bán 52
97.500
-22%
Tặng tới 2 ASA (535 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quản Trị Chiến Lược

Đã bán 3
103.550
-5%
Tặng tới 3 ASA (568 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Kinh Doan - Quản Trị Sản Xuất & Tác Nghiệp

4.6
Đã bán 58
98.100
-10%
Tặng tới 2 ASA (538 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Cách Quản Trị Của Amazon

Đã bán 1
164.000
-20%
Tặng tới 4 ASA (900 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng - Chiến Lược Biến Đổi Những Mối Đe Dọa Thành Cơ Hội Phát Triển

5
Đã bán 251
85.900
-33%
Tặng tới 2 ASA (471 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

How Management Works - Hiểu Hết Về Quản Lý

4.8
Đã bán 1767
244.000
-26%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Quản trị chiến lược ( Strategic Management)

5
Đã bán 71
349.300
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Quản Trị Dự Án

4.1
Đã bán 125
198.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

5
Đã bán 474
116.000
Tặng tới 3 ASA (636 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Tự Động Hóa Doanh Nghiệp (Tập 1) "5 hệ thống nền tảng để xây dựng doanh nghiệp bài bản tự động", sách quản trị kinh doanh, sách quản trị nhân sự, sách quản lý, sách lãnh đạo

5
Đã bán 61
600.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - KT

Đã bán 2
439.120
-12%
Tặng tới 11 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Combo Sách Quản Trị : The Emyth - Để Trở Thành Nhà Quản Lý Hiệu Quả + Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

5
Đã bán 15
229.600
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Nhân sự là chuyện nhỏ!? - Sách về Quản trị Nhân sự dành cho Nhà quản lý, Lãnh đạo thông thái

5
Đã bán 12
299.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào