tiki

Sách kế toán doanh nghiệp giá tốt, giảm giá đến 40% - Tháng 3, 2023 | Mua Ngay | Tiki

Kết quả tìm kiếm cho `sách kế toán doanh nghiệp`

official_store

Combo 2 Cuốn: Kế Toán Tài Chính (Tập 1 & 2)

4.8
Đã bán 508
490.000
-35%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Combo Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Bộ 2 Quyển)

5
Đã bán 4
383.000
-20%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Cẩm nang kế toán doanh nghiệp và các chính sách mới kế toán doanh nghiệp cần biết

233.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Nguyên lý kế toán TBL9

4.8
Đã bán 766
63.000
Tặng tới 2 ASA (328 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh

Đã bán 2
94.500
-10%
Tặng tới 2 ASA (492 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông Tư 107/2017/TT-BTC

4.5
Đã bán 292
260.000
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 

5
Đã bán 42
225.000
-36%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 2 Cuốn: Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán & Phương Pháp Ghi Chép Chứng Từ, Sổ Sách Kế Toán Doanh Nghiệp (Theo TT 200/2014/TT-BTC) + Kế Toán Quản Trị Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam

Đã bán 3
418.000
-37%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản, danh mục và biểu mẫu chứng từ - sổ kế toán – mẫu báo cáo tài chính

5
Đã bán 37
200.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 : Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán , báo cáo tài chính hợp nhất

4.8
Đã bán 112
223.200
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

190.070
Tặng tới 5 ASA (989 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

233.000
-16%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (Tái Bản)

4.7
Đã bán 136
159.200
Tặng tới 4 ASA (828 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

231.570
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

4.7
Đã bán 74
168.000
Tặng tới 4 ASA (874 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp (2019)

5
Đã bán 130
214.200
-10%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (Theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC Của Bộ Tài Chính)

4.8
Đã bán 49
250.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế

4.8
Đã bán 14
168.000
Tặng tới 4 ASA (874 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Kế Toán Quản Trị Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam

4.6
Đã bán 167
218.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Kế toán hợp nhất kinh doanh & hợp nhất báo cáo tài chính

Đã bán 1
106.200
-10%
Tặng tới 3 ASA (552 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tổ Chức Kế Toán Trong Các Đơn Vị Kinh Tế

5
Đã bán 10
134.400
-20%
Tặng tới 3 ASA (699 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tài chính kế toán dành cho nhà quản trị

5
Đã bán 30
196.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Theo Thông Tư 133 (Vụ Chế Độ Kế Toán - Bộ Tài Chính)

4.5
Đã bán 22
320.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Tái Bản)

4.6
Đã bán 81
309.600
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh

94.500
-10%
Tặng tới 2 ASA (492 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Đã bán 2
179.100
-10%
Tặng tới 4 ASA (932 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Tái Bản)

Đã bán 2
328.950
-15%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

168.000
-16%
Tặng tới 4 ASA (874 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 2 Quyển Sách Quản Lý Dòng Tiền : HBR – Financial Intelligence – Trí Tuệ Tài Chính - Dành Cho Nhà Quản Lý Không Chuyên Về Tài Chính + Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh

Đã bán 8
243.200
-20%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chính Sách Thuế - Chính Sách Hỗ Trợ Người Nộp Thuế Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp

Đã bán 1
295.000
-25%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tài liệu dành cho các cơ quan, đơn vị được kiểm toánluật kiểm toán nhà nước và HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

275.000
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Đọc Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Báo Cáo Quyết Toán, Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính)

Đã bán 5
69.500
Tặng tới 2 ASA (361 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

405 Tình huống kế toán tài chính (Tái bản lần 3)

5
Đã bán 4
183.200
Tặng tới 5 ASA (953 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

63.000
-10%
Tặng tới 2 ASA (328 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 405 Tình Huống Kế Toán Tài Chính + Thuế Và Kế Toán Thuế 2022 - Áp Dụng Cho Các Doanh nghiệp Việt Nam + Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư (Bộ 3 Cuốn) _KT

Đã bán 2
719.610
-17%
Tặng tới 18 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp và kỹ năng quyết toán thuế

3.3
Đã bán 22
258.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Thuế Và Kế Toán Thuế 2022 - Áp Dụng Cho Các Doanh nghiệp Việt Nam

5
Đã bán 9
326.760
-16%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư

Đã bán 3
208.000
-16%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kế Toán Tài Chính - Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ

5
Đã bán 32
214.400
-20%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Nguyên Lý Kế Toán Dùng Cho Các Ngành Kế Toán Kiểm Toán Ngân Hàng Tài Chính Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh

5
Đã bán 39
128.000
Tặng tới 3 ASA (666 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào