Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach bieu thue xuat khau - nhap khau 2016 (song ngu viet - anh)`:

282 kết quả

Thuế TAX 2021 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)
Thuế TAX 2021 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)
(17)
687.900 ₫
-20%
Freeship
Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2021 Song Ngữ Việt Anh
Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Tổng Hợp Năm 2021 Song Ngữ Việt Anh
550.000 ₫
-19%
Freeship
Biểu Thuế Ưu Đãi Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất - Nhập Khẩu 2018
Biểu Thuế Ưu Đãi Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất - Nhập Khẩu 2018
(1)
340.000 ₫
-31%
Freeship
Chú Giải Chi Tiết Mã HS Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 (Tập 1)
Chú Giải Chi Tiết Mã HS Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 (Tập 1)
250.000 ₫
-46%
Freeship
Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Năm 2017 (Song Ngữ Việt - Anh)
Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Năm 2017 (Song Ngữ Việt - Anh)
298.000 ₫
-50%
Freeship
Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2017
Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2017
259.000 ₫
-48%
Freeship
Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Khẩu-Nhập Khẩu Tổng Hợp 2018 (Song Ngữ Việt-Anh)
Biểu Thuế Suất Hàng Hóa Xuất Khẩu-Nhập Khẩu Tổng Hợp 2018 (Song Ngữ Việt-Anh)
(4)
395.000 ₫
-34%
Freeship
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
Nhập Môn Luật Dân Sự - Sách Chuyên Khảo
(2)
68.000 ₫
-24%
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam - Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
(3)
14.800 ₫
-18%
Chính Sách Thuế - Giải Đáp Các Tình Huống Về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế, Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quản Lý Hóa Đơn Chứng Từ
Chính Sách Thuế - Giải Đáp Các Tình Huống Về Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế, Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Quản Lý Hóa Đơn Chứng Từ
(2)
314.500 ₫
-20%
Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019
Biểu Thuế Suất Ưu Đãi, Ưu Đãi Đặc Biệt Đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Năm 2019
500.000 ₫
-16%
Tướng Giáp Trong Lòng Dân (Song Ngữ Anh - Việt) - Sách Ảnh
Tướng Giáp Trong Lòng Dân (Song Ngữ Anh - Việt) - Sách Ảnh
(1)
436.700 ₫
-3%
Luật Đất Đai & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất - Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất; Cấp, Cấp Đổi, Cấp Lại Sổ Đỏ - Chính Sách Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp
Luật Đất Đai & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất - Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất; Cấp, Cấp Đổi, Cấp Lại Sổ Đỏ - Chính Sách Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp
(2)
301.100 ₫
-24%
Freeship
Hướng Dẫn Quản Lý Thủ Tục, Giấy Tờ Công Dân Thuộc Phạm Vi Ngành Công An - Cư Trú, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Căn Cước Công Dân, Xuất Cảnh, Nhập Cảnh
Hướng Dẫn Quản Lý Thủ Tục, Giấy Tờ Công Dân Thuộc Phạm Vi Ngành Công An - Cư Trú, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Căn Cước Công Dân, Xuất Cảnh, Nhập Cảnh
260.000 ₫
-26%
Freeship
Sách - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
Sách - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
12.600 ₫
-30%
Freeship
Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách - Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Thu, Chi, Mua Sắm, Sử Dụng, Khấu Hao Tài Sản Nhà Nước
Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách - Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quản Lý Thu, Chi, Mua Sắm, Sử Dụng, Khấu Hao Tài Sản Nhà Nước
229.000 ₫
-32%
Luật Đầu Tư Hiện Hành (Luật Năm 2014, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2017) (Song Ngữ Việt - Anh)
Luật Đầu Tư Hiện Hành (Luật Năm 2014, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2017) (Song Ngữ Việt - Anh)
(3)
52.990 ₫
-16%
Hướng Dẫn Quyền Lợi Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Đối Với Chính Sách Thuế Tại Việt Nam (Song Ngữ Anh - Việt)
Hướng Dẫn Quyền Lợi Nghĩa Vụ Của Doanh Nghiệp Đối Với Chính Sách Thuế Tại Việt Nam (Song Ngữ Anh - Việt)
249.900 ₫
-37%
Freeship
Chính Sách Thuế - Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Và Quy Trình Công Khai Các Bước Giải Quyết Khiếu Nại Tại Cơ Quan Thuế Các Cấp
Chính Sách Thuế - Hướng Dẫn Quyết Toán Thuế Và Quy Trình Công Khai Các Bước Giải Quyết Khiếu Nại Tại Cơ Quan Thuế Các Cấp
260.000 ₫
-34%
Combo Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2016, 2017, 2018) + Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành (Năm 2014)(Song Ngữ Việt - Anh) (2 Cuốn)
Combo Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2016, 2017, 2018) + Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành (Năm 2014)(Song Ngữ Việt - Anh) (2 Cuốn)
(1)
233.900 ₫
-0%
Freeship
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế  Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
(2)
260.000 ₫
-34%
Nhập Khẩu Đầu Vào Trong Công Nghiệp Gia Công Ở Việt Nam
Nhập Khẩu Đầu Vào Trong Công Nghiệp Gia Công Ở Việt Nam
48.000 ₫
-6%
Freeship
Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước 2019 – Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định tại Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Doanh Nghiệp
Hướng Dẫn Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước 2019 – Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn, Khấu Hao Tài Sản Cố Định tại Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị, Doanh Nghiệp
260.000 ₫
-26%
Freeship
Hỏi - Đáp Các Vấn Đề Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình, Quản Lí Hộ Tịch, Hộ Khẩu Và Cư Trú
Hỏi - Đáp Các Vấn Đề Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình, Quản Lí Hộ Tịch, Hộ Khẩu Và Cư Trú
(1)
260.000 ₫
-26%
Kế Toán Doanh Nghiệp Cần Biết - Chính Sách Thuế
Kế Toán Doanh Nghiệp Cần Biết - Chính Sách Thuế
296.250 ₫
-25%
Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt ( Song Ngữ Việt - Anh )
Biểu Thuế Xuất Khẩu Ưu Đãi, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt ( Song Ngữ Việt - Anh )
(2)
500.000 ₫
-23%
Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016
Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016
376.000 ₫
-20%
Máy làm sạch bằng sóng siêu âm Xiaomi ERACLEAN GA01 - Hàng Nhập Khẩu
Máy làm sạch bằng sóng siêu âm Xiaomi ERACLEAN GA01 - Hàng Nhập Khẩu
(2)
738.000 ₫
-7%
Khuếch Sóng Phantom Sunnylife - Hàng Nhập Khẩu
Khuếch Sóng Phantom Sunnylife - Hàng Nhập Khẩu
(1)
160.000 ₫
-12%
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu& Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu& Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
(1)
250.000 ₫
-37%
Thẻ mực con dấu vuông Mã số thuế S854/ S844 - Hàng nhập khẩu
Thẻ mực con dấu vuông Mã số thuế S854/ S844 - Hàng nhập khẩu
(1)
58.000 ₫
-42%
Freeship
Yến Loan - Yến Sạch Xuất Khẩu (Hộp 100 Gram)
Yến Loan - Yến Sạch Xuất Khẩu (Hộp 100 Gram)
6.700.000 ₫
Cua Nâu IreLand Tươi Sống Nhập Khẩu - 1 Con
Cua Nâu IreLand Tươi Sống Nhập Khẩu - 1 Con
829.000 ₫
-35%
Bộ Kích Sóng Xiaomi Pro 300Mbps - Hàng Nhập Khẩu
Bộ Kích Sóng Xiaomi Pro 300Mbps - Hàng Nhập Khẩu
(3)
240.000 ₫
-31%
Freeship
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Bạn có đủ năng lực đảm nhận chức vụ Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu - Dành cho học sinh, sinh viên)
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Bạn có đủ năng lực đảm nhận chức vụ Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu - Dành cho học sinh, sinh viên)
590.000 ₫
-20%
Lò Vi Sóng Âm Gorenje BM235ORAB - Hàng Nhập Khẩu
Lò Vi Sóng Âm Gorenje BM235ORAB - Hàng Nhập Khẩu
14.125.000 ₫
-19%
Freeship
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Bạn có đủ năng lực đảm nhận chức vụ Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu - Dành cho người đi làm)
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Bạn có đủ năng lực đảm nhận chức vụ Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu - Dành cho người đi làm)
590.000 ₫
-20%
Lò vi sóng Frico FC-MW131 - Hàng nhập khẩu
Lò vi sóng Frico FC-MW131 - Hàng nhập khẩu
24.588.000 ₫
Bộ Kích Sóng Wifi Xiaomi Repeater Pro - Hàng Nhập Khẩu
Bộ Kích Sóng Wifi Xiaomi Repeater Pro - Hàng Nhập Khẩu
(29)
249.000 ₫
-0%
Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - Hàng Nhập Khẩu
Máy Đọc Sách Kindle Paperwhite Gen 10 - Hàng Nhập Khẩu
(207)
3.390.000 ₫
-8%
Kính Lúp Đọc Sách Cầm Tay 6X - Hàng Nhập Khẩu
Kính Lúp Đọc Sách Cầm Tay 6X - Hàng Nhập Khẩu
170.000 ₫
-29%
Kính Lúp Đọc Sách Cầm Tay 6X - Hàng Nhập Khẩu
Kính Lúp Đọc Sách Cầm Tay 6X - Hàng Nhập Khẩu
200.000 ₫
-31%
Máy Đọc Sách Boox Note Plus (Note+) - Hàng Nhập Khẩu
Máy Đọc Sách Boox Note Plus (Note+) - Hàng Nhập Khẩu
11.490.000 ₫
-15%
Máy Đọc Sách Kindle Oasis 32G - Hàng Nhập Khẩu - Xám
Máy Đọc Sách Kindle Oasis 32G - Hàng Nhập Khẩu - Xám
7.599.000 ₫
-15%
Sách :Gold Stars Wipe clean reading - Học tiếng anh (Sách NHập Khẩu )
Sách :Gold Stars Wipe clean reading - Học tiếng anh (Sách NHập Khẩu )
105.000 ₫
-48%
Bộ Kích Sóng Wifi Tenda A9 2.4GHz 300Mbps - Hàng Nhập Khẩu
Bộ Kích Sóng Wifi Tenda A9 2.4GHz 300Mbps - Hàng Nhập Khẩu
(26)
184.000 ₫
-47%
Cáp Sạc USB Dành Cho Galaxy J3 2016 - Hàng Nhập Khẩu
Cáp Sạc USB Dành Cho Galaxy J3 2016 - Hàng Nhập Khẩu
(1)
26.000 ₫
-68%
Freeship
Hạt Hạnh Nhân Sống DK Harvest  Nhập Khẩu - Túi 500g, 1000g
Hạt Hạnh Nhân Sống DK Harvest Nhập Khẩu - Túi 500g, 1000g
(66)
185.000 ₫
-38%