Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach binh luan luat kinh doanh bat dong san nam 2014 va cac van ban huong dan thi hanh`

Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Đã bán 1
245.000 ₫
Bình Luận Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bình Luận Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 51
245.000 ₫
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Đã bán 92
16.000 ₫
-20%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất
Đã bán 3
376.000 ₫
-20%
Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai
Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai
540.000 ₫
Sách Tìm Hiểu Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Năm 2014
Sách Tìm Hiểu Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Năm 2014
Đã bán 3
25.000 ₫
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Năm 2021
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Năm 2021
Đã bán 11
105.000 ₫
Bình Luận Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bình Luận Luật Khiếu Nại Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
255.600 ₫
-28%
Sách Combo Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Kinh Doanh Bất Động Sản - Luật KInh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2020
Sách Combo Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Kinh Doanh Bất Động Sản - Luật KInh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2020
Đã bán 1
416.000 ₫
-15%
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Đã bán 761
110.000 ₫
Bình Luận Chuyên Sâu Phần Chung Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất (Áp Dụng Từ Năm 2018)
Bình Luận Chuyên Sâu Phần Chung Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất (Áp Dụng Từ Năm 2018)
Đã bán 1
250.000 ₫
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Khóa do trùng MSKU 3710607811837
HẾT HÀNG
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Khóa do trùng MSKU 3710607811837
Đã bán 24
102.375 ₫
-3%
Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Đã bán 24
99.000 ₫
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 49
245.000 ₫
-32%
Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Bình luận Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Đã bán 6
245.000 ₫
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012 , Sửa Đổi , Bổ Sung Năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012 , Sửa Đổi , Bổ Sung Năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
105.000 ₫
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)
Đã bán 18
43.875 ₫
-3%
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Năm 2013) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Năm 2013) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 22
123.250 ₫
Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 2
112.500 ₫
Luật Thương Mại Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thương Mại Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 8
131.900 ₫
Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Hiện Hành (Năm 2016) Và Các Văn Bản Hưỡng Dẫn Thi Hành
Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Hiện Hành (Năm 2016) Và Các Văn Bản Hưỡng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
35.000 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 27
185.900 ₫
Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường, An Ninh Trật Tự, Xây Dựng, Thương Mại (Mới Nhất Năm 2018)
Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường, An Ninh Trật Tự, Xây Dựng, Thương Mại (Mới Nhất Năm 2018)
Đã bán 11
260.000 ₫
Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 10
27.000 ₫
Sách luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 19
59.000 ₫
-16%
Sách Luật Doanh Nghiệp 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Doanh Nghiệp 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 4
43.000 ₫
Sách Combo Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
Sách Combo Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Lao Động Năm 2019
210.000 ₫
-30%
Luật kinh doanh bất động sản (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Luật kinh doanh bất động sản (Hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2020)
15.000 ₫
-25%
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án
Đã bán 421
98.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
Đã bán 138
195.000 ₫
Combo 2 Cuốn : Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai + Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản Với 15 Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Trong Mua Bán Bất Động Sản
Combo 2 Cuốn : Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai + Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất Và Kinh Doanh Bất Động Sản Với 15 Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Trong Mua Bán Bất Động Sản
Đã bán 1
589.300 ₫
-29%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học - Luật Đất Đai (Năm 2013) + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học - Luật Đất Đai (Năm 2013) + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai
558.000 ₫
-24%
Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai
Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai
Đã bán 103
121.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất Năm 2018 - Khóa do trùng MSKU 1938541775158
NGỪNG KINH DOANH
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất Năm 2018 - Khóa do trùng MSKU 1938541775158
Đã bán 14
255.000 ₫
Sách Luật Cư Trú Năm 2006 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Cư Trú Năm 2006 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
15.000 ₫
Chính Sách Thuế và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
Chính Sách Thuế và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
250.000 ₫
So Sánh Bộ Luật Hình Sự 1999 – 2015, Được Sửa Đổi,  Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản  Hướng Dẫn Thi Hành
So Sánh Bộ Luật Hình Sự 1999 – 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 14
290.000 ₫
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 – Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự – Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự – Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 – Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự – Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự – Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện
Đã bán 21
265.000 ₫
Sách Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Sách Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2015
Đã bán 26
26.000 ₫
Luật Kiến Trúc Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Kiến Trúc Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 3
57.960 ₫
Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường ,An Ninh Trật Tự, Xây Dựng, Thương Mại
Bình Luận Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đất Đai, Môi Trường ,An Ninh Trật Tự, Xây Dựng, Thương Mại
Đã bán 45
240.000 ₫
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ 2: Các Tội Phạm - Chương XVIII - Mục I: Các Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất, Kinh Doanh, Thương Mại (Bình Luận Chuyên Sâu)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ 2: Các Tội Phạm - Chương XVIII - Mục I: Các Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất, Kinh Doanh, Thương Mại (Bình Luận Chuyên Sâu)
270.000 ₫
Sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
110.000 ₫
-19%
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất Năm 2018 - Khóa do trùng MSKU 1938541775158
HẾT HÀNG
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất Năm 2018 - Khóa do trùng MSKU 1938541775158
255.000 ₫
Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai
Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai
Đã bán 184
110.000 ₫
Bộ Luật Lao Động 2012 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Bộ Luật Lao Động 2012 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 168
110.000 ₫
Sách Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Sách Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 1
25.000 ₫
Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2016 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Năm 2008 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2016 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
18.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào