Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach bo luat hinh su nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam sua doi nam 2017`

BỘ LUẬT HÌNH SỰ – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀ LUẬT SỐ 12/2017/QH14 (HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01-01-2018)
BỘ LUẬT HÌNH SỰ – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – VĂN BẢN HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 VÀ LUẬT SỐ 12/2017/QH14 (HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01-01-2018)
250.000 ₫
-23%
Sách Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Có Hiệu Lực Thi Hành Ngày 01-01-2017 (Xuất Bản Năm 2021)
Sách Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Có Hiệu Lực Thi Hành Ngày 01-01-2017 (Xuất Bản Năm 2021)
Đã bán 7
44.000 ₫
-32%
VN - Bộ luật dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
VN - Bộ luật dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đã bán 11
33.000 ₫
-45%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã bán 67
59.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã bán 60
55.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)
Đã bán 81
40.000 ₫
Bộ luật tố tụng hình sự - Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hiện hành)
Bộ luật tố tụng hình sự - Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( hiện hành)
Đã bán 9
41.250 ₫
-45%
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)
Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Áp Dụng Từ Ngày 01-01-2021)
Đã bán 54
47.400 ₫
-20%
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Trong Bối Cảnh Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa (Sách chuyên khảo) (Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)
Đã bán 2
105.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-07-2016)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-07-2016)
Đã bán 19
59.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự  Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-01-2017 )
Bộ Luật Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( Áp Dụng Từ 01-01-2017 )
Đã bán 170
50.000 ₫
Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đã bán 8
250.000 ₫
Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017)
Đã bán 498
71.200 ₫
-20%
Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Sửa Đổi)
Tìm Hiểu Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Sửa Đổi)
Đã bán 11
250.000 ₫
Luật Thi Hành Án Dân Sự - Luật Thi Hành Án Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Luật Thi Hành Án Dân Sự - Luật Thi Hành Án Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Đã bán 103
40.600 ₫
-30%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Đã bán 206
50.400 ₫
-20%
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)
Đã bán 194
40.710 ₫
-31%
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Các Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Các Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước
Đã bán 6
70.000 ₫
Tìm hiểu các hình phạt trong bộ luậtt hình sự năm 2015 và phương pháp quyết định hình phạt trong xét xử vụ án hình sự với các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Tìm hiểu các hình phạt trong bộ luậtt hình sự năm 2015 và phương pháp quyết định hình phạt trong xét xử vụ án hình sự với các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
425.000 ₫
CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - KINH TẾ - LAO ĐỘNG MỚI NHẤT
CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ - DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH - KINH TẾ - LAO ĐỘNG MỚI NHẤT
260.000 ₫
-32%
Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế.
Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế.
395.000 ₫
Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2008, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018, 2019 Và Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2008, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018, 2019 Và Nghị Định Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt
76.000 ₫
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ & 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Luật số 41/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc Hội)
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ & 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Luật số 41/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc Hội)
298.000 ₫
-15%
Combo bộ sách bình luận Bộ luật hình sự 2015 của tác giả Đinh Văn Quế (Bộ 8 cuốn)
Combo bộ sách bình luận Bộ luật hình sự 2015 của tác giả Đinh Văn Quế (Bộ 8 cuốn)
2.200.000 ₫
Di Động Xã Hội Của Nguồn Nhân Lực Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
Di Động Xã Hội Của Nguồn Nhân Lực Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Tại Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
165.000 ₫
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
270.000 ₫
-32%
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
345.000 ₫
-13%
Sách 100 Năm Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực (1917-2017) Giá Trị Lịch Sử Và Ý Nghĩa Thời Đại - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách 100 Năm Cách Mạng Tháng Mười Nga Và Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực (1917-2017) Giá Trị Lịch Sử Và Ý Nghĩa Thời Đại - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
268.000 ₫
-10%
Sách 125 Câu Nói Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Công An Nhân Dân - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách 125 Câu Nói Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Công An Nhân Dân - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
16.000 ₫
Sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
110.000 ₫
-19%
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
170.000 ₫
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
148.000 ₫
-10%
Luật Thu Nhập Cá Nhân (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2012,2014,2020)
Luật Thu Nhập Cá Nhân (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2012,2014,2020)
15.000 ₫
Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế Bảo Hiểm Thất Nghiệp
265.000 ₫
-33%
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ 2: Các Tội Phạm - Chương XVIII - Mục I: Các Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất, Kinh Doanh, Thương Mại (Bình Luận Chuyên Sâu)
Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Thứ 2: Các Tội Phạm - Chương XVIII - Mục I: Các Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Sản Xuất, Kinh Doanh, Thương Mại (Bình Luận Chuyên Sâu)
270.000 ₫
Doanh Nghiệp Xã Hội Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Xã Hội Ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Doanh Nghiệp Xã Hội Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Xã Hội Ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)
105.000 ₫
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
105.000 ₫
Trách Nhiệm Giải Trình Của Chính Quyền Địa Phương Theo Pháp Luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Trách Nhiệm Giải Trình Của Chính Quyền Địa Phương Theo Pháp Luật Việt Nam (Sách chuyên khảo)
98.000 ₫
-13%
Gia Đình Trung Lưu Ở Việt Nam Với Các Quá Trình Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội - Văn Hóa
Gia Đình Trung Lưu Ở Việt Nam Với Các Quá Trình Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội - Văn Hóa
Đã bán 1
89.000 ₫
Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Về Pháp Luật Ở Việt Nam Trong Hơn 30 Năm Qua
Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Về Pháp Luật Ở Việt Nam Trong Hơn 30 Năm Qua
Đã bán 4
157.000 ₫
Luật Thương mại (Hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019)
Luật Thương mại (Hiện hành) (sửa đổi năm 2017, 2019)
30.000 ₫
-25%
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019)
Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019)
Đã bán 1
25.500 ₫
-25%
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 )
Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 )
15.750 ₫
-25%
Luật căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Luật căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
10.500 ₫
-25%
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)
33.750 ₫
-25%
Luật An toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
Luật An toàn thông tin mạng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018)
13.500 ₫
-25%
Luật Các tổ chức tín dụng (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Luật Các tổ chức tín dụng (hiện hành), (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
33.000 ₫
-25%
Luật Bảo hiểm xã hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)
Luật Bảo hiểm xã hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019)
20.250 ₫
-25%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào