tiki

Sach bo luat to tung dan su nam 2004 va van ban huong dan thi hanh giá tốt, giảm giá đến 40% - Tháng 3, 2023 | Mua Ngay | Tiki

Kết quả tìm kiếm cho `sach bo luat to tung dan su nam 2004 va van ban huong dan thi hanh`

So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 Và Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

Đã bán 2
285.000
-19%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

259.000
Tặng tới 44 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019, 2020)

Đã bán 4
154.000
-25%
Tặng tới 4 ASA (797 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Sách So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất - V1349P

250.000
Tặng tới 43 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.8
Đã bán 48
65.000
-28%
Tặng tới 2 ASA (336 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 22
256.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất Năm 2021

5
Đã bán 31
105.000
Tặng tới 3 ASA (544 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020) - Tái bản năm 2022

4.7
Đã bán 299
165.000
Tặng tới 4 ASA (854 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Đã bán 1
115.000
Tặng tới 3 ASA (595 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) Tái bản năm 2022

Đã bán 2
204.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

5
Đã bán 14
329.000
-27%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011) Với Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 3
178.000
-10%
Tặng tới 4 ASA (921 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 37
227.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

So Sánh - Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 Và 2005 (Áp Dụng 01-07-2016)

Đã bán 1
249.000
Tặng tới 42 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018)

5
Đã bán 5
26.000
-26%
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Bộ Luật hình Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 2
255.000
Tặng tới 43 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020) - Tái bản năm 2022

4
Đã bán 5
72.000
Tặng tới 2 ASA (373 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Luật cán bộ công chức và văn bản hướng dẫn thi hành

113.400
Tặng tới 3 ASA (587 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

300.000
Tặng tới 51 ASA (11k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự + Bộ luật tố tụng hình sự

4.5
Đã bán 59
126.000
Tặng tới 3 ASA (652 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật luật sư hiện hành và các văn bản hướng dẫn áp dụng

5
Đã bán 18
35.000
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Thi Hành Án Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018, 2020, 2022)

5
Đã bán 93
68.400
Tặng tới 2 ASA (354 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 19
40.000
-11%
Tặng tới 1 ASA (207 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Luật Tố Cáo Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành NĂM 2020

Đã bán 5
27.900
Giao tiết kiệm

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành) + Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành)

342.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Đã bán 1
275.000
-30%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

4.3
Đã bán 47
303.000
-33%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 10
118.000
Tặng tới 3 ASA (611 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, quy trình tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành Luật tố cáo (mới nhất)

Đã bán 1
260.000
-26%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

4.6
Đã bán 19
305.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng dân sự

Đã bán 7
94.500
Tặng tới 2 ASA (489 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 2022) – Quốc Hội - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật – Bìa mềm

Đã bán 2
76.000
Tặng tới 2 ASA (393 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Luật Thi Hành Án Dân Sự ( Hiện Hành ) ( Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014, 2018, 2020, 2022 )

5
Đã bán 17
61.200
-10%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật công chứng hiện hành và các văn bản hướng dẫn áp dụng

Đã bán 7
50.000
Tặng tới 1 ASA (259 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 1
180.000
-36%
Tặng tới 5 ASA (932 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) - Bản in năm 2022

4.7
Đã bán 68
92.400
Tặng tới 2 ASA (478 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Pháp Luật Tố Tụng Dân Sự (Tóm Tắt Và Tình Huống Thực Tiễn)

Đã bán 8
179.100
-10%
Tặng tới 4 ASA (927 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản

249.000
Tặng tới 42 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Thi hành án dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 2022)

Đã bán 1
64.600
Tặng tới 2 ASA (334 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

4.5
Đã bán 6
51.000
-27%
Tặng tới 1 ASA (264 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào