Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `sach cac van ban phap luat ve luat lao dong cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam`

icon-astra

Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020

4.8
Đã bán 266
265.000
Tặng tới 45 ASA (15k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật

4.6
Đã bán 30
190.000
Tặng tới 21 ASA (7k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

4.6
Đã bán 44
93.900
-11%
Tặng tới 2 ASA (764 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 3
204.300
-10%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sổ Tay Hướng Dẫn Kỹ Thuật Xây Dựng Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Quyền Địa Phương Các Cấp

79.000
Tặng tới 2 ASA (643 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Hệ thống văn bản pháp luật về thuế (Văn bản cập nhật đến năm 2022)

Đã bán 6
130.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Hệ thống văn bản Quốc Tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn Pháp Luật Về Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia Và Luật Biển

5
Đã bán 154
110.000
Tặng tới 3 ASA (895 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bảo Vệ Các Quyền Con Người Bằng Pháp Luật Hình Sự Thực Định Việt Nam (Sách chuyên khảo)

4.5
Đã bán 7
299.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Đã bán 11
28.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)

5
Đã bán 22
183.000
Tặng tới 20 ASA (7k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

5
Đã bán 64
52.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 4 - 2021)

Đã bán 9
68.000
-35%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
icon-astra

So Sánh Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

5
Đã bán 10
210.000
Tặng tới 36 ASA (12k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Cẩm nang pháp luật ngân hàng (nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Đã bán 6
243.000
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hướng Dẫn Văn Bản Pháp Luật Về Công Chứng, Chứng Thực, Giám Định Tư Pháp Và Hộ Tịch

5
Đã bán 16
239.000
Tặng tới 41 ASA (13k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Đã bán 5
469.800
-13%
Tặng tới 52 ASA (17k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Chỉ dẫn tra cứu pháp luật lao động và các biểu mẫu áp dụng tại doanh nghiệp

5
Đã bán 5
80.000
Tặng tới 2 ASA (651 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

Đã bán 1
362.000
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.3
Đã bán 37
62.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bảo Vệ Quyền Con Người Của Trẻ Em Bằng Pháp Luật Hình Sự Việt Nam (Sách Chuyên Khảo)

4.7
Đã bán 13
75.000
Tặng tới 2 ASA (611 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - 500 câu hỏi và tình huống giải quyết các vướng mắc, tranh chấp lao động theo Bộ Luật Lao Động năm 2019

Đã bán 3
320.000
Tặng tới 35 ASA (11k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Tìm Hiểu Quy Định Của Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Địa Phương

Đã bán 5
65.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

4.7
Đã bán 105
360.000
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
icon-astraGiao ngày mai

Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức Và Người Lao Động

Đã bán 4
268.000
Tặng tới 29 ASA (10k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

4.7
Đã bán 52
380.000
-5%
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020

5
Đã bán 18
41.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hỏi - Đáp Về Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thị Hành

Đã bán 3
83.000
Tặng tới 2 ASA (676 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019

Đã bán 2
80.000
Tặng tới 2 ASA (651 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Về Nhà Ở Xã Hội

Đã bán 9
105.000
Tặng tới 3 ASA (855 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC (Sách chuyên khảo)

Đã bán 6
115.000
Tặng tới 3 ASA (936 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

So Sánh Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2000 - 2014 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

4.7
Đã bán 21
234.500
-33%
Tặng tới 26 ASA (8k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

5
Đã bán 29
250.000
Tặng tới 28 ASA (9k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hệ thống văn bản pháp luật về ngân hàng - luật có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành

4.5
Đã bán 9
140.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động

5
Đã bán 348
175.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
icon-astraGiao ngày mai

Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật

4.7
Đã bán 26
106.000
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Chính Sách Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

4.7
Đã bán 17
195.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Lao Động Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 13
111.000
Tặng tới 3 ASA (904 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái bản)

5
Đã bán 12
98.000
Tặng tới 2 ASA (798 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Ngành Công An Nhân Dân

Đã bán 3
265.000
-33%
Tặng tới 45 ASA (15k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật

Đã bán 7
156.000
Tặng tới 17 ASA (6k ₫)
≈ 3.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào