Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach cam nang phap luat`

Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Đã bán 87
268.000 ₫
-10%
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
GIAO SIÊU TỐC 2H

Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

Đã bán 174
218.000 ₫
Từ điển pháp luật Việt Nam
GIAO SIÊU TỐC 2H

Từ điển pháp luật Việt Nam

Đã bán 193
265.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO SIÊU TỐC 2H

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 264
248.000 ₫
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

Đã bán 938
175.000 ₫
CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI HIỆN HÀNH NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

CẨM NANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI HIỆN HÀNH NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

Đã bán 10
265.000 ₫
-4%
Sách - Cẩm nang pháp luật ngân hàng (nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Sách - Cẩm nang pháp luật ngân hàng (nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Đã bán 2
250.000 ₫
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Đã bán 58
275.000 ₫
-47%
Sách Combo Kinh Doanh Sành Luật Và Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý (Luật Sư Trương Thanh Đức - Trọng Tài Viên VAIC)

Sách Combo Kinh Doanh Sành Luật Và Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý (Luật Sư Trương Thanh Đức - Trọng Tài Viên VAIC)

Đã bán 1
365.000 ₫
-10%
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 17
316.000 ₫
-20%
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 875
55.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Đã bán 1
255.000 ₫
Bộ Luật Hình Sự
GIAO SÁNG MAI

Bộ Luật Hình Sự

Đã bán 220
250.000 ₫
Cẩm Nang Phổ Biến , Giáo Dục Pháp Luật Trong Trường Học - Biện Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Và Phòng , Chống Vi Phạm Pháp Luật Trong Học Sinh , Sinh viên
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Phổ Biến , Giáo Dục Pháp Luật Trong Trường Học - Biện Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Và Phòng , Chống Vi Phạm Pháp Luật Trong Học Sinh , Sinh viên

Đã bán 1
395.000 ₫
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiếm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiếm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)

Đã bán 9
239.000 ₫
-18%
Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)

Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt Nam sau Pháp điển hoá lần thứ ba (Sách chuyên khảo)

Đã bán 18
183.000 ₫
Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế- Văn Bản Đã Được Cập Nhật, Hợp Nhất Đến Năm 2019

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thuế- Văn Bản Đã Được Cập Nhật, Hợp Nhất Đến Năm 2019

Đã bán 322
120.000 ₫
Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai

Đã bán 230
175.000 ₫
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Hôn Nhân Và Gia Đình

Đã bán 7
28.800 ₫
Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

Sách Hướng Dẫn Môn Học Luật Hiến Pháp (Sách tham khảo)

Đã bán 20
58.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp

Đã bán 33
115.000 ₫
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Đã bán 23
260.000 ₫
Sách luật cạnh tranh

Sách luật cạnh tranh

22.500 ₫
101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

Đã bán 31
101.800 ₫
-3%
Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Pháp Luật Về Thừa Kế Được Áp Dụng Theo Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 (Sách chuyên khảo)

Đã bán 15
49.500 ₫
Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật

Tổng Quan Về Luật Quốc Tế Và Các Văn Bản Pháp Luật

Đã bán 22
190.000 ₫
Kỹ năng hành nghệ luật sư tư vấn

Kỹ năng hành nghệ luật sư tư vấn

Đã bán 171
400.000 ₫
Giáo Trình Pháp Luật Về Quy Hoạch Và Giải Phóng Mặt Bằng

Giáo Trình Pháp Luật Về Quy Hoạch Và Giải Phóng Mặt Bằng

Đã bán 6
131.000 ₫
Cẩm nang pháp luật giao thông đường bộ (Luật giao thông đường bộ hiện hành (năm 2008); Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính và hệ thống biển báo)

Cẩm nang pháp luật giao thông đường bộ (Luật giao thông đường bộ hiện hành (năm 2008); Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính và hệ thống biển báo)

65.000 ₫
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Đã bán 32
210.000 ₫
Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Pháp Luật Lao Động

Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Pháp Luật Lao Động

Đã bán 19
270.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chính Sách Dành Cho Hội Người Cao Tuổi
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Pháp Luật Và Các Chính Sách Dành Cho Hội Người Cao Tuổi

275.000 ₫
-21%
Luật Đầu Tư

Luật Đầu Tư

Đã bán 5
62.000 ₫
Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 1 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

Đã bán 479
98.000 ₫
Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính
GIAO SIÊU TỐC 2H

Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

Đã bán 30
211.000 ₫
Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Đã bán 121
220.500 ₫
-37%
Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước

Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước

Đã bán 6
24.500 ₫
Luật Biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam

Đã bán 5
9.900 ₫
Luật An Ninh Mạng

Luật An Ninh Mạng

Đã bán 1
15.000 ₫
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Đã bán 4
279.400 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Cá Nhân và Gia Đình _ Tái bản
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Pháp Luật Cá Nhân và Gia Đình _ Tái bản

Đã bán 15
280.000 ₫
Sổ Tay Pháp Luật Lao Động (Tái Bản 2021)

Sổ Tay Pháp Luật Lao Động (Tái Bản 2021)

Đã bán 20
211.000 ₫
-16%
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

197.000 ₫
-10%
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 881
48.000 ₫
Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Cẩm Nang Giải Đáp Vướng Mắc Về Luật Ngân Sách Nhà Nước - Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 5
207.000 ₫
-10%
Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Thông Tin Ở Việt Nam

Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Thông Tin Ở Việt Nam

Đã bán 3
151.050 ₫
Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 61
145.000 ₫
Sách-Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư (NXB Trẻ)

Sách-Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư (NXB Trẻ)

245.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào