Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach che do chinh sach moi ve tien luong tien cong bao hiem xa hoi y te that nghiep luat vien chuc xu ly ky luat doi voi cong chuc chinh sach doi voi can bo cong chuc nguoi lao dong che do cong tac phi phuong tien di lai 2011`

Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020
Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020
Đã bán 245
250.000 ₫
-6%
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021
224.000 ₫
-15%
Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động Mới Nhất
Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương - Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động Mới Nhất
Đã bán 27
230.000 ₫
Bộ Luật Lao Động – Labor Code – Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Lao Động Việt – Anh  - Hoa
Bộ Luật Lao Động – Labor Code – Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Trong Lĩnh Vực Lao Động Việt – Anh - Hoa
Đã bán 23
250.000 ₫
-13%
Chính Sách Mới về Bảo Hiểm - Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Chính Sách Mới về Bảo Hiểm - Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Luật Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp
260.000 ₫
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
265.000 ₫
Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi) Và Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2020
Bộ Luật Lao Động (Sửa Đổi) Và Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2020
Đã bán 35
244.900 ₫
-38%
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
285.000 ₫
-28%
Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y Tế Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Đã bán 2
265.000 ₫
-33%
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Năm 2020
Đã bán 26
244.900 ₫
-38%
Cải Cách Chính Sách Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội
Cải Cách Chính Sách Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội
250.000 ₫
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Tiền Ảo Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển
Xây Dựng Và Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Về Tiền Ảo Trong Bối Cảnh Hội Nhập Và Phát Triển
Đã bán 21
101.500 ₫
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021
Đã bán 34
244.900 ₫
-38%
Sách Cơ Chế Pháp Lý Về Sự Tham GIa Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay
Sách Cơ Chế Pháp Lý Về Sự Tham GIa Của Các Tổ Chức Xã Hội Trong Bảo Vệ Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay
Đã bán 1
79.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội
Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội
Đã bán 3
260.000 ₫
 Thương vụ đầu tiên của tôi (My First Business Encyclopedia) - Kiến thức cơ bản về kinh doanh, tài chính tiền tệ trẻ cần phải có (6+)
Thương vụ đầu tiên của tôi (My First Business Encyclopedia) - Kiến thức cơ bản về kinh doanh, tài chính tiền tệ trẻ cần phải có (6+)
Đã bán 8
225.000 ₫
Sự Tiến Hóa Của Tiền Tệ
Sự Tiến Hóa Của Tiền Tệ
Đã bán 7
116.200 ₫
-16%
The Hero Factor - Các Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Thay Đổi Tổ Chức Và Tạo Nên Văn Hóa
The Hero Factor - Các Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Thay Đổi Tổ Chức Và Tạo Nên Văn Hóa
Đã bán 51
89.100 ₫
-31%
Giải Mật Ngoại Hạng Anh
Giải Mật Ngoại Hạng Anh
Đã bán 152
168.350 ₫
-35%
Kinh tế học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính - Ấn bản thứ 12
Kinh tế học về Tiền, Ngân hàng và Thị trường Tài chính - Ấn bản thứ 12
Đã bán 156
776.000 ₫
Sống Sót Sau Những Cú Shock Kinh Doanh - Tập 2
Sống Sót Sau Những Cú Shock Kinh Doanh - Tập 2
Đã bán 15
46.500 ₫
-37%
Triết Lý Kinh Doanh Của Alibaba (Bìa Mềm)
Triết Lý Kinh Doanh Của Alibaba (Bìa Mềm)
Đã bán 32
75.400 ₫
-31%
MBA - 100 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả Của Người Nhật
MBA - 100 Bí Quyết Làm Việc Hiệu Quả Của Người Nhật
Đã bán 33
104.200 ₫
-34%
Bộ 2 Cuốn Bí Kíp Quản Lý Tài Chính: Tiền Đẻ Ra Tiền + Kế Hoạch Quản Lý Tài Chính Cá Nhân - Phương Pháp 9 Bước Để Đặt Được Tự Do Tài Chính - MinhAnBooks
Bộ 2 Cuốn Bí Kíp Quản Lý Tài Chính: Tiền Đẻ Ra Tiền + Kế Hoạch Quản Lý Tài Chính Cá Nhân - Phương Pháp 9 Bước Để Đặt Được Tự Do Tài Chính - MinhAnBooks
215.000 ₫
Sống Sót Sau Những Cú Shock Kinh Doanh - Tập 3
Sống Sót Sau Những Cú Shock Kinh Doanh - Tập 3
Đã bán 13
60.800 ₫
-29%
Xây Dựng Thương Hiệu Uy Tín - Bí Quyết Tạo Nên Thương Hiệu Xuất Chúng
Xây Dựng Thương Hiệu Uy Tín - Bí Quyết Tạo Nên Thương Hiệu Xuất Chúng
Đã bán 21
83.500 ₫
-30%
TIỀN ĐẺ RA TIỀN – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THÔNG MINH_ SÁCH _ BIZBOOKS_ SÁCH KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH_ SÁCH HAY MỖI NGÀY_ SÁCH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
TIỀN ĐẺ RA TIỀN – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THÔNG MINH_ SÁCH _ BIZBOOKS_ SÁCH KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH_ SÁCH HAY MỖI NGÀY_ SÁCH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
Đã bán 1
120.000 ₫
Chỉ giao một số khu vực
Sách: Những Sát Thủ Hàng Loạt Trong Giới Tài Chính
Sách: Những Sát Thủ Hàng Loạt Trong Giới Tài Chính
Đã bán 14
96.000 ₫
-20%
Bộ Sách Bí Quyết Quản Lý Tài Chính Cá Nhân 5 Cuốn: 9 Bước Tự Do Tài Chính + Các Quy Luật Của Tiền + Lớp Học Về Tiền + Phụ Nữ Và Tiền Bạc + Bí Quyết Quản Lý Tiền Dành Cho Người Trẻ Tuổi Tài Năng Nhưng Khánh Kiệt
Bộ Sách Bí Quyết Quản Lý Tài Chính Cá Nhân 5 Cuốn: 9 Bước Tự Do Tài Chính + Các Quy Luật Của Tiền + Lớp Học Về Tiền + Phụ Nữ Và Tiền Bạc + Bí Quyết Quản Lý Tiền Dành Cho Người Trẻ Tuổi Tài Năng Nhưng Khánh Kiệt
Đã bán 83
637.500 ₫
-25%
Quà tặng kèm
Combo 2 cuốn kỹ năng: Tâm Lý Học Về Tiền + Chiến Lược Tài Chính Cá Nhân
Combo 2 cuốn kỹ năng: Tâm Lý Học Về Tiền + Chiến Lược Tài Chính Cá Nhân
Đã bán 4
291.500 ₫
Vùng Lợi Nhuận
Vùng Lợi Nhuận
Đã bán 322
129.350 ₫
-35%
Sách - Con đường tự do tài chính (tặng kèm bookmark thiết kế)
Sách - Con đường tự do tài chính (tặng kèm bookmark thiết kế)
Đã bán 1
105.300 ₫
Spenditude: Làm chủ đồng tiền, tự do tài chính - Tác giả Janine Robertson , Paul Gordon
Spenditude: Làm chủ đồng tiền, tự do tài chính - Tác giả Janine Robertson , Paul Gordon
Đã bán 3
84.000 ₫
-30%
Khéo Ăn Nói Bán Hàng Thành Công (Bìa Mềm)(Tái Bản)
Khéo Ăn Nói Bán Hàng Thành Công (Bìa Mềm)(Tái Bản)
Đã bán 25
69.500 ₫
-31%
Think And Grow Rich - 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu (Tái Bản)
Think And Grow Rich - 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu, Làm Giàu (Tái Bản)
Đã bán 1000+
76.500 ₫
-30%
Giá hội viên TikiNOW: 68.850 ₫
Nồi chiên không dầu Severin FR2430, hàng chính hãng Đức. Hạn chế lượng dầu, tiện lợi với 6 chế độ cài đặt sẵn. Khóa an toàn tránh rơi vỡ khi lấy rổ rán ra. Rổ rán và tay cầm chống dính dễ vệ sinh. Bảo hành chính hãng 24 tháng.
Nồi chiên không dầu Severin FR2430, hàng chính hãng Đức. Hạn chế lượng dầu, tiện lợi với 6 chế độ cài đặt sẵn. Khóa an toàn tránh rơi vỡ khi lấy rổ rán ra. Rổ rán và tay cầm chống dính dễ vệ sinh. Bảo hành chính hãng 24 tháng.
Đã bán 1
3.090.000 ₫
MISHKIN KINH TẾ HỌC VỀ TIỀN, NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
MISHKIN KINH TẾ HỌC VỀ TIỀN, NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Đã bán 19
777.000 ₫
Bộ 3 Cuốn Sách Suze Orman (Tái bản 2019): 9 Bước Tự Do Tài Chính + Các Quy Luật Của Tiền + Lớp Học Về Tiền
Bộ 3 Cuốn Sách Suze Orman (Tái bản 2019): 9 Bước Tự Do Tài Chính + Các Quy Luật Của Tiền + Lớp Học Về Tiền
Đã bán 67
292.000 ₫
-40%
Quà tặng kèm
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG CỤ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG CỤ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH
Đã bán 9
239.000 ₫
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn (Tái Bản)
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn (Tái Bản)
Đã bán 33
110.900 ₫
-20%
Kiệt Quệ Tài Chính Thế Hệ Y - Tiến Hành Đầu Tư (Cuốn Sách Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Để Nâng Cấp Số Tiền Của Bạn)
Kiệt Quệ Tài Chính Thế Hệ Y - Tiến Hành Đầu Tư (Cuốn Sách Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Để Nâng Cấp Số Tiền Của Bạn)
Đã bán 107
84.000 ₫
-47%
Combo Về Lịch Sử Nền Tài Chính Tiền Tệ Thế Giới: Gia tộc Morgan + Đồng Tiền Lên Ngôi
Combo Về Lịch Sử Nền Tài Chính Tiền Tệ Thế Giới: Gia tộc Morgan + Đồng Tiền Lên Ngôi
Đã bán 1
700.000 ₫
Thu Hút Khách Hàng Bằng Dịch Vụ, Giữ Chân Khách Hàng Bằng Trải Nghiệm
Thu Hút Khách Hàng Bằng Dịch Vụ, Giữ Chân Khách Hàng Bằng Trải Nghiệm
Đã bán 493
84.500 ₫
-34%
Sách - Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền
Sách - Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền
Đã bán 2
50.700 ₫
Dạy Con Làm Giàu 05 - Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính
Dạy Con Làm Giàu 05 - Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính
Đã bán 1000+
91.000 ₫
-30%
Giá hội viên TikiNOW: 81.900 ₫
Đèn Bàn Học Đọc Sách Làm Việc LED Cảm Ứng Cao Cấp  2000mAh - Chống Cận - 3 Cấ Độ Điều Chỉnh - Vùng Sáng 3000-6000K Tùy Thích -  Gập 2 Chỗ Tiện Lợi – Bảo Vệ Đôi Mắt
Đèn Bàn Học Đọc Sách Làm Việc LED Cảm Ứng Cao Cấp 2000mAh - Chống Cận - 3 Cấ Độ Điều Chỉnh - Vùng Sáng 3000-6000K Tùy Thích - Gập 2 Chỗ Tiện Lợi – Bảo Vệ Đôi Mắt
Đã bán 24
560.000 ₫
Kinh Tế Học Về Tiền , Ngân Hàng Và Thị Trường Tài Chính - Mishkin (Ấn Bản Thứ 12 - 2021)
Kinh Tế Học Về Tiền , Ngân Hàng Và Thị Trường Tài Chính - Mishkin (Ấn Bản Thứ 12 - 2021)
888.000 ₫
Sách - Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ
Sách - Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ
Đã bán 2
99.000 ₫
-10%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào