tiki

Kết quả tìm kiếm cho `sach giao trinh kinh te luong`

official_store

Giáo Trình Kinh Tế Lượng (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế)

5
Đã bán 20
38.720
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kiểm Toán (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

Đã bán 10
42.000
Tặng tới 1 ASA (244 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

4.8
Đã bán 153
92.000
Tặng tới 2 ASA (534 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Quản Trị Marketing - Dùng Cho Các Trường Đại Học, Cao Đăng Khối Kinh Tế

Đã bán 3
49.000
Tặng tới 1 ASA (285 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Nguyên Lý Kinh Tế Học Vĩ Mô (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

5
Đã bán 36
45.000
Tặng tới 1 ASA (261 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 4 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin + Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Bộ mới năm 2021

4.8
Đã bán 124
269.800
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 5 Cuốn Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin, Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin + Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học + Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

374.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế

Đã bán 2
36.000
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế

5
Đã bán 23
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 2 Cuốn Sách Tài Chính Tiền Tệ: Tâm Lý Học Về Tiền + Năng Lượng Của Tiền (Sách 1980)

385.200
-10%
Tặng tới 42 ASA (10k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý

4.8
Đã bán 170
93.600
Tặng tới 2 ASA (543 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 5 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học, Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị , Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

5
Đã bán 67
344.000
Tặng tới 38 ASA (9k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo trình kinh tế đầu tư

Đã bán 3
111.500
-30%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Giáo Trình Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Tập 1 - Phần Đại Cương

40.000
Tặng tới 1 ASA (232 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 4 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin + Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

5
Đã bán 7
287.500
Tặng tới 32 ASA (7k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Nguyên Lý Kinh Tế Học Vĩ Mô (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

Đã bán 1
45.000
Tặng tới 1 ASA (261 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Kinh Tế - Bài Học Kinh Doanh: BAD BLOOD - Máu Bẩn (Sách Kinh Doanh Hay Của Năm 2018 / Tặng Kèm Bookmark Greenlife)

4.7
Đã bán 187
160.130
Tặng tới 4 ASA (930 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

Đã bán 9
31.680
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Kinh Tế: Made In Japan (Tái Bản 2018) - (Đột Phá Chất Lượng, Kiến Tạo Tương Lai / Tặng Kèm Postcard Happylife)

133.330
Tặng tới 3 ASA (774 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Kinh Tế Lượng (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học khối kinh tế)

Đã bán 8
44.000
Tặng tới 1 ASA (255 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

4
Đã bán 5
108.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 4 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin + Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam + Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

4.5
Đã bán 29
252.000
Tặng tới 28 ASA (6k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách: Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

113.100
Tặng tới 3 ASA (657 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin + Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

4.7
Đã bán 131
152.950
Tặng tới 4 ASA (888 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị)

4.8
Đã bán 118
78.120
Tặng tới 2 ASA (454 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo trình tham vấn tâm lý

5
Đã bán 68
95.000
Tặng tới 2 ASA (552 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Phát Triển

45.000
-22%
Tặng tới 1 ASA (261 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Tiếng Việt Và Tiếng Việt Thực Hành

5
Đã bán 71
54.000
Tặng tới 1 ASA (314 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Tài Chính Tiền Tệ

5
Đã bán 11
115.920
Tặng tới 3 ASA (673 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Sách giáo trình Hán ngữ MSUTONG trung cấp quyển 2

179.000
-10%
Tặng tới 30 ASA (7k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Tâm Lí Học Giáo Dục

5
Đã bán 117
86.000
Tặng tới 2 ASA (499 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin (Theo chương trình lý luận chính trị năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc đại học chuyên và không chuyên về lý luận chính trị)

Đã bán 5
30.000
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ 3 cuốn sách HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

5
Đã bán 1
260.000
Tặng tới 44 ASA (10k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Sách - Giáo trình nhập môn Truyền thông đa phương tiện

Đã bán 2
96.500
-16%
Tặng tới 2 ASA (560 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với sự hỗ trợ của SPSS) (Tái bản lần thứ nhất)

Đã bán 1
68.000
Tặng tới 2 ASA (395 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản

85.000
Tặng tới 2 ASA (494 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

5
Đã bán 2680
94.000
Tặng tới 2 ASA (546 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Giáo Trình Đo Lường Cảm Biến (Lý Thuyết-Thực Hành)

4.5
Đã bán 14
132.000
-20%
Tặng tới 22 ASA (5k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Combo 2 cuốn Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Dành Cho Bậc Đại Học HỆ CHUYÊN Lý Luận Chính Trị)

5
Đã bán 5
192.850
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Quản Trị Logistics (Dùng Cho Ngànhkinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh)

4.8
Đã bán 260
103.200
-20%
Tặng tới 3 ASA (599 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào