Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach huong dan thuc hanh ke toan hanh chinh su nghiep ap dung trong truong hoc tai ban 12 2007`

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Đã bán 14
245.000 ₫
Sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Kế Toán và Lập Báo Cáo Tài Chính - Nhà Xuất Bản Tài Chính
Sách Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Kế Toán và Lập Báo Cáo Tài Chính - Nhà Xuất Bản Tài Chính
189.000 ₫
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp
Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp
Đã bán 68
230.000 ₫
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Đã bán 14
245.000 ₫
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2017
Đã bán 4
219.000 ₫
-8%
Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 2
244.000 ₫
-38%
Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp – 128 Sơ Đồ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp – 128 Sơ Đồ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 24
221.000 ₫
-37%
Cẩm Nang Tra Cứu Tiêu Chuẩn Định Mức Chi Tiêu Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Tra Cứu Tiêu Chuẩn Định Mức Chi Tiêu Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 6
250.000 ₫
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC
Đã bán 7
230.000 ₫
Sách - Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107 của Bộ Tài Chính
Sách - Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107 của Bộ Tài Chính
Đã bán 9
280.000 ₫
CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
355.000 ₫
Cẩm Nang Chỉ Dẫn Những Nội Dung Cơ Bản Trong Công Tác Kế Toán Dành Riêng Cho Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Chỉ Dẫn Những Nội Dung Cơ Bản Trong Công Tác Kế Toán Dành Riêng Cho Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 3
280.450 ₫
-29%
Tài liệu bồi dưỡng kế toán Nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
NGỪNG KINH DOANH
Tài liệu bồi dưỡng kế toán Nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Đã bán 8
220.000 ₫
CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRONG TRƯỜNG HỌC
CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRONG TRƯỜNG HỌC
Đã bán 7
250.000 ₫
Hướng dẫn thực hành Quản lý, Sử dụng tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
Hướng dẫn thực hành Quản lý, Sử dụng tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
Đã bán 4
376.000 ₫
CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
CẨM NANG CHỈ DẪN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DÀNH RIÊNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Đã bán 4
260.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hiện Cơ Chế Tự Chủ Và Hệ Thống Biểu Phí, Lệ Phí Áp Dụng Trong Các Lĩnh Vực Dùng Trong Cơ Quan, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Hướng Dẫn Thực Hiện Cơ Chế Tự Chủ Và Hệ Thống Biểu Phí, Lệ Phí Áp Dụng Trong Các Lĩnh Vực Dùng Trong Cơ Quan, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 1
229.000 ₫
Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán Dành Cho Chủ Tài khoản Và Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán Dành Cho Chủ Tài khoản Và Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 7
220.000 ₫
Sách Kế Toán Tài Chính Trong Doanh Nghiệp Lý Thuyết Và Thực Hành
Sách Kế Toán Tài Chính Trong Doanh Nghiệp Lý Thuyết Và Thực Hành
160.000 ₫
-19%
CẨM NANG TRA CỨU TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
NGỪNG KINH DOANH
CẨM NANG TRA CỨU TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
265.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính
Hướng Dẫn Thực Hành Sổ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính
Đã bán 9
176.000 ₫
Sách Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp Lý Thuyết Và Thực Hành
Sách Thuế Và Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp Lý Thuyết Và Thực Hành
215.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Ban Hành Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10 Tháng 10 Năm 2017 Của Bộ Tài Chính)
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Ban Hành Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10 Tháng 10 Năm 2017 Của Bộ Tài Chính)
Đã bán 26
350.000 ₫
Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 3
229.000 ₫
-35%
Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Nghiệp Vụ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Đã bán 2
250.000 ₫
Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết
Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết
Đã bán 2
245.000 ₫
-30%
Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp
Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp
Đã bán 2
50.000 ₫
Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp)
Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp)
Đã bán 1
250.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế Gtgt Trên Excel
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế Gtgt Trên Excel
Đã bán 6
377.325 ₫
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Tái Bản)
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán, Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế GTGT Trên Excel (Tái Bản)
Đã bán 23
270.900 ₫
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và các quy định pháp luật cần biết
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và các quy định pháp luật cần biết
Đã bán 2
250.000 ₫
Quản Trị Tài Chính, Kế Toán, Tài Sản Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Quản Trị Tài Chính, Kế Toán, Tài Sản Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 10
248.500 ₫
-29%
Cẩm Nang Tra Cứu Tiêu Chuẩn Định Mức Chi Tiêu Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Tra Cứu Tiêu Chuẩn Định Mức Chi Tiêu Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 6
250.000 ₫
Nghiệp Vụ  Kế Toán Nhà Nước Và Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Nghiệp Vụ Kế Toán Nhà Nước Và Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 25
240.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hiện Cơ Chế Tự Chủ, Kiểm Soát Định Mức Mua Sắm Và Chế Độ Sử Dụng Tài Sản, Tính Hao Mòn Tài Sản Cố Định Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
NGỪNG KINH DOANH
Hướng Dẫn Thực Hiện Cơ Chế Tự Chủ, Kiểm Soát Định Mức Mua Sắm Và Chế Độ Sử Dụng Tài Sản, Tính Hao Mòn Tài Sản Cố Định Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
350.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hiện Thanh Toán, Quyết Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Và Chế Độ Sử Dụng Kinh Phí, Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
HẾT HÀNG
Hướng Dẫn Thực Hiện Thanh Toán, Quyết Toán Các Khoản Chi Thường Xuyên Và Chế Độ Sử Dụng Kinh Phí, Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 5
260.000 ₫
Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp (Tái Bản)
Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp (Tái Bản)
206.100 ₫
Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán Và Các Văn Bản Áp Dụng Hiện Hành Có Liên Quan
NGỪNG KINH DOANH
Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán, Kiểm Toán Và Các Văn Bản Áp Dụng Hiện Hành Có Liên Quan
220.000 ₫
Sách - Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Theo Thông Tư 133 (Vụ Chế Độ Kế Toán - Bộ Tài Chính)
Sách - Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Theo Thông Tư 133 (Vụ Chế Độ Kế Toán - Bộ Tài Chính)
Đã bán 13
240.000 ₫
 Khóa học TIN HỌC VP - Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp [UNICA.VN
Khóa học TIN HỌC VP - Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp [UNICA.VN
699.000 ₫
Hướng Dẫn Áp Dụng Các Nghiệp Vụ Kế Toán Phát Sinh Dành Cho Trường Học
Hướng Dẫn Áp Dụng Các Nghiệp Vụ Kế Toán Phát Sinh Dành Cho Trường Học
Đã bán 2
239.000 ₫
Hướng Dẫn Kế Toán Dự Toán và Lệnh Chi Ngân Sách Địa Phương
Hướng Dẫn Kế Toán Dự Toán và Lệnh Chi Ngân Sách Địa Phương
Đã bán 4
250.000 ₫
Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Và Những Nguyên Môn, Nghiệp Vụ Mới Nhất Về Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán Áp Dụng Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Và Những Nguyên Môn, Nghiệp Vụ Mới Nhất Về Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán Áp Dụng Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Đã bán 5
220.000 ₫
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ Công
Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ Công
Đã bán 3
137.000 ₫
Combo sách  Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính tặng sổ tay VDT
Combo sách Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính - Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu Và Lập Báo Cáo Tài Chính tặng sổ tay VDT
Đã bán 94
209.500 ₫
Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp
Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp
Đã bán 1
223.275 ₫
-3%
Khóa Học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng - X-Hunter 4.0
Khóa Học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng - X-Hunter 4.0
Đã bán 1
699.000 ₫
Kế Toán Tài Chính Trong Doanh Nghiệp - Lý Thuyết Và Thực Hành
Kế Toán Tài Chính Trong Doanh Nghiệp - Lý Thuyết Và Thực Hành
Đã bán 19
160.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào