Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach lua��t qua��n ly�� thue�� 2013`

GIAO SIÊU TỐC 2H

Từ điển pháp luật Việt Nam

Đã bán 214
280.000 ₫

Luật Quản Lý Thuế (2019)

Đã bán 114
29.800 ₫

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Đã bán 53
49.000 ₫

Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2014, 2020)

Đã bán 38
14.250 ₫
-5%

Luật Quản Lý Thuế

Đã bán 12
21.500 ₫

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Đã bán 705
49.000 ₫

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Đã bán 33
230.000 ₫

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Đã bán 1107
56.000 ₫

Giáo Trình Truyền Thông Và Quan Hệ Quốc Tế

Đã bán 29
102.500 ₫

Những Câu Hỏi Thường Gặp Trong Luật Cư Trú, Luật Căn Cước Công Dân, Luật Hộ Tịch

Đã bán 10
48.750 ₫

Hướng Dẫn Văn Bản Pháp Luật Về Công Chứng, Chứng Thực, Giám Định Tư Pháp Và Hộ Tịch

Đã bán 15
255.000 ₫
-35%

Luật Nhà Ở Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 25
95.000 ₫

Luật Nuôi Con Nuôi (Hiện Hành)

Đã bán 34
10.000 ₫

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Đã bán 83
220.000 ₫

Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế

Đã bán 5
55.000 ₫

Luật Giao Thông Đường Bộ Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Đã bán 53
198.000 ₫

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Đã bán 11
43.000 ₫

Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp ĐồngTrong Bộ Luật Dân

Đã bán 7
49.000 ₫

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Hành Chính Và Áp Dụng Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Đã bán 12
260.000 ₫
GIAO SIÊU TỐC 2H

Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019

Đã bán 2197
40.000 ₫

Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng 2018

Đã bán 19
250.000 ₫
-4%

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 23
63.000 ₫

Luật Luật Sư

Đã bán 4
30.000 ₫

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

Đã bán 17
47.000 ₫

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

Đã bán 366
36.000 ₫

Pháp Lý M&A Căn Bản (Tái Bản 2021)

Đã bán 57
97.300 ₫
-30%

Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Đã bán 23
450.000 ₫
-45%
GIAO SÁNG MAI

THỪA KẾ TÀI SẢN, NHÀ ĐẤT - CÁCH CHIA DI SẢN THẤU TÌNH ĐẠT LÝ

Đã bán 47
198.000 ₫

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Đã bán 18
181.000 ₫
GIAO SÁNG MAI

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế_Những Quy Định Mới Về Sử Dụng Hóa Đơn, Chứng Từ Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Hóa Đơn, Hải Quan

Đã bán 11
276.500 ₫
-30%

Sách - Luật quản lý ngoại thương

Đã bán 23
21.000 ₫

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2013)

Đã bán 58
18.000 ₫

Luật Sở Hữu Trí Tuệ (tái bản 2019)

Đã bán 51
39.000 ₫

Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2015

Đã bán 14
250.000 ₫

Chính Sách Thuế - Giải Đáp Tình Huống Thường Gặp Về Thanh Tra, Kiểm Tra, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Thuế, Hóa Đơn, Chứng Từ

Đã bán 8
276.000 ₫
-35%
GIAO SÁNG MAI

CẨM NANG LY HÔN - NHANH CHÓNG, THẤU TÌNH ĐẠT LÝ

Đã bán 9
168.000 ₫
-15%

Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa

Đã bán 7
460.000 ₫
-44%

Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa

Đã bán 41
250.000 ₫
-37%

Bộ Luật Lao Động Năm 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 29
136.000 ₫

Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước

Đã bán 32
19.000 ₫

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Đã bán 29
172.000 ₫

Luật Phòng, Chống Ma Túy

Đã bán 17
16.150 ₫
-5%

Sách Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá

Đã bán 25
53.000 ₫

Sách - luật trợ giúp pháp lý

Đã bán 7
15.000 ₫

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)

Đã bán 73
41.000 ₫

Sách Pháp Luật Về Quyền Quản Lý Lao Động Của Người Sử Dụng Lao Động Ở Việt Nam

Đã bán 8
69.000 ₫

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 911
48.000 ₫

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)

Đã bán 10
379.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào