Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach luat dau tu nam 2020`

Luật Đầu Tư Năm 2020
Luật Đầu Tư Năm 2020
Đã bán 21
29.000 ₫
-3%
Một số nội dung cơ bản của môn Luật đầu tư
Một số nội dung cơ bản của môn Luật đầu tư
Đã bán 69
120.000 ₫
Luật Đầu Tư (Hiện Hành)
Luật Đầu Tư (Hiện Hành)
Đã bán 34
29.000 ₫
-9%
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Đã bán 252
39.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020
Đã bán 265
45.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
Đã bán 201
260.800 ₫
-34%
Sách Luật Giám Định Tư Pháp Hiện Hành - Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018, 2020
Sách Luật Giám Định Tư Pháp Hiện Hành - Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2018, 2020
Đã bán 4
19.000 ₫
Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Đã bán 32
34.000 ₫
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Đã bán 122
36.000 ₫
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
Đã bán 698
160.000 ₫
Sách Hỏi - Đáp Về Luật Đầu Tư Công Năm 2014
Sách Hỏi - Đáp Về Luật Đầu Tư Công Năm 2014
Đã bán 2
27.000 ₫
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa đổi, Bổ sung năm 2020)
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa đổi, Bổ sung năm 2020)
Đã bán 41
45.080 ₫
Sách Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam Năm 2020 - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Sách Pháp Luật Về Giao Dịch Điện Tử Trên Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam Năm 2020 - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Đã bán 3
86.000 ₫
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Đã bán 197
49.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
Đã bán 5
80.900 ₫
-9%
Từ điển pháp luật Việt Nam
Từ điển pháp luật Việt Nam
Đã bán 148
292.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản
Đã bán 123
215.000 ₫
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019
Đã bán 121
24.000 ₫
-4%
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
Đã bán 196
248.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp
Luật Doanh Nghiệp
Đã bán 167
43.000 ₫
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
Đã bán 140
58.500 ₫
-21%
Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)
Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)
Đã bán 24
53.500 ₫
-1%
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
Đã bán 31
195.000 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)
Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)
Đã bán 220
41.900 ₫
-22%
Sách Luật Đầu Tư Công - Xuất Bản Năm 2019
Sách Luật Đầu Tư Công - Xuất Bản Năm 2019
Đã bán 28
26.000 ₫
Luật Bảo Vệ Môi Trường
Luật Bảo Vệ Môi Trường
Đã bán 16
48.000 ₫
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Đã bán 42
16.000 ₫
-20%
Sách Quy Định Của Pháp Luật Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Và Cấp Phép Xây Dựng
Sách Quy Định Của Pháp Luật Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Và Cấp Phép Xây Dựng
Đã bán 5
39.000 ₫
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)
Sách - luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 (Nhà Sách Dân Hiền)
18.750 ₫
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021
Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021
Đã bán 25
243.500 ₫
-38%
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
Đã bán 179
95.000 ₫
Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020
Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020
Đã bán 235
265.000 ₫
Điểm Mới Của Luật Đầu Tư Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp
Điểm Mới Của Luật Đầu Tư Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp
Đã bán 14
95.200 ₫
Sách - bộ luật lao động năm 2019
Sách - bộ luật lao động năm 2019
Đã bán 59
36.000 ₫
Luật Tố Cáo (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2020)
Luật Tố Cáo (Hiện Hành) (Sửa Đổi Năm 2020)
Đã bán 14
17.000 ₫
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Sách - Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành
Đã bán 44
82.500 ₫
Kinh Doanh Sành Luật (Ứng Dụng Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Quy Định Liên Quan)
Kinh Doanh Sành Luật (Ứng Dụng Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Quy Định Liên Quan)
Đã bán 27
93.960 ₫
Luật Xây Dựng (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Luật Xây Dựng (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Đã bán 23
31.000 ₫
Bình Luận Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Và Việc Áp Dụng Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Bình Luận Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Và Việc Áp Dụng Án Lệ Đầu Tư Quốc Tế Tại Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Đã bán 3
125.100 ₫
Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp
Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp
Đã bán 18
191.200 ₫
Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)
Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)
Đã bán 21
19.000 ₫
-10%
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020
Đã bán 20
42.500 ₫
Luật Nhà ở (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2020)
Luật Nhà ở (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2020)
Đã bán 11
36.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019, 2020)
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019, 2020)
Đã bán 15
88.740 ₫
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)
Đã bán 38
38.250 ₫
Luật Tổ Chức Quốc Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Luật Tổ Chức Quốc Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
Đã bán 23
21.000 ₫
Sách Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa Án - Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021
Sách Luật Hòa Giải Đối Thoại Tại Tòa Án - Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2021
Đã bán 38
15.000 ₫
Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)
Đã bán 19
102.000 ₫