Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `sach luat doanh nghiep nam 2020 luat ho tro doanh nghiep nho va vua cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam`

Giám Đốc Và Kế Toán Trưởng Cần Biết – Luật Doanh Nghiệp ,Luật Hỗ trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Cạnh Tranh Và Chương Trình Cắt Giảm Chi Phí Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 7
270.000
Tặng tới 30 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

4.8
Đã bán 68
142.000
Tặng tới 24 ASA (8k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Giám đốc và kế toán trưởng cần biết - luật doanh nghiệp - luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - luật cạnh tranh và chương trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đã bán 6
220.000
Tặng tới 37 ASA (13k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 229
99.000
Tặng tới 2 ASA (841 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ban hành theo thông tư 133/2016 Bộ tài chính)

5
Đã bán 25
220.000
Tặng tới 24 ASA (8k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

5
Đã bán 15
234.000
Tặng tới 40 ASA (14k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

4.7
Đã bán 324
248.000
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sách luật doanh nghiệp 2020

5
Đã bán 35
44.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giám đốc và kế toán trưởng cần biết - luật doanh nghiệp - luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - luật cạnh tranh và chương trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

355.000
Tặng tới 39 ASA (13k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

5
Đã bán 211
42.600
-1%
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Chế Độ Kế Toán Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

5
Đã bán 14
248.000
Tặng tới 42 ASA (14k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 9
110.000
-10%
Tặng tới 19 ASA (6k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

5
Đã bán 37
97.000
-1%
Tặng tới 11 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hướng Dẫn Mới Về Đăng ký Doanh Nghiệp và Các Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển, Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa

Đã bán 11
225.000
Tặng tới 38 ASA (13k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Doanh Nghiệp Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 9
177.000
-49%
Tặng tới 30 ASA (10k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020

4.8
Đã bán 266
265.000
Tặng tới 45 ASA (15k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 (Đã Sửa Đổi,Bổ Sung Năm 2020)

5
Đã bán 27
74.100
-5%
Tặng tới 2 ASA (630 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Đã bán 5
259.000
Tặng tới 28 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019

4.8
Đã bán 71
32.700
-1%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp

5
Đã bán 233
97.000
-1%
Tặng tới 11 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (Theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC Của Bộ Tài Chính)

5
Đã bán 11
174.000
Tặng tới 19 ASA (7k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật xử lý vi phạm hành chính 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

4.8
Đã bán 55
260.000
-34%
Tặng tới 29 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

5
Đã bán 23
17.000
Tặng tới 2 ASA (636 ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất

5
Đã bán 87
250.000
Tặng tới 28 ASA (9k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Điểm Mới Của Luật Đầu Tư Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

3.9
Đã bán 54
83.000
-30%
Tặng tới 9 ASA (3k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Giám đốc và kế toán trưởng cần biết - LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - LUẬT CẠNH TRANH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

325.000
Tặng tới 36 ASA (12k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

4.5
Đã bán 8
250.000
Tặng tới 43 ASA (14k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hỏi - Đáp Về Bán, Giao Và Chuyển Giao Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước

Đã bán 2
37.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp Song Ngữ Việt-Anh

5
Đã bán 16
139.000
-18%
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

4.7
Đã bán 44
211.000
Tặng tới 36 ASA (12k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Sách - Biến Doanh Nghiệp Thành Đế Chế Của Kỉ Luật Và Thành Công

Đã bán 20
94.400
-20%
Tặng tới 16 ASA (5k ₫)
≈ 5.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Luật Ngân Sách Nhà Nước Năm 2015 Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 9
21.800
-1%
Tặng tới 2 ASA (815 ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

5
Đã bán 24
61.200
-22%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản

5
Đã bán 64
27.700
-1%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Điểm Mới Của Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

4.2
Đã bán 40
170.000
-29%
Tặng tới 19 ASA (6k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

5
Đã bán 22
264.600
-33%
Tặng tới 29 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Tố tụng dân sự Hành chính, Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 - 2021 và các Án lệ được công bố năm 2020 - 2021

4.6
Đã bán 24
260.000
-28%
Tặng tới 29 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Luật Tố Cáo Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành NĂM 2020

Đã bán 16
27.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Bản in năm 2022)

Đã bán 3
52.000
Tặng tới 1 ASA (442 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) - Bìa mềm

Đã bán 3
89.000
Tặng tới 2 ASA (756 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào