Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach luat doanh nghiep tai ban 10 08 2008`

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO SIÊU TỐC 2H

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 264
248.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Đã bán 48
174.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp

Đã bán 33
115.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

Đã bán 25
121.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Đã bán 59
49.000 ₫
Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 16
140.000 ₫
Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Thực Phẩm – Quy Định Về Sử Dụng, Quản Lý Phụ Gia Thực Phẩm Áp Dụng Đối Với Các Tổ Chức, Cá Nhân, Doanh Nghiệp – Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm

Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Thực Phẩm – Quy Định Về Sử Dụng, Quản Lý Phụ Gia Thực Phẩm Áp Dụng Đối Với Các Tổ Chức, Cá Nhân, Doanh Nghiệp – Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm

Đã bán 4
240.000 ₫
Cẩm Nang Công Tác An Toàn, Vệ Sinh, Sức Khỏe Lao Động Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Và Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Công Tác An Toàn, Vệ Sinh, Sức Khỏe Lao Động Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị, Doanh Nghiệp Và Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp

Đã bán 25
250.000 ₫
-29%
Tài Chính Doanh Nghiệp (Tái Bản 2019) + Tặng Kèm 01 Bookmark Lông Vũ
GIAO SIÊU TỐC 2H

Tài Chính Doanh Nghiệp (Tái Bản 2019) + Tặng Kèm 01 Bookmark Lông Vũ

Đã bán 988
625.000 ₫
-5%
Free Marketing  –  101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp (Tái Bản 2017)

Free Marketing – 101 Ý Tưởng Phát Triển Doanh Nghiệp Với Chi Phí Thấp (Tái Bản 2017)

Đã bán 495
137.000 ₫
-31%
Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 881
48.000 ₫
Sổ Tay Doanh Nhân Những Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc Và Doanh Nhân

Sổ Tay Doanh Nhân Những Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Thường Gặp Trong Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc Và Doanh Nhân

Đã bán 2
225.000 ₫
-10%
Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Môt Số Tình Huống Thường Gặp Trong Các Cơ Quan, Doanh Nghiệp

Cẩm Nang An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Môt Số Tình Huống Thường Gặp Trong Các Cơ Quan, Doanh Nghiệp

Đã bán 3
109.000 ₫
Combo Sách: Bài Học Để Đời Từ Những Doanh Nghiệp Thất Bại (Tập 1 & Tập 2) (Tái bản 2020)

Combo Sách: Bài Học Để Đời Từ Những Doanh Nghiệp Thất Bại (Tập 1 & Tập 2) (Tái bản 2020)

Đã bán 1
238.200 ₫
-40%
Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

Đã bán 31
48.000 ₫
-26%
Cơ Chế, Chính Sách Ưu Đãi Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghiệp, Khu Kinh Tế, Khu Công Nghệ Cao, Cụm Công Nghiệp, Làng Nghề Năm 2021
GIAO SÁNG MAI

Cơ Chế, Chính Sách Ưu Đãi Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghiệp, Khu Kinh Tế, Khu Công Nghệ Cao, Cụm Công Nghiệp, Làng Nghề Năm 2021

Đã bán 5
260.000 ₫
-34%
Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản

Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản

Đã bán 348
349.000 ₫
-5%
Phân tích tài chính doanh nghiệp Tai bản lần thứ 5 - chỉnh sửa bổ sung năm 2021

Phân tích tài chính doanh nghiệp Tai bản lần thứ 5 - chỉnh sửa bổ sung năm 2021

Đã bán 546
111.300 ₫
Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 
GIAO SÁNG MAI

Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 

Đã bán 19
250.000 ₫
Đường vào nghề Pháp chế doanh nghiệp

Đường vào nghề Pháp chế doanh nghiệp

Đã bán 53
238.000 ₫
-15%
Sách luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành

Sách luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành

Đã bán 5
99.000 ₫
Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 1: Doanh Nghiệp

Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Tập 1: Doanh Nghiệp

Đã bán 29
176.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 - Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đã bán 132
56.100 ₫
-19%
Chế độ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chế độ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa

256.750 ₫
-35%
Mô Hình Phân Phối Và Bán Lẻ - Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp Việt Nam (Tái Bản)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Mô Hình Phân Phối Và Bán Lẻ - Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp Việt Nam (Tái Bản)

Đã bán 168
69.300 ₫
-30%
7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ (Tái Bản)

7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ (Tái Bản)

Đã bán 7
75.004 ₫
Kinh Doanh Sành Luật (Ứng Dụng Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Quy Định Liên Quan)

Kinh Doanh Sành Luật (Ứng Dụng Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Và Quy Định Liên Quan)

Đã bán 62
97.000 ₫
-10%
Luật Doanh Nghiệp – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa –Luật Thương Mại & Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp – Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa –Luật Thương Mại & Chính Sách Ưu Đãi Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

230.000 ₫
-9%
Chế Độ Kế Toán Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
GIAO SÁNG MAI

Chế Độ Kế Toán Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh Và Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

290.000 ₫
-27%
Combo Luật Hấp Dẫn: Người Nam Châm - Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn (Tái Bản) + Luật Hấp Dẫn - 5 Bước Thực Hành (Tái Bản) + Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao (Tái Bản) - Tặng kèm Bookmark Phương Đông Books

Combo Luật Hấp Dẫn: Người Nam Châm - Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn (Tái Bản) + Luật Hấp Dẫn - 5 Bước Thực Hành (Tái Bản) + Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao (Tái Bản) - Tặng kèm Bookmark Phương Đông Books

Đã bán 322
242.350 ₫
Chính Sách Thuế Chính Sách Hỗ Trợ Người Nộp Thuế Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp

Chính Sách Thuế Chính Sách Hỗ Trợ Người Nộp Thuế Áp Dụng Trong Các Loại Hình Doanh Nghiệp

Đã bán 6
275.000 ₫
-39%
Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)

Luật Xây Dựng (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2016, 2018, 2019, 2020)

Đã bán 87
36.000 ₫
Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

Đã bán 101
38.000 ₫
Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả (Tái Bản) (Tặng Kèm Tickbook)

Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả (Tái Bản) (Tặng Kèm Tickbook)

Đã bán 54
104.250 ₫
Combo 2 Cuốn: Luật Doanh Nghiệp Việt Nam (Tình Huống - Dẫn Giải - Bình Luận) + Chín Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng
GIAO SÁNG MAI

Combo 2 Cuốn: Luật Doanh Nghiệp Việt Nam (Tình Huống - Dẫn Giải - Bình Luận) + Chín Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng

Đã bán 8
314.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách  Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
GIAO SÁNG MAI

Luật Doanh Nghiệp, Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luật Đầu Tư Và Các Chính Sách Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp

Đã bán 7
234.000 ₫
sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019

sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019

Đã bán 56
23.000 ₫
Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đã bán 1
270.000 ₫
-36%
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp 2015 - Các Quy Định Mới Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Cần Biết
GIAO SÁNG MAI

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp 2015 - Các Quy Định Mới Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Cần Biết

Đã bán 8
250.000 ₫
Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả (Tái Bản)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả (Tái Bản)

Đã bán 215
104.300 ₫
-25%
Cẩm Nang Marketing Và Những Tuyệt Chiêu Không Đánh Mà Thắng Mang Lại Thành Công Trong Kinh Doanh Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Marketing Và Những Tuyệt Chiêu Không Đánh Mà Thắng Mang Lại Thành Công Trong Kinh Doanh Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 7
260.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

Đã bán 17
316.000 ₫
-20%
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (Tái Bản)

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp - Quyển 1: Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán (Tái Bản)

Đã bán 73
139.300 ₫
ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

220.000 ₫
Sách - Luật chứng khoán năm 2019

Sách - Luật chứng khoán năm 2019

Đã bán 6
35.800 ₫
Sách Luật Anh Ninh Mạng Hiện Hành - Xuất Bản Năm 2020

Sách Luật Anh Ninh Mạng Hiện Hành - Xuất Bản Năm 2020

17.000 ₫
Hệ Thống Văn Bản Mới Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy Trong Các Cơ Quan Đơn Vị, Doanh Nghiệp
GIAO SÁNG MAI

Hệ Thống Văn Bản Mới Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy Trong Các Cơ Quan Đơn Vị, Doanh Nghiệp

250.000 ₫
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất
GIAO SÁNG MAI

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu Và Các Chính Sách Thuế Mới Nhất

Đã bán 74
250.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào